baner low

مراحل صدور مدرک HSE

مراحل صدور مدرک HSE

مراحل صدور مدرک HSE

مراحل صدور مدرک HSE درداخل کشور روند قانونی خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهای خواهان بایداین روند رابخوبی رعایت کنندتا بتواننداین مدرک رابرای فعالیتهای خاص خوددریافت کنند شرکتهای متقاضی بجهت اینکه بتواننداین مدرک رااخذ کنند بایددر ابتدا فرهنگ استفاده کردن ازاین استاندارد راداشته باشند گواهینامه HSE ازرایج ترین نوع استانداردها درسطح کشورست واین استاندارد رادر تمامی کشور های جهان براحتی میتواند استفاده کند لازمه بدست آوردن گواهینامه HSE داشتن فرهنگ استاندارد hse درسطح کشور هست تااین فرهنگ درمدیران و شرکتهای متقاضی شکل نگرفته باشد نمیتواند بخوبی مراحل دریافت گواهینامه HSE راطی کرده و مدرک رابدست اورداین گواهینامه بمنظور کاهش دادن و بحداقل رساندن خسارات و اسیب های بهداشتی و زیست محیطی درسازمانهاست ومدیران بابرنامه ریزی همه جانبه خودشرکت خودرا مدیریت میکنندتا درصداین اتفاقات بصفر مطلق خودبرسددر سایتهای اینترنتی مشاورانی وجود دارند تابسوالات شما دراین زمینه پاسخ دهند و شمارا دربه دست اوردن استاندارد مورد نظر یاری کنند.

مراحل ثبت نام گواهی نامه HSE اینروزها بدلیل پرکاربرد وبا کیفیت بودن گواهینامه HSE بسیار مورد سوال بوده و حائز اهمیت هست ومتشکل ازدو استاندارد معروف و جهانی باعنوان ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی راشامل میشوداین دو استاندارد یاد شده پیش نیاز دریافت HSE در سطح جهان بوده ست و بهترست درابتدا دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 اخذ گشته دریافت گردد و سپس بابت اخذ hse اقدام شودالبته الزام نیست اما بهترست هرسه استاندارد باهم طراحی و پیاده سازی گردند تامعنی کافی و کاربرد داشته باشد و مثمر ثمر باشد. مدیرانیکه بابت سازمانها بکار گرفته میشوندباید دارای تحصیلات تکمیلی بوده باشندتا اطلاعات لازم دراین زمینه راداشته باشنداین مدیران بایداز سابقه کاری نیزبرخوردار بوده باشندکه مدت زمان این سابقه 12 سال گزارش شدست ومدیران بکار گرفته در شرکت بایستی بدین میزان ازتجربه رسیده باشند. مهندسان شرکت نیزباید حداقل سه سال سابقه کاری برخوردار بوده باشندتا درسازمان بکار گرفته شوند توصیه میشودکه ازمدیرانی استفاده شودکه ازمیزان انعطاف پذیری بیشتر برخوردار بوده باشندتا نارساییها و نواقصات شرکت رابه مدیریت خودبرای شرکت بفرصت تبدیل کنند داشتن فرهنگ HSE بابت خوددراین سازمانهای بسیار مهم بودست فرهنگ درگرو قوانین همه جانبه درکشورها شکل میگیردکه دولت باقوانین خودمیتواند هرایده ای خاصی رادر کشوربه یک فرهنگ مناسب دربین مردم تبدیل نماید اجرا کردن گواهینامه HSE لازمه داشتن یک شرکت همه جانبه و منسجم هست وبایددر شرکتهای خواهان اعمال گردد.

مراحل صدور hse و ازدیگر موارد اخذ گواهینامه HSE بابت شرکتهای میزان حجم فرایندهای موجود درسازمانست وبطور کامل توسط سازمانهای صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. عامل بعدی دراین مورد تعداد کارکنان درگیر درشرکتهای متقاضیست واین مورد براحتی ازطریق چارت سازمانی قابل پیگیری و مشاهده میباشدبا طراحی کردن چارت سازمانی براحتی میتواند فعالیتهای شرکت رابخوبی ارزیابی نمود. بهمین دلیل بهترست وبرای سازمان خودیک چارت سازمانی درابتدای کار طراحی کرد و ازان دراین راستا استفاده نمود. ازعوامل دیگر دراین زمینه برطرف کردن سطح انتظارات کارفرمایان و مشتریان درکشورست و شرکتهای خواهان بایداین انتظارات رادر اسرع وقت برطرف کنند. عامل دیگر دراین زمینه قیمتهای شرکتهای صادر کننده این گواهی درکشورست و بهترست شرکتهای خواهان ازسازمانهای معتبر مدرک مورد نظر خودرا کسب کنند هرچند هزینه دریافت آن سازمان بیشتر بوده باشد. شرط دیگر کشور های صادر کننده گواهینامه HSE درجهان تعداد کمی ازکشور ها هستندکه نمایندگی کواهینامه رادارا میباشند و نمایندگی هانیز درداخل کشور ازاین ارگان هاتغذیه میشوند. عامل بعدی شرکتهای متقاضی ارزش و اعتبار سازمان صادر کننده میباشدکه بهترست مدرک خودرااز سازمانهای معتبر درخواست نماییم تابتوانیم ازمدرک کسب کرده خودبخوبی درکشوربرای فعالیتهای خوداستفاده کنیم تادراین زمینه مشکلی نداشته باشیم یکی دیگراز عوامل مهم وجود شرکتهای رقیب درسطح کشورست واین موارد نیزمورد واسنجی قرار میگیرد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا