baner low

ISO چیست

 • اعتبار سنجی ایزو

   اعتبار سنجی ایزو

   اعتبار سنجی ایزو

  اعتبارسنجی ایزو اعتبار گواهی نامه ایزو، بابت مشتریان دغدغه و سوال مهمیست، صرف داشتن گواهینامه ایزو ،نمیتوان ادعای قوی خصوصا داشتن گواهینامه ایزو،داشت. همانطور میدانید امروزه راههای بسیاری ودانش فراوانی درون بستر جامعه وجود دارد و کاربران میتوانند خیلی آسان گواهینامه ایزو ویادیگر مدارک و گواهینامه سازمان دسترسی پیدا کنند وازآنجاییکه ایزو و گواهی نامه ISO ،در جامعه ما الزام نمیباشد بنابراین متقاضیان، مشتریان و کارفرمایان، دقت لازم بجهت سنجش اعتبار مدرک ایزو یک شرکت ندارند. بسیارسازمان‌های متقاضی گواهینامه ایزو ،خودشان بدنبال دریافت مدرک ایزو معتبر، هستند و میخواهند بدانند بابت اطلاع یافتن اصالت گواهینامه ایزو ،چکار انجام دهند وچگونه مرجع و مرکزی انتخاب کنند.

  اعتبار سنجی ایزو متقاضیان گواهی ایزو دقت داشته باشند بابت دریافت صحت وقانونی بودن گواهی نامه ایزو ،ابتدا بدانندکدام CB ، مرجع صدور گواهینامه ایزو ،مدرک ایزو ،شمارا صادرکرده. سپس بدانند CB ،تحت اعتبار کدام AB مرجع اعتباردهی  CB،فعالیت دارد. پس ازدانستن CB و AB صادرکننده مدرک ایزو و سایت IAF.nu ، انجمن اعتباردهندگان بین المللی،مراجعه کنند و اصالت AB وبعد صحت CB را داخل سایت IAF ،مشاهده میکنند. ظاهر گواهینامه ایزو ،هم میتوان متوجه موضوع شد. مرحله اول گواهینامه ایزو ،یک آدرس سایت رجیستر کننده گواهینامه وقابلیت رهگیری، متقاضیان وجود داشته باشد. یعنی درون مدرک ایزو ،قید شودکدام سایت و مرجع اعتبار گواهینامه ایزو ،شما تایید میگردد. نشان CB مرجع معتبر صادرکننده، گواهی نامه ایزو ،و لوگوی AB مراجع اعتباردهنده CB، و نشان انجمن IAF برروی گواهینامه، قید شود. البته درج نشانها الزام نمیباشد ولی میتواند کمک کننده بسیارخوبی باشد. پس چندین مرحله و چندآیتم مختلف و متفاوت جهت بررسی و اعتبارسنجی مدرک ایزو ،دریافتی شما وجود دارد و میتواند اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو ،دریافتی خود مطمئن شوند وهم سودجویان گواهینامه ایزو تقلبی ، بانام و برند و  ایزو ناکام میمانند.

  اعتبارسنجی ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو پیدا کنندم. شرایط صدورگواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانید اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده کارایی نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند. فقط مراحل اخذ ایزو، شرایط دریافت مدرک ایزو ، هزینه گرفتن گواهی نامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند.

  اعتبارسنجی ایزو و استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن، قابل اعتماد وباکیفیت خوب و مطلوب. چنین استانداردهایی شركتهارا كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها، باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون بازارهای مختلف، شرکت ها بخاطر ورود بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی باشند. گواهی نامه ایزو ازاقدام وتا دریافت قطعا مورد سوال شرکتهای متقاضی هست لذا آگاهی کافی درباره ایزو ندارند و نمیدانند چگونه تصمیمی بگیرند و گواهی نامه ایزو دریافت کنند و بهمین دلیل نیازمند مشاوره هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران در ابتدا با دیدگاهی درراستای آگاه سازی جامعه، مشتریان، مردم، کارفرمایان و کلیه ذینفعان مجموعه بجهت راهنمایی دریافت گواهینامه ایزو معتبر و اصلی ،و سپس دریافت گواهی نامه ایزو معتبر ،در کوتاه ترین زمان و حداقل هزینه به متقاضیان اخذ ایزو خدمت رسانی مینماید.
 • بندهای استاندارد ایزو 9001

    بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001

  بندهای استاندارد ایزو 9001 درسطح دنیا درمورد کیفیت تمامی محصولات و خدمات درگیر بودست واین مجوز ازتمامی شرکهای مربوطه میخواهددر زمینه های کاری خودشان کیفیت رابدرستی رعایت کنندتا مشتریان ازبابت خریدهای خودراضی بوده باشند. استاندارد ایزو مورد نظربرای سالهای میلادی بندهای منحصربفرد خاص خودرا دارا میباشد تمامی ارگانهای مربوطه بایدبراساس سال جاری بندها ایزو مورد نظررا دریافت کرده و براساس خواسته هایش درسطح کشور فعالیت کنند.

  بندهای ایزو 9001 ازالگوی (چارچوب) ضمیمه SL استفاده میکندکه یک الزام کلیه استانداردهای جدید و تجدید نظر شده درون سیستم مدیریت رادر کل کشورهای جهان دربر میگیرداین ساختار سطح بالا (یعنی اعداد بند اصلی و) رافراهم میکند. عناوینی که ثابت هستند و قابل تغییر نیستند متن اصلی متداول اصطلاحات و تعاریف اصلی. زیر بندهای خاص مربوطه نظم و انضباط ممکنست اضافه شودبه همین ترتیب ، درآنجا الزامات متداول درتمام سیستمهای مدیریت هست استانداردها ، بعنوان مثال الزام بجهت ایجاد و اجرای ،حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت باعث شده تاانواع سیستمها مدام مورد ویرایش قرار بگیرد و جهت رفع اشکالات احتمالی . براحتی میتوان مدیریت کیفیت محصولات رانیز بیان نمود.

  بندهای گواهینامه ایزو 9001 سیستمی ازفرآیندهای پیوند دهنده رافراهم میکنداین یک ابزار مؤثر ازساز و کارهابرای مدیریت کیفیت درهر نوع سازمانست. واین تنهااز نظر آنچه بایداتفاق بیفتد تجویز میشود، واین روش رابه سازمان واگذار میکندتا تصمیم بگیرد یاخود روشی راابداع کند و بمراجعه کنندگان خاص خودابلاغ نماید.

  بندهای گواهی ایزو 9001 درابتدا بعنوان یک استاندارد پایه بابت اطمینان کیفیت طراحی شدست. درطول دهه گذشته ، کنترلها گسترش یافته اندکه شامل تکنیکهای مترقیتر اطمینان ازنیاز مشتری رابرآورده میکند. اینموارد عبارتنداز: رویکرد فرایند ، تفکر مبتنی برروی ریسک و الزامات انعطاف پذیر.همین امر موجب نزول دربرخی ازبخشهای مربوطه انطباق شدست و ازکنترلهای قابل اطمینانتر تجویز میشوند. استاندارد مورد نظر بعنوان یک برند درسطح کشورهای جهانی بودکه سعی دارد باروشهای روز دنیا میزان کیفیت خدمات رسانی هارا تسهیل دهدتا میزان رضایت مندی مشتریان افزایش پیدا کند.
  بندهای گواهی نامه استاندارد 9001 همان طورکه گفته شد ملزومات لازم بابت بوجود اوردن کیفیت رابیان میکندتا سازمانهای مربوطه باتوجه کردن بدان مطالب فعالیتهای خودرا انجام دهند مدیرانیکه دراین نهادها براساس استاندارد 9001 میخواهند فعالیت کنند بایدبخوبی درک خوبی ازمحیط شرکت داشته و ازقدرت سازمان دهی خوبی نیزبرخوردار بوده باشندتا بتوانند رویکردهای اساسی رادر زمینه استاندارد مورد نظردر سطح سازمان خودپیاده سازی کنند. مدیران بایددر جامعه حضور داشته و بخوبی نیازهای انهارا شناخته و درجهت برطرف نمودن این نیازها فعالیت کنند مدیرانیکه دراین راستا بکار گرفته میشوند بایداز میزان تحصیلات کارشناسی برخوردار بوده و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار باشندکه اینموارد ازطریق بیمه و مدارک مشخص میشود. مدیران کارامد خط مشی سازمان رانیز دراولین فرصت مشخص میکند و ازپرسنل خودمیخواهدکه باروشهای روز دنیا درزمینه نیازهای مشتریان و مراجعه کنندگان خودتلاش کنندتا بتوانند میزان رضایت مشتریان خودرا درداخل کشور افزایش دهند شرکتهایی نیزدراین راستا هستندکه درزمینه تجهیزات مشغول بکار میباشنداین ارگانها نیزبایددر تولیدات محصولات خودقوانین مربوطه رارعایت کرده و اصول درست تولید تجهیزات رادر تولیدات خوداعمال کنندتا مصرف کننده ازخرید خوددر جهت رفاه و اسایش زندگی خوداستفاده کند.

  ایزو مورد نظر نیزاز تغییر یافته های بندهای اولیه گواهینامه ایزو 9001 درسطح جهان بودست و این بند هانیز دچار تغییراتی قرار میگیرندتا نیازهای مشتریان برطرف شده و مصرف کننده ازخرید خودبنحو احسن استفاده کند مدیرانکه درارگانهای تولیدی درگیر میباشند معمولا ازشرایط جامعه بهتراز یک فرد عادی آگاهی دارند.

 • ISO

  ISO

  ایزو و سازمان ISO و انواع مدرک استاندارد آیزو انقدر تنوع و گستردگی داردکه درهرزمینه فعالیتی شرکتها وسازمانها استاندارد هامتفاوتی راتدوین کرده اند، بیشترین سوالیکه معمولا ازهر کارشناسی توسط متقاضیان آیزو پرسیده میشود اینستکه کدام گواهی IZO راما باید دریافت کنیم و دراین مقاله استاندارد IZO مهمترین آیزو هارا معرفی میکنیم تاحداقل با استاندارد ایزو هاکه عمومی هستند و شامل تمامی زمینه فعالیتها میشودرا بشناسید و اطلاعات مفیدی دراینمورد دریافت کنید، دراینجا ابتدا معرفی مختصری IZO انجام میدهیم سپس مسائل و مبحث انواع هسخ راباز میکنیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISO یک سازمان جهانیست و داشتن استاندارد IZO نشان دهنده اینست مجموعه مورد نظر استاندارد هاتعیین شده توسط سازمان استاندارد  رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس بابررسی توسط کارشناسان سازمان و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص جهت دریافت گواهینامه توانسته انرا دریافت کند.

  سازمان IZO منباب سهولت دسترسی افراد یا شرکتهابه این ارگان اقدام به تاسیس موسسه های صدور هسخ کردکه انرا CB مخفف موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته با توجه به تعداد بالای این موسسات درسطح جهان CB هاکه زیر نظر سازمان هسخ هستند برای نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید این سازمان راکه AB نام دارد فعالیت کنند، AB مخفف بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هادو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یاهمان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و انجمن در هرکشور AB هارا تعیین کرده هست درایران AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام دارداز AB هامعتبر میتوان DAKKS موسسه اعتباردهی المان ، SAS موسسه اعتباردهی سوییس و غیره رانیز نام برد.

  ISO و اکنون مبحث اصلی مقاله مایعنی انواع استاندارد هسخ اکنون نام میبریم و توضیحاتی رانیز ارائه میکنیم، شناخت مختصر HDC,  مراجع صدور IZO راکه ارائه دادیم اکنون میتواند دردرک انواع الزامات گواهینامه HDC, بما کمک کند، دراینجا قادر نخواهیم بود تمام ISO  هارا معرفی کنیم زیرا تعداد انها بسیار زیاد ست، تمام استاندراد هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش هزاران موردميباشد توسط كارشناس سازمان استاندارد تدوين شده و باتوجه بتعداد زیاد استاندارد هسخ مادراینجا فقط میتوانیم مهمترین HDC, هارسیدگی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین هسخ و پرکاربردترین HDC, جهان برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، هسخ پرکاربرد بعدی البته بیشتربرای مشاغل نیز مشترک بوده ISO 45001 هست، IZO 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه یست وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد و مهم برای کارخانه ها و شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعد IZO 14001  هست، ISO14001 نیز استاندارد پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، HDC, 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ الودگی های زیست محیطی مسئله بسیار مهمیست و ازاینرو داشتن آنبرای مجوعه توسط مدیر  یک وظیفه کاریست برای خدمت به نسلهای اینده، البته شاید درمیانHDC,  هاواستاندارد هانام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خود رابه45001 IZO داد، استاندارد بعدی ، ISO 22000 یک استاندارد مربوط بصنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین HDC , دربخش استاندارد هاتخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذاییست، ایزو10002 ازدیگر استانداردهای پرکاربرد درمجموعه ویا شرکتهایی ستکه بطور مستقیم بامشتری خود ارتباط دارند، سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتری رامورد برسی قرار میدهد، ISO10002 استاندارد میباشدکه 3استانداردهم خانواده دیگر نیزداردکه درکنار یکدیگر معنای بیشتری پیدا میکنند، آیزو10001 سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری، ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتری، ایزو10003 سیستم مدیریت کیفیت حل اختلاف مشتریان، خانواده آیزو10000 بیشتر درکناریکدیگر معنا پیدا میکنند البته درکنار آیزو9001 این اتفاق میافتد، استاندارد بعدی یک استاندارد برای مجموعه ها یا  شرکنتهاییستکه بانفت وگاز سرکار دارند ، ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت، نفت و گاز پتروشیمی است وبسیاریHDC,  هادیگرکه نمیتوان همه انهارا باذکر جزیئات نام برد درضمن هنگامیکه سازمان یامجموعه سه استاندارد هسخ 45001 و ایزو140001 و ایزو9001 را یکجا باهم دریافت کند یک گواهی بشرکت داده میشودکه IMSنام دارد و سیستم مدیریت یکپارچه رادرآن شرکت نشان میدهد.

   

   

   ایزو ISOO

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو

   
   
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار و فعالیت های ثبت برند و موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن و انجام کلیه امور ازصفر تا صد اماده خدمت گذاری به شما بزرگواران است، جهت دریافت مشاوره ازکارشناسان سامان کاران میتواند درتمام ساعت شبانه روز و بصورت رایگان تماس بگیرید.
 • اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان یکی ازدغدغه های مهم کسانی و یامجموعه هایی میباشدکه قصد اخذ مدرک استاندارد ایزو رادارند اماچون فعالیت بین المللی ندارند نیازی نمیبینند هزینه سنگین اخذ استانداردهای ایزو بین المللی رامتحمل شوند و بدنبال راهی میگردندکه بتوانند باکمترین هزینه مدرک استاندارد ایزو رادریافت کنند امادرهر صورت اعتبار مدرک ازملزومات بسیار مهم میباشد و هرمدیری یا مجموعه ای بسیار مهم میداندکه مدرک استاندارد ایزو دریافتی حتما معتبر باشد، البته بسیاری ازمدیران و یامجموعه هاکه قصد اخذ مدرک استاندارد ایزو ارزان رادارند، بعلت نداشتن اگاهی و اطلاعات کامل ازنوع مدرک ایزو و اعتبار ایزو دردام افراد سودجو و کلاهبردارانی گرفتار میشوندگه مدرک استاندارد ایزو نامعتبر رابا حیله بعنوان مدرک استاندارد ایزو معتبر ویا حتی بعنوان مدارکی باقابلیت استفاده بین المللی بفروش میرسانند، بسیاری ازاین افراد درکمین متقاضیان اخذاستاندارد ایزو هستند و برای اینکه دردام چنین افراد سودجو و کلاهبرداری گرفتار نشوید، باید اطلاعات خود درباره استاندارد ایزو و مراجع صدور استاندارد ایزو بالا ببرید، دراینجا ما اطلاعاتی کلی منباب جلوگیری ازسواستفاده کلاهرداران بشما میدهیم و استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو راهم تا حدودی دراین مقاله توضیح میدهیم.

   

   ارزان و فوری

  اخذ ایزو فوری بخاطره هزینه پایین و اعتبار نسبتا زیاد بهترین گزینه جهت اخذ استانداردهای ایزو تبلیغاتی میباشد

   

   

  اخذ ایزو ارزان چند اصل و نکته داردکه باید رعایت شود اول توضیحی کوچک و مختصر درباره استاندارد ایزو میدهیم سپس نکات قابل توجه و مهم رامنباب اخذ استاندارد ایزو ارزان اما کاملا معتبر رامیدهیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISOایزو INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION سازمان جهانیست و مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارد سازمان جهانی استاندارد بین الملل یاهمان سازمان استاندارد ایزو باتدوین و تعییین قوانین و استانداردهای خاص و با اجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشاناسان مربوط گواهینامه ای را تحت عنوان گواهینامه ی ایزو صادر میکند داشتن گواهی نامه ایزو نشان دهنده اینست شخص یا مجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد استاندارد ایزو رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس با بررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص برای دریافت این گواهی توانسته گواهینامه ایزو رادریافت کند. سازمان ایزو جهت سهولت دسترسی مدیران یا شرکتها به سازمان ایزو و ارگانهای مرتبطت با استاندارد ایزو اقدام به تاسیس موسسه های صدور ایزوکرد که انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه به تعداد بالای موسسات صدور استاندارد ایزو درسطح جهان CB هایی زیرنظر سازمان ایزو هستند منباب نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتباردهی مورد تایید سازمان که AB نام دارد فعالیت کنند AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی میباشد و البته توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و البته انجمن IAFدرهر کشور AB هاراتعیین کرده هست و درایران این AB تحت نظر انجمن IAF  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارد. مراحل گرفتن استاندارد ایزو موسسات مشاوره استاندارد ایزو چنین میباشدکه هرمجموعه ابتدا براساس زمینه فعالیت و زمان و هزینه درنظر گرفته شده یک یاچند استاندارد ایزو راانتخاب میکند و سپس باتکمیل فرم اطلاعات شرکت و ارسال فرم تکمیل شده درخواست ایزو موسسه مشاوره ایزو مدرک گواهی نامه ایزو مربوط پس از 2 تا 3 روز کاری صادر گردیده و بهمراه یک سی دی مستندات استاندارد ایزو دراختیار مجموعه قرار خواهد گرفت، البته روش ذکر شده یک روش منباب اخذ استاندارد ایزو مراجع خصوصی وبین المللی ست، پروسه اخذ ایزو ازمراجع عضو IAF پروسه بمراتب سختتریست، اخذ استاندارد ایزو مراجع عضو IAF حداقل 30 تا 40 روز کاری زمان میبرد و هزینه سنگینتری نیزبه نسبت مراجع خصوصی دارند.

   

   دریافت استاندارد ایزو

  اخذ ایزو ارزان بیشتر توسط موسسه مشاوره استاندارد ایزو انجام میگردد

   

   

  اخذ ایزو ارزان حتما و الزاما باید توسط مراکز مجاز و معتبر استاندار ایزو صورت گیردتا مدرکی معتبر رادریافت کنیم، مدرک استاندارد ایزو ازهر مرجعی صادر شود و باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت صادر کننده و سایت انجمن صادر کننده بطور مثال مدرک ایزو دریافتی مراجع صدور عضو انجمن IAF مدرک ایزو دریافتی باید درسایت مرجع صادر کننده ودر سایت انجمن IAF نیز قابل رهگیری و استعلام میباشد، اگر گواهینامه استاندارد ایزو غیر IAF نیزباشد درسایت مرجع صادر کننده و سایت انجمن IAFCB یاهمان انجمن خصوصی صدور استاندارد ایزو قابلیت رهگیری و اسستعلام دارد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران 

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان درزمینه اخذ انواع استاندارد های جهانی درکمترین زمان و ارزانترین قیمت بهمراه خدمات رایگان بسیار زیاد درخدمت شما سروران میباشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • اخذ ایزو فوری .

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری درخواست بسیاری ازاشخاص بخصوص مدیران سازمانهاکه میخواهند گواهی ایزو راباهر هدفی میخواهند دریافت کنند متقاضی اخذ ایزو فوری و دریافت سریع و فوری استاندارد اغلب ازمیان افرادی هستندکه یاوقت ندارند مثلا جهت مناقصه فورا نیازبه گواهی ایزو دارند یااینکه صرفا هدفشان داشتن گواهی نامه میباشد و دراین میان ازافراد و مراجع صادر کننده ایزو تقلبی و سودجو غافل هستند و همچنین اینکه پیاده سازی حداقلی استاندارد ایزو دریافتی مورد نظر چقدر مهم میباشد اهمیتی برایشان ندارد فقط میخواهندبه گواهی نامه ایزو برسند. اینگونه سازمانهای ناآگاه ممکنست دردام مراجع تقلبی صادر کننده استاندارد ایزو بیوفتند گواهینامه تقلبی صادر میکنند و چون نمیخواهند پیاده سازی کنند و هدفشان گاها انقدر بزرگ نیست و مبنای خودرا تنها گرفتن گواهینامه ایزو قرار میدهند و نحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو برایش مهم نیست و بدنبال اعتبار گواهینامه ایزو نمیباشد بخاطر تفاوت هزینه ناچیز مراکز معتبر صادر کننده استاندارد ایزو و مراکز تقلبی صدور ایزو گاها بعلت اطلاعات پایین درباره دلیل پایین بودن هزینه های مراکز نامعتبر صدور استاندارد ایزودردام موسسات پوشالی و نامعتبر گرفتار میشوند و تنها ازنام استاندارد ایزو کاغذ استاندارد ایزو رادریافت میکنند و دیگر خبری ازاستعلام درسایت و اموزش استاندارد ایزو درجلسه حضوری توسط کارشناسان مراکز معتبر استاندارد ایزو بصورت رایگان نمیباشد.

   

   ایزو ارزان

  اخذ فوری استاندارد ایزو همواره باید توسط موسسات معتبر انجام شود               

   

                    

  اخذ ایزو فوری درابتدا نیاز دارد هدفمان رامشخص کنیم، مثلا مشخص باشد گواهینامه ایزو رابرای صادرات میخواهند، جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، برندسازی ، بهره وری و سود آوری ویا حتی جلب مشتری میخواهند ویا هر هدف دیگر سپس مرجع مورد نظر انتخاب شود ومتناسب باآن مراحل اخذ استاندارد ایزو طی شود، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح وبه اختصار CB مینامند واین CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار دهی میشود و دربالترین راس چهارچوب مورد نظر IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه مراکز و مراجع صدور گواهینامه اعتبار میدهد گواهی ایزو صادرشده ازمراجع زیرنظر انجمن IAFازلحاظ سطح اعتبار دارای بالترین سطح اعتبار و بین المللی هست و جهت صادرات تنهااین گواهینامه ایزو IAF مورد قبول و قابل پذیرش و دارای اعتبار جهانی میباشد. ایرانیها بنابر شرایط اقتصادی ،سیاسی و تحریم شروع بهمکاری مراجع غیر IAF یاهمان مراجع خصوصی صدور ایزو کرد، بیش از500 مرجع هستندکه گواهی ایزو غیر IAF صادر میکنند وبه تعدادشان هرروزه اضافه میشود و برندهای متفاوتی راپدید آورده اند حتا ممکنست یک مرجع خودش چندین برند ساختگی بسازد البته تمامشان دارای اعتبار و سطح اعتبار یکسان هستند و ازلحاظ شکل گواهینامه ها باهم متفاوتند و نوسان قیمتها میان برندهای مختلف اعلام شده تنها تفاوت نوع برند میباشد وگرنه تمام برندهای غیر IAF دارای سطح اعتبار یکسانند. مراجع IAF بدلیل سختگیری درروند پیاده سازی و ممیزی قطعا فوری امکان صدور ندارد و اخذ ایزو فوری دراین نوع گواهینامه بااین سطح اعتبار بین المللی امکان پذیر نیست. امادرخصوص غیر IAF پیاده سازی باتقاضا و خواست سازمان و ممیزی طی چند مرحله صوری انجام میشودو سازمان میتواند سریعابه گواهی نامه برسد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  اخذ فوری استاندارد ایزو  یکی ازمهمترین خواسته های مدیران شرکتها بخصوص جهت مناقصه میباشد

   

   

   اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ ایزو فوری مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو کنند و بامراکز مشاوره زیادی برخورد میکنند و اینجا همانجاییست،که باید مواظب سواستفاده افراد سودجو و مراکز تقلبی صدور استاندارد ایزو بودگه دردام افراد کاتعبردار و سودجو قرار نگیریم، البته مراکز مشاوره معتبر زیادی هموجود دارند و دراینجا موضوع اعتبار و تجربه موسسه مشاوره و صدور استاندارد ایزو یست،که قصد همکاری باآنرا دارید زیرا معمولا مراکز و موسسات صدور استاندارد ایزو باید حداقل تا3سال یعنی تایم اعتبار برگه استاندارد ایزو قابلیت دسترسی و اقدام منباب تمدید راداشته باشند و اینمهم زمانی اتفاق میافتدکه باتوجه بتجربه و قدمت موسسه صدور بتوان ازماندگار بودن موسسه صدور استاندارد ایزو اطمینان حاصل کرد،

   

   اخذ ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران          

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان و همکاری باشرکتهای بزرگ منباب اخذ استاندارد ایزو و گواهینامه های بین الملی ایزو ISO , CE , IMS ، انواع مجوز طرح طبقه بندی مشاغل ، رتبه و گرید ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره ازصفر تا صد اخذ استانداردها راتوسط مجرب ترین کارشناسان انجام میدهد وپس از دریافت استاندارد ایزو باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص استاندارد ایزو چگونگی اخذ فوری ایزو رابصورت کاملا رایگان کسب نمایید.

 • اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

   کجا ایزو بگیریم

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذ گواهی

  اخذ گواهینامه ایزو ازشروع تا اخذگواهی ، نیازمند مدارک خاصی جهت بررسی واجدین شرایط بودن ویا بجهت بررسی تعلق گرفتن مدرک ایزو ، بشرکت نیاز ندارد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو ، مرتبط مورد زمینه فعالیت خویش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانید استاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استاندارد ایزو، میباشد. البته لازم بذکرست ، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و رشته فعالیتشان بتوانند استاندارد ایزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند.

   اخذ گواهی ایزو ازشروع تا اخذ ایزو ، شرکتها مستلزم شرایط خاصی نیستند، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزوکنند نمیتوانند فورابه گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو بااین وجود بستگی دارد به هدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گزار ازاو درخواست نوع اصلی و IAF بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیازبه گواهی ایزو مدنظرخود برسد و همچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات و رقابت و چشم و هم چشمی و مزیت دیگر سازمان میتواندگواهی ایزو دریافت کند حالا قطعا چنین سوالی پیش میاید دلیلش چیست؟ جهت توضیح بیشتر بایستی بتعریف نوع IAF و غیر IAF گواهی ایزو پرداخت.

  اخذ گواهی نامه ایزو ازشروع تازمان اخذ بابت شرکتها بسته داردبه هدف و نوع گواهی International Accreditation Forum IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن زمان طولانی و هزینه بالایی دارد. رفع عدم انطباقها نیزهزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهد گواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای دیگر انجام دهد زیراالزامات بیان شده درون نهادبین المللی اعتبار دهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد و منطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رادر اصطلاح CB Certification Body مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان Accreditation body AB تحت اعتبار یک مرجع بالادست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خود ایرانیها ساخته شده اند. یعنی CB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پباده سازی اصراری ندارند و پیاده سازی تنها به درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یا دوجلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد. شرکتها بسته داردبه هدف ونوع گواهی IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوابط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن بردن زمان، هزینه بالایی دارد.

  اخذ استاندارد ایزو ازشروع تااخذ، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خود برسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو ، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانند اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، شرایط اخذ ایزو ، بمتقاضیان صدورگواهینامه ایزو پیشنهادی دارد، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ایزو ، مشاور ایزو وغیره اطلاعات کافی و کامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خود جهت ، اخذ گواهینامه ایزو ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
 • اخذ نشان ایزو ISO

   گواهی ایزو

  اخذ نشان ایزو ISO

  اخذ نشان ایزو ISO لزوما دریافت گواهینامه کاغذی ایزو و استفاده ازآن درتبلیغات یااستفاده درمناقصه نمیباشد، اخذ نشان ایزو یا اخذ مدرک ایزو ابتدا نیازبه شناخت گواهی ایزو و دلایل اخذ ایزو دارد، تابدانیم چرا میخواهیم ایزو بگیریم وداشتن ایزو چه کمکی بما میکند، ابتدا جهت شناخت ایزو سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو رابشناسیم، سازمان بین المللی استاندارد ،که انرا مخففا ایزوINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION مینامند صادرکننده گواهینامه ISOست ودرجواب سوال، چراباید ایزو بگیریم، مهمترین دلایل اخذ استاندارد ایزو رابرایتان بازگو میکنیم دریافت ایزو نشان ازتلاش مجموعه منباب تامین انتظارات مشتریان دربالا بردن کیفیت محصولات تولیدی یاخدمات ارائه شده دارد، صدور گواهینامه ایزو می تواند ابزار مفید افزایش اعتبار باشد. البته درخارج ازکشور برخی صنایع، ودرایران برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو یک الزام قانونی قراردادهایشان باشرکتهای دیگرست.

  اخذ نشان گواهی ایزو ISO توسط سازمان لزوما اثباتی براجرا و پیاده سازی کامل آن درسازمان یا مجموعه نیست، البته موسسات و یامراجع صدور هرساله مجددا هرسازمان یا مجموعه که ایزو اخذ میکند رابررسی میکنندکه اصطلاحا ممیزی کردن نامیده میشود، سازمان استاندارد جهانی یا همان سازمان ایزو برتوسعه استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 تاکید دارد و موارد و ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهد، اما سازمان ایزو درامور صدور گواهینامه ایزو مستقیما دخیل نیست و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع یاموسسات تحت کنترل سازمان ایزو و مراجع زیربط سازمان ایزو صورت میگیردکه معرفی میکنیم، صدور گواهی ایزو توسط نهادهای صدور گواهینامه صورت میگیرد، بنابراین شرکت یا سازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خود میتواند جهت صدور گواهی ایزو اقدام کند.

   ISO

  دریافت و اخذ نشان ایزو ISO نشان میدهد مرجع صدور گواهینامه ایزو مجموعه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو رابراساس تطبیق قوانین سازمان ایزو باشرایط سازمان ایزو یا شرکت رابررسی کرده و تایید اینکه محصول ،خدمات یا سیستم حداقل های سازمان ایزو را برآورده می کند رانیز داده. سازمان بین المللی استاندارد یاهمان ISO جهت اعتباربخشی منباب نظارت برنهادها و موسسات زیرنظر سازمان ایزو البته باتایید و معین کردن خود سازمان ایزو یک مجمع جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشی IAFاتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم های مدیریت ، محصولات ، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است. بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات این سازمان واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصاری  CB وبانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای CB هادرایران هستندیا بنوعی همان CB هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایندکه موسسات مذکور رااختصار AB مینامندکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  یاACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشد، هرکشور AB مجزایی داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد یاهمانIAF هستند INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن IAF منباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور موردنظر رامشاهده کرد. درایران NACI  تنها AB تعریف شده انجمن IAF است و 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه به زمان وهزینه درنظر گرفته شده  جهت گواهی ایزو و مرجعی مورد نظرتان دارد ،به طورمثال

           دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دو مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو همانطورکه گفته شد استاندارد و قوانین ایزو راتدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکند و مهمترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه به شکل ISO9001 ارائه شده است، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته باید گفت تمام استاندارد های ایزو  فقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی درجهان است وبنوعی پیش نیازتمامی استانداردهای ایزو بحساب میاید.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران  باسابقه ای درخشان یکی ازمراکز معتبر درزمینه دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانند ISO، HSE، IMS، و گواهینامه های کالا مانند CE و غیره درکشور است، باتماس با کارشناسان سامان کاران ازمشاوره رایگان این مرکز بهره مند شوید.
 • از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم؟

   کجا ایزو بگیریم

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم؟

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم معمولا بعداز اینکه مدیران مجموعه میخواهند بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انها نقش میبندد و پروسه دریافت استاندارد ایزو نیز برایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز اینکه از چه جایی ایزو بگیرم شرح میدهیم تا باجستجوی عبارت ازکجا ایزو بگیرم یا از چه جایی ایزو بگیرم بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول استاندارد ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organization بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن مجموعه هست و قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، استاندارد ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBدرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه بحساب میایند، باین موسسات به اختصار ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه بر موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست، انجمن IAF درهرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF هستکه 15 عدد CB تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم چند سوال مترادف باخودرا نیز بهمراه دارد، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه زمان تعریف شده درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی ایزو راتایید میکنند وابتدا میبایست قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

   اخذ ایزو

  از چه جایی استاندارد ایزو بگیرم قطعا چه ایزویی را بگیرم درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباشد ودراینجا بامعرفی مختصری ازانواع استاندارد ایزو این ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه اخذ استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین و تهیه کرده سپس بمراکز و مراجع صدور اساندارد ایزو و مشاوره ایزو ابلاغ کردو موسسه های زیربط ابلاغ کرده وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی و تایید رادر قالب گواهی استاندارد ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و بنوعی پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شده است، و سیستم مدیریت کیفیت سازمان رامورد بررسی قرار میدهد باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم به ذکر است تمام استاندارد ایزو هافقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه به شرایط انرا ویرایش واصلاح میکند، دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.

  از کجا استاندار ایزو بگیرم، میتواند سوالی مهم باشد و مادر گروه بین المللی سامان کاران تمام سوالات شما عزیزان دراین مورد راپاسخ میدهیم، گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و با تجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استانداردهای بین المللی ایزو گواهی CEو IMSو HSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی کارشناسان سامان کاران کاملا رایگان است
 • از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم

  از کجا ایزو بگیرم سوالی پرتکرار میباشدکه درگوگل بادفعات زیاد توسط مدیران مجموعه قصد اخذ گواهی ایزو دارند جستجو میشود، پروسه دریافت استاندارد ایزو نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز ازسوال از کجا ایزو بگیرم رابرایتان شرح میدهیم تا بتوانید بطور کامل جواب سوالات خودرا درباره استاندارد ایزو ویا گواهی ایزو بگیرید، اگرشناخت کافی ازنوع استاندارد ایزو ویا مراجع صدور ایزو و مراحل اخذ ایزو نداشته باشید احتمال اینکه دردام افراد سودجو گرفتار شوید بسیار زیادست پس ابتدا باید گواهی ایزو رابشناسیم و درمرحله بعد مراجع صدور ایزو رانیز بشناسیم تابا تشخیص اعتبار گواهی ایزو بتوانیم استاندارد ایزو ارزان رااز نظر اعتبار تشخیص دهیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام international standard organization بطور مخفف ISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی جهت بهبود مجموعه یا شرکت میباشدکه قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، سازمان ایزو بواسطه صدور استاندارد ایزو یکی ازمهمترین کارهایی راکه قصد پیشبرد انرا دارد یکسان سازی استاندرد درسطح جهان و حمایت ازحقوق مصرف کننده و تولیید کننده میباشد،. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه بنام  CB بانام کاملCERTIFICATTION BODY   بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم  CBهادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه نیزبحساب میایند، موسساتی بنام AB مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  بانام کامل  ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF  هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAFمنباب هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرد، بامراجعه بسایت  IAFمیتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده این انجمن است،AB  کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

   

   ایزو 2

  از کجا ایزو بگیرم یعنی شناختن مراجع صدور استاندارد ایزو و اطمینان از اعتبار استاندارد و موسسه مشاور ایزو

   

   

  از کجا ایزو بگیرم بیشتربه مرجع صدور گواهی ایزو بستگی دارد دریافت گواهی ایزو مراجعIAF  پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب بازمانیکه داریم و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب و معتبر مرجع صدور استاندارد ایزوراانتخاب کرده و کارهای لازمه جعت اخذ ایزو رابه موسسه مشاوره ایزو بسپاریم.

   

   2

  از کجا ایزو بگیرم اولین سوالیست که درذهن هرمتقاضی استاندارد ایزویی شکل میگیرد

   

   

  از کجا ایزو بگیرم راکه پاسخ دهیم نوع استاندارد ایزو موردنیاز خودرا نیزباید انتخاب کنیم ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت میباسد دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزو و شناختی کلی ازانواع گواهی ایزو ابهام انتخاب نوع ایزو رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، درزمینه نوع استاندارد ایزو میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه ایزو درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی پس ازبررسی تاییدیه خودرادر قالب گواهی معتبر بنام گواهی ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین استاندارد ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و تنها استاندارد ایزو راکه میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو ست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001ارائه شددر ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکر است تمام استاندارد های ایزو فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه مشاوره و ثبت ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران  باکارشناسانی باتجربه همواره معتبرترین گواهی نامه های بین المللی درزمینه های متفاوت ISO , CE ، IMS , HSE-MS وغیره راثبت و صادر کرده. همواره ارائه مشاوره تلفنی توسط کارشناسان مجموعه بزرگ سامان کاران رایگان میباشد.
 • ازکجا ISO بگیریم

  ازکجا ISO بگیریم

  ازکجا ISO بگیریم ابتدا نیازبه شناخت و علم اینکه چرا میخواهیم ایزو ISO بگیریم وداشتن ایزو کمکی بما میکند، اول چنین سوال ازخود رابپرسیم که چراباید ایزو ISO  بگیریم درجواب سوالاتی اینچنینی سوال مهمترین دلایل انرا برایتان بازگو میکنیم ازکجا ایزو ISO بگیریم بانشان دادن اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شما را برآورده می کند وباصدور گواهی ایزو ISO سازمان ایزوISO  انرا تضمین میکند، صدور گواهینامه ایزو میتواند یک ابزار مفید جهت افزایش اعتبار باشد. البته درخارج ازکشور برای برخی ازصنایع، ودرایران برای برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو ISO  یک الزام قانونی یا قراردادیست. گواهی ایزو ISO  باتوجه بمیزان اعتبار مرجع صادر کننده ایزو اعتبارهای متفاوتی دارند ولی هیچگاه داشتن گواهی ایزو دریک سازمان اثبات نمی کند همیشه انرا اجرا کند ازاینرو هرساله بایدمجدد انمجوعه رابررسی کنند، سازمان ایزو اعلام کرده ،ما استانداردهای بین المللی مانند ایزو ISO 9001 و ایزوISO 14001  و ایزو ISO 45001 راتوسعه می دهیم و موارد و ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهیم،امامادر صدور گواهینامه آنها دخیل نیستیم و صدور گواهینامه توسط مراجع سازمان ایزو صورت نمیگیرد وسازمان جهانی ایزو ISO مستقیما گواهی صادر نمیکند. صدور گواهی ایزو توسط نهادهای صدور گواهینامه درجهان صورت میگیرد، بنابراین شرکت یا سازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خود میتواند جهت صدور گواهی ایزو ISO اقدام کند، بااین حال، سازمان ایزو تعدادی استاندارد مربوط بفرآیند صدور گواهینامه را ایجاد کرده است و توسط نهادهای صدور گواهینامه ایزو مورد استفاده قرار می گیرد. دریافت گواهی ISO نشانگراینستکه ازنظر مرجع صدور گواهینامه ایزو مرجع صدور ایزو براساس تطبیق قوانین سازمان ایزو ISO  باشرایط شرکت متقاضی وتایید تحقیقات مبنی براینکه محصول ، خدمات ویا سیستم مورد نظر شرایط خاصی رابرآورده می کند.

   

   

   ISO بگیریم 2

  مراجع صادر کننده ایزو معتبر صادر کننده ایزو ارزان و فوری

   

   

  ازکجا ISO بگیرم قطعا دیگر جوابش گرفتن ایزو بطور مستقیم ازسازمان بین المللی استاندارد ISO نیست سازمان ایزو ISO درهمکاری با مراجعی راکه ایجاد کرده  ایزو ISO جهت اعتباربخشی و نظارت برانها نهادی معین شده است انجمنی جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشی IAF اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم مدیریت ،محصولات ،خدمات ،پرسنل وسایر بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات سازمان ایزو واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو ISO  توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصاری CB وبانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ISOست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو ISO  یکی ازاعضای CB هادرایران هستندیا بنوعی همان CB هستند، CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند، AB  ،ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهنده، هرکشور AB مجزا خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همان IAF هستند INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن مذکوربرای هرکشور AB هامخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها  AB تعریف شده انجمن IAF میباشدکه 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند،

   

   

   ISO بگیریم

  اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  ازکجا ایزو ISO بگیریم راکه حالا متوجه شدیم مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظری جهت گواهی ایزو درنظر گرفته میشودو مرجعی قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،بطورمثال، دریافت گواهی ISO  ازمراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دومرکز ویا مرجع نیز متفاوت هستند ، پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو ISO حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو ISO همانطورکه گفته شد استانداردرا تدوین وانهارابه موسسه زیربط اعلام میکند جهت نامگذاری قوانین هم،ازاعداد استفاده میکند، بطور مثال بدرخواست یکنفر گواهی ایزو ISO  صادر شده توسط سازمان ایزو ISO ، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه به شکل ایزو ISO 9001ارائه شدست ودرآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته باید گفت تمام استاندارد ایزو ISO هافقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو ISO  9001 بیشترین ایزو ISO دریافتی درجهان است. هرساله سازمان ایزو ISO  تمام استانداردهای ارائه شده رابررسی میکند ودرصورت نقص درقوانین انرا ویرایش میکند

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باسابقه درخشان و کارشناسانی خبره و با تجربه سالهاست درجهت اخذ استاندارد ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانند HSE IMS CE ISO و غیره بهترین خدمات را به مشتریان و مدیران عزیز ارائه کرده و توانسته موفقیت های بزرگی رادراین زمینه کسب کند.
 • ازکجا گواهی ایزو بخرم

  ازکجا گواهی ایزو بخرم

  از کجا ایزو بخرم یا کلا خرید گواهینامه ایزو و اصطلاح خرید ایزو و یاخرید گواهینامه بمعنای دریافت گواهینامه ایزو فقط بمنظور استفاده ازکاغذ استاندارد ایزو منباب تبلیغات و بدون پیاده ساز ایزو هست، خرید گواهی ایزو بعنوان پر طرفدارترین نوع استاندارد ایزو دریافتی رادر کشورمان ایران شناخته میشود، شمادرمورد خرید گواهی ایزو اصلا نیازبه پیاده سازی حتی حداقلیترین واجبات والزامات دریافت ایزو راهم ندارید، گواهینامه ایزو و مراجع صدور ایزو ازنظر اعتبار باهم تفاوت دارند، گواهینامه ایزو ازنظر اعتبار بدودسته تقسیم میشوند گواهینامه ایزو صادره ازطریق مراجع عضو IAFو گواهینامه ایزو صادر شده مراجع خصوصی یا غیر IAF ، تفاوت دو مرجع نیازبه شناخت استاندارد ایزو داردکه دراین مقاله توضیح کامل منباب شناخت ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم.

   

   ارزان و فوری

  ازکجا گواهی ایزو بخرم سوال مرسوم بسیاری ازمدیرانی میباشد که فقط منباب تبلیغات استاندارد ایزو میگیرند

   

   

  ازکجا گواهی ایزو بخرم شاید بهتر باشد بپرسیم گواهینامه ایزو کجا صادر میشود، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize  بانام مخفف سازمان ISOصادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تدوین قوانین و پروتکلهایی بابت بهترشدن شرکت و یکپارچه کردن استاندارد هاکه همان استاندارد ایزو میباشددرهمه دنیاست و بواسطه قوانین و الزامات جهت اخذ استاندارد ایزو میتوان خدمات بهتری ارائه کرد و شرکتها و سازمانها در مسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام برمیدارند .گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها  ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست وهر کشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF و مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن بجهت هرکشور AB های بخصوص و متفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF هست، ثبت و صدور گواهی ایزودرایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند، موسساتی خصوصی هستندکه بصورت مجزااز انجمن IAF فعالیت میکند و توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکنداین گواهی هاازنظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهیهای ایزو صادرشده در موسسات ویا مراجع عضو IAF میباشد ودر ایران کاربرد بیشتری دارد، درایران شرکت دربیشتر مناقصات مستلزم داشتن گواهی ایزوست وبرای شرکت در مناقصه درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت و بیشتر هستند مناقصات درایران ازمهمترین دلایل اخذ استاندارد ایزو میباشد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست و میتوان گفت موضوع خرید گواهینامه ایزو درحقیقت فط مختص افرادی میباشد قصد اخذ استاندارد ایزو رامنباب استفاده در تبلیغات برند خود میکنند، صاحب مجموعه بابت تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه اینصورت اعتبار خودرابه رخ رقیبان میکشند وبستر ایمنتری نیزبرای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کننداین اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکید میکنندکه با اخذ گواهی ایزو درتبلیغات بدان اشاره کنند و اعتماد مشتریان  کسب کنند، شرکتهاییکه بدنبال اخذ ایزو از مراجع عضو IAFباشند و اجرایی کردن مستندات ایزو هستند درایران انقدر تعداد چشمگیری رابه خوداختصاص نمیدهد وبه ندرت اینکاررا بدون فشار واجبار انجام میدهند.

   

   و صدور گواهی فوری ایزو

  از کجا گواهی ایزو بخرم میتوان درجواب این سوال با مراکز و موسسات اخذ استاندارد ایزو تماس گرفت و ازکارشناسان مجموعه منباب مشاوره کمک گرفت

   

   

  ازکجا گواهی ایزو بخرم و خرید گواهینامه ایزو بیشتر درمواردی انجام میشودکه شرکت متقاضی اخذ ایزو نمیتواند ویا نمیخواهدبه هردلیلی الزامات ایزو رادر مجموعه خود پیاده سازی کند و براورده کردن الزامات اخذ ایزو برایشان مقدور نیست،برای مثال یک شرکت نچندان بزرگ باپرسنلی کم میخواهد گواهی ایزو بگیرد، اگربخواهد تمام الزامات ایزو راپیاده کند قطعا باتوجه بشرایط مالی مجموعه هیچ توجیه اقتصادی درعمل جهت پیشبرد مجموعه ندارد تحمیل کردن هزینه سنگین و گرفتن وقتی زیاد ازمجموعه، ازاینرو تنها راه عاقلانه بابت کسب گواهی ایزو اقدام به دریافت گواهی ایزو صرفا منباب تبلیغات است یاهمان خرید ایزو یعنی مدرک گواهی نامه ایزو رامیخرد و تنهابرای بزرگ کردن نام شرکت ازلوگو و نام ایزو استفاده میکند چون استفاده دیگری ازان نمیکند هیچگاه نمیتوان صحت ویا عدم صحت مدرک ایزو راچک کرد، پس باهزینه بسیار کمتراز دریافت ایزو اصلی، مدرک ایزو مجموعه رامیتوان دریافت کردو ازان درتبلیغات استفاده کرد.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران 

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران جهت اخذ استاندارد ایزو، همه ی مراحل ازمرحله مشاوره تامرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره  این­مرکز بصورت رایگان باحضور مشاورین باتجربه تنهابا یک تماس میباشد، رضایتمندی شما هدف ماست.

 • استعلام ایزو

  استعلام ایزو

  استعلام ایزو یعنی بتوانید مدرک صادر شده ایزو رابررسی کنید و معتبر بودن یا تنها یک کاغذ بودن انرا تشخیص دهید، اینکار نیازمند اطلاعاتی قوی درزمینه ایزو میباشدواین اطلاعات زمانی بدست میایدکه در زمینه استاندارد و سازمان ایزو مطالعه کنید، دراینجا توضیح مختصر استاندارد ایزو و مراجع و نحوه صدور ایزو رامیگوییم،

  استعلام ایزو بررسی دو مسئله مهم رانیاز دارد، ابتدا مرجع صدور گواهی نامه ایزو سپس نوع گواهینامه ایزو ، هرکدام بصورت جداگانه بایدمورد بررسی قرار گرفته و اعتبارشان تایید شود ودرنهایت بابررسی عوامل گفته شده میتوان اعتبار و عدم اعتبار یک گواهی ایزو رابررسی کرد، ابتداخود ایزو رابشناسیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف سازمان ISO صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی منباب بهترشدن و یک مجموعه و درکل جهانی بهترست و اینکه شرکتها و سازمانها بتوانند خدمات بهتری ارائه کنند ودر مسیر پیشرفت و رضایت مشتری قرار بگیرند. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشدوهمگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه به انهاAB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند،AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF  مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست.

   

   

   ایزو iso

  استعلام ایزو ازطریق مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو

   

   

  انجمن IAF درهرکشور AB هابخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها  ABتعریف شده انجمن IAFهست و چندین CB تحت نظارتش فعالیت میکنند، صدور گواهی ایزو درایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیرآانها زیر نظر انجمن IAFCB  فعالیت دارند انجمنی خصوصی و بصورت مجزااز انجمن IAF فعالیت میکند و توسط CB خصوصی گواهی ایزو صادر میکند، گواهی ایزو هااز نظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهی ایزو صادر شده مراجع IAF هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارند

  استعلام ایزو در مرحله اول استعلام مرجع صادر کننده ایزو هست، باتوضیح داده شده در متن بالا میتوانیدبه راحتی بادیدن برگه ایزو انرا ازنظر مرجع صدور تشخیص دهید، نوع مرجع برروی برگه ایزو قید میشود، البته باتوجه به اینکه درایران الزامی بدریافت ایزوهای اصلی نیست درخواست ایزو ازمراجع خصوصی بسیار زیاد است ودرکل دلایل مختلفی برای اخذ گواهی ایزو وجود داردکه دراینجا چند دلیل مهم انرا بررسی میکنیم تادلیل انتخاب مرجع و نوع ایزو دریافتی رانیز درک کنیم، دلیل اخذ گواهی ایزو درکشورهای مختلف متفاوت است مثلا درایران بیشتریا برای شرکت درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد یا جهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد، خب حالابه بررسی دلایل مختلف دریافت استاندارد ایزو میپردازیم، اول شرکت در مناقصه ، درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه وپیشرفت و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو را بخود اختصاص میدهد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین دلیل صاحب مجموعه جهت تبلیغات ازنام و لوگوی ایزو وگواهی ایزو استفاده میکنند بدین صورت اعتبار خودرا به رخ رقیبان میکشند وجو ایمنی رابرای مشتریان ومجموعه خودایجاد میکنند، این دلایل میتواند نشان دهدکه چرا درایران بیشتر تنها کاغذ گواهی ایزو رامیخواهند و اعتبار سنجی ان اهمیتی ندارد.

   

   

   ایزو ISOO

   اعتبار سنجی گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر قابل استعلام

   
   
  اعتبار سنجی گواهی ایزو درمرحله بعدی و پایانی استعلام برگه گواهینامه ایزو بوسیله ریجستری شماره برگه ایزو درسایت مرجع صادر کننده برگه ایزو بوده است، بدین منظورباید باکارشناسان مهم ایزو مربوط زمینه ایزو تماس گرفته واز راهنمایی انها استفاده کرد حتی اگرسایت صدور ایزو عضو انجمن IAF نباشد بایددرسایت خودمرجع ریجستر شده وقابل استعلام باشد، همان استعلام میتواند برگه گواهی نامه ایزو شمارا اعتبار بخشد، مشاور مربوط به ایزو تمام مراحل رابرای شما توضیح خواهد داد، تابتوانید بدرستی مرجع خودرا انتخاب کنید، ولی قطعا اگر موسسه معتبر باشد این جمله راازمشاور ایزو خواهید شنیدکه تمام مدرک صادر شده ازموسسه ما قابل رجستر بوده وازسایت مرجع استعلام میشود، این بدان معناست مدرک ویا گواهینامه ایزو دریتفت شده راکه استعلام نمیشود ویا درسایت مورد نظر ریجستر نمیشود قطعا از موسسه غیرمجاز اقدام،به اخذ و دریافت ایزو ازآنجا شده است، زیرا تمامی مدرکهای صادرشده حتی ازمراجع خصوصی وغیر IAF هم درسایت مورد نظر ریجستر میشوند ومعتبر هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه فراوان درزمینه اخذ انواع استاندارد های جهانی درکمترین زمان و ارزانترین قیمت بهمراه خدمات رایگان بسیار زیاد درخدمت شما سروران میباشد  .
 • انواع ایزو

   کجا ایزو بگیریم

  انواع ایزو

  انواع ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازی یک سازمان مستقل و غیر دولتیست و اعضایش سازمانهای استاندارد 164 کشور عضو هستند. ایزو بزرگترین توسعه دهنده استانداردهای بین المللی داوطلبانه جهان مبیاشد و تجارت جهانی باارائه استانداردهای مشترک بین کشورها تسهیل میکند. بیش ازبیست هزار استاندارد تعیین شده ، همه چیزاز محصولات تولید شده و فناوری گرفته تا ایمنی مواد غذایی ،کشاورزی و مراقبتهای بهداشتی پوشش میدهد. شرایط صدور گواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو بابت موسسات ، نیازمند شرایط خاصی بابت دریافت گواهینامه ایزو ، نمیباشد. چنانچه شرکتی دارای دفترمرکزی ویامشغول فعالیت، میتواندگواهینامه ایزو، اخذ کند. تعداد کارکنان، حجم سازمان، تعداد فرآیندهای اجرایی، نقش بسزایی درراستای پیاده سازی و اجرای ایزو، نهایتا اخذگواهینامه ایزو دارند. شرایط اخذگواهینامه ایزو شرکتها، میتوان تعداد نفرات شاغل، تعدادفرآیندهای درحال اجرا، حصول اطمینان مدیریت سازمان بجهت پیاده سازی ایزو ، دریافت گواهی ایزو، اشاره نمود.

  انواع ایزو استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد وبا کیفیت خوب ومطلوب. چنین استانداردهایی بشركتها كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها و زباله هاو باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون  بازارهای مختلف ، شرکت هابخاطر ورودبه بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده سطح بین المللی باشند.

  انواع ایزو و اقدام جهت اخذ ایزو و تارسیدن و دستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میوفتد ویک سازمان گواهی ایزو دریافت کند و البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودشان راداشته باشند تایک گواهی نامه ایزو بابت سازمانی صادر کند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند از: انتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند ویا دارای اعتبار بین المللی بوده IAF نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلیIAF یک نهاد بین المللی میباشد و برروی AB نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سری CB تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد.

  انواع ایزو ایزو دارای گواهینامه های فراوانی بابت سازمانها و شرکتها دارد بهمین جهت بترتیب میتوان ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت،  پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد نامبرد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست مرحله اول ایزو 9001 دریافت کنند، ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی، سازمانهارا راهنمایی میکند وتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان، باعث کاهش حوادث درون محیطهای کاری، رایجا مجموعه ویاسازمانیکه سه گواهینامه فوق راداشته باشد اصطلاحا مجموعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویابه اختصار گواهی IMS میباشد. ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی نشانگر اینست سازمان درراستای ایمنی مواد غذایی حرکت میکند، ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سیستم های مدیریت کیفیت، ویژه بخش الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات میباشد، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات کمک میکند سازمانها داراییها و اطلاعات خودشان راایمن نگه دارند داخل گروه 27000  بیش ازدوازده استاندارد وجود دارد. ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهای صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بابت مراجع صادر کننده گواهینامه شناخت کافی دارند آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان ارجمند میباشد. مرکز سیستم کاران ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه تمامی اطلاعات درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما یاری میرساند.

 • ایزو

  ایزو

  ایزو واژه میباشدکه بسیار در گوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت با استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم، تاریخچه ایزو بسالها قبل و سازمان ایزو اولین بار در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO  درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا  باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت در سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو میباشد  و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده و باعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استاندرادهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل به مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه بااستانداردهای کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو به مراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی  باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه به مردم و مصرف کنندگان بود.

   

   گواهینامه ایزو فوری

  ایزو گواهینامه بین المللی میباشدکه توسط مراجعی خاص صادر میشود و استاندارد های تعریف شده جهانی رابه مجموعه  تعریف میکند

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارد اما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001  بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001  یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي  بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2  عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به   ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001 هم استاندارد اصلاح  شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

   

   استاندارد ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران  یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد.

 • ایزو

  ایزو

  ایزو عبارتیست میباشدکه بسیار درگوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت بااستاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم.

   

   

  ISO ایزو

  ایزو ارزان و فوری و معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  تاریخچه ایزو بسالها قبل و کشور سوییس بازمیگردد و سازمان ایزو اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت درسازمان استاندارد ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164عضو میباشد و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده وباعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استانداردهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر 40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل بجهت مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه باانواع استاندارد کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو بمراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه بمردم و مصرف کنندگان بود.

   

   

   ISO

  ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارداما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001 یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2 عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001هم استاندارد اصلاح شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگانست.
 • ایزو 10004

   ایزو 10004

  ایزو 10004

  ایزو 10004 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، یک راهنما بخاطر مدیریت صحیح برروی فرایند سنجش رضایت مشتریانست. معمولا ًکسانیکه بدنبال گواهینامه ایزو 10004 هستند نیازمند پیاده سازی چنین استانداردی میباشند. ایزو 10004 خوددر استاندارد ایزو 9001 بدان اشاره مختصری شده و دارای الزامات خاص خودست. قبل اینکه بدانیم ایزو 10004 دررابطه باچه چیزی موضوعیت دارد باید دانست مجموعه ایی بخواهد نسبت پیاده سازی راهنما قدم بردارد ابتدا بایستی استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی کرده باشد. درواقع پیاده سازی ایزو 10004 پس از ایزو 9001 کاربردیتر و عملیاتی میباشد. ایزو 10004 کلیات ایزو 10004 مبتنی کسب نظرات مشتری بطرق مختلف نظر سنجی ، درمورد محصول ویاخدمت ارائه شده و مدیریت چنین نظریات جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات ویا خدمات میباشد. البته طرز تفکر و فرهنگ مجموعه بمفاد استاندارد ایزو 10004 بصورت بیطرفانه، درک و پذیرفته باشد. اکثر مواقع مشتری بادیدن یک عدم انطباق زبان بشکایت بازنمیکند بدین موضوع بابت مجموعه همچون یک خطر جدیست. چنین موضوع راباید پذیرفت و ساکت بودن مشتری نظر بررضایت ویانداشتن شکایت نیست. لذا بااستفاده ازراهنمای ایزو 10004میتوان نظرات واقعی مشتریان رادریافت و مدیریت کرد. ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان،راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد

  ایزو 10004 باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر و بازخورد بجهت بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. اطلاعات مربوطه انتظار جدید بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محورمنباب حل شکایات، کارکنان راتشویق و ترغیب کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات و توقعات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود بجهت دستیابی رضایت مشتری، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کند، انتظارات ممکنست صریح باشند ، ویاکاملاً بیان نشده باشند. انتظارات مشتری، همانطورکه توسط سازمان قابل درک و فهمست، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن ویافراتر ازانتظارات، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست بین دیدگاه سازمان بخاطر کیفیت محصول تحویل داده شده و درک درباره استاندارد ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

  ایزو 10004 سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو 10004پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های بالای مالی، نیروی انسانی و اتمام پروژه پرسشهایی درون ذهنشان پدید میاید.گواهینامه ایزو 10004 سریع معمولا متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 10004 نیازمند فوری بجهت اخذ و گرفتن استاندارد ایزو دارند. شرکتها و همچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت داخل مناقصه مبادرت میکنند وبه گرفتن گواهینامه ایزو مشخصا افراد فوق، زمان رسیدن گواهی نامه ایزو برایشان اهمیت چندان بالایی دارد متقاضی اخذ گواهینامه فوری نیازی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ندارد همچنین نمیخواهند درگیر مستندات همچنین پیاده سازی حتی تغییر درون سازمان خویش باشند صرفا میخواهند گواهینامه ایزو 10004 سریع  و ارزان دریافت نمایند.

  اخذ ایزو ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو 10004 بگیرند واغلب نیاز فوری دارند گواهی ایزو 10004 و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو 10004 برسند و متقاضی ایزو ارزان نیز هستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهینامه ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهمست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 بجهت تعریف و اجرای فرایندهای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری راهنمایی میکند. رضایت مشتری ازطریق شناسایی انتظارات مشتری ، تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده هادر مورد رضایت مشتری ، بهبود و نظارت برروی رضایت مشتری حاصل میشود. ایزو 10004 بجهت کلیه سازمانها درهر اندازه و صنایع هدف گذاری شدست. ازجمله مزایای فراوان اجرای استاندارد 10004 میتوان بحل شکایات ، رضایت مشتری ، مشتری مداری ، ترغیب پرسنل دربهبود روابط مشتریان اشاره کرد.

  ایزو 10004 صرف نظراز نوع ، اندازه ویا کالای ارائه شده توسط سازمان هابرای استفاده درنظر گرفته شدست. تمرکز ایزو 10004 روی مشتریان خارجی سازمانست. بابت دستیابی بدین هدف، سازمان بایدانتظارات مشتری رامشخص کنید. جمع آوری دادههای رضایت مشتری ، تجزیه و تحلیل دادههای رضایت مشتری، بازخوردبرای بهبود رضایت مشتری ، نظارت بررضایت مشتری درحال انجام است.

  ایزو 10004 بجهت هر سازمانیکه مایل بفراتراز انتظارات مشتریست ، الزامی اساسی بابت مشاغل ازانواع و اندازهها خواه دربخش خصوصی و دولتی یاداوطلبانه باشد مربوط میشود.رضایت مشتری باشکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود. بجهت دستیابی رضایت مشتری ابتدا سازمان بایدانتظارات مشتری رادرک کند. مهمست بین دیدگاه سازمان ازنظر کیفیت کالای تحویل گرفته و درک مشتری ازکالای تحویل شده ، تفکیک قائل شود، زیرااین دومیست وبر رضایت مشتری حاکم است.

  ایزو 10004 و مزایای دریافت کردن میتوان ازان برخوردار شد. در مورد انتظار جدید مصرف کنندگان محصولات ارائه شده اطلاعات کسب کنید. حل و فصل شکایات و رضایت شکایات و سازمان واین مورد بایدبدرستی توسط مدیرعامل شرکت مربوطه صورت میگیرد. روندها را مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید مدیر مورد نظر درسازمان مربوطه بایدتمامی عوامل مشکل ساز رابا روشهای خاص خودشناسایی کرده ودر پی رفع کردن اینموارد بوده باشد. رویکرد مشتری محوربرای حل شکایات پرسنل رابرای بهبود مهارتهای خوددر کاربا مشتریان تشویق کنید. مبانی بررسی و تحلیل مداوم، مطالعات صورت گرفته درسطح دنیا نشان دادست مشتری مداری تاحدودی میتواند میزان جذب مشتریان رابرای فروش محصولات تولیدی براحتی افزایش دهداین دو استانداردهای مورد نظر نیزدر سطح کشورها باین موارد میپردازد و ازشرکتها و سازمانهای مربوطه میخواهد طبق همین ملزومات توجه مشتریان راجلب کرده تاخریدار ویا مراجعه کننده ازحضور خودراضی بوده باشد. دراینجا میزان تدابیر مدیر عامل مهم بودست واین مورد نیزبه میزان تحصیلات و تجربه مدیر بستگی دارد استانداردهای مورد نظر ساختار و فرایندهای شرکتهای موجودرا بگونه ای سازمان دهی میکندتا تولید کننده محصولات با کیفیت راتولید کرده و بمشتریان خودعرضه دهد.
  ایزو 10004 میزان رضایت مندی مشتریان رادرسطح جهان ارزیابی میکند وبه فاکتورهای مربوط دراین زمینه میپردازد. یک راهنمای عمومی و ازخانواده ایزو 9000 میباشدکه بجهت طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند، پایش و اندازه گیری و رضایت مشتريان تدوین شدست. ارگانهاکه ادعا دارنداین گواهی نامه هارا دارا هستند بایدمحصولاتی تولید کنندکه درجهت خواسته مصرف کنندگان بوده باشد. بررسی کردن شاخصهای رضایت مصرف کننده درفروش محصول بسیار مهم و حائض اهمیت میباشد.

  ایزو 10004 دردنیا دارای 8 بند میباشدکه همه ساله این بندها نیزدست خوش برخی تغییرات قرار میگیرندتا میزان رضایت مندی مصرف کننده دربازار افزایش پیدا کند هردو استاندارد مورد نظر بنوعی مرتبط بامدیریت سازمانهای مربوطست ودر سطح جهان شرکتهای متعددی هستندکه بایددر تولیدات خوداین دو شاخص رامد نظر خودقرار داده و درتولیدات خوداین معیارها رادخیل میکنند هرخریداری درسطح بازار همیشه براساس نیازها و فرایندهای کاری خودیک کالایی راانتخاب کرده و انرا سفارش میدهداین ارگانهاباید نحوه فروش محصول مورد نظرخودرا نیزبراحتی بدست مشتری برسانندتا خریدار درکمترین زمان ممکن بتواند کالای مورد نظر خودرا بدست اورده و ازان درجهت نیازهای خاص خوداستفاده نماید.

 • ایزو اصلی از کجا بگیرم

  ایزو اصلی از کجا بگیرم

  ایزو اصلی از کجا بگیرم یاهمان ایزو اورجینال ابتدا تشخیص اصلی یا تقلبی بودن مدرک ایزو رانیاز دارد و شناخت استاندارد ایزو و چگونگی تشخیص اعتبار ایزو و ما دراین مقاله تاحدودی جواب چنین سوالاتی رابرایتان روشن میکنیم، کلمه ایزو یاهمان ISO که البته بیشتر عبارت خارجی آنرا مشاهده میکنید و درتبلیغات میبینید یعنی کلمه ISO مخفف سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان استاندارد سازی بین المللی میباشد. کلمه ایزو مخفف کلمات لاتینInternational organization for standard میباشد درجامعه معانی مختلفی پیدا میکند. البته ISOوکلمه ایزو تقریبا درنظر همه تقریبا معنای استاندارد راتداعی میکند. اماتمام نظرات عمومی و عادی جامعه تنهایک تفکر عمومی و معمولیست وکسی بطور دقیق مفهوم ایزو رانمیداند و اطلاعاتی درباره استاندارد ایزو ISO ندارد حتی اطلاعات کلی و جامع. خیلی ازمردم زمانیکه کلمه ایزو رامیشنوند فقط تصوراتشان ازکلمه ایزو کیفیت کالا میباشد، درحالیکه ایزو دربسیاری ازحوزه هاورود کرده وفقط الان بحث کیفیت کالا رادیگر نمیتوان بحث تخصصی سازمان ایزو دانست ودیگر بحث کیفیت کالا نیست.

   

  ایزو اصلی بیشتر منظور گواهینامه ایزو صادر شده مراجع عضو انجمن اعتبار دهدنگان بین المللی میباشد

   

   

  ایزو اصلی از کجا بگیرم نیازبه شناخت مراجع صدور استاندارد ایزو نیز دارد زیرا مستقیمااعتبار مدرک ایزو بااینکه ازکدام مرجع صادر شده مرتبط میباشد، اکنون مراجع صدور استاندارد ایزو رانیز معرفی میکنیم و سپس ارتباط میان اعتبار استاندارد ایزو و مراجع صدور گواهی ایزو رانیز بیان میکنیم، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه انهارا  AB میگویند و اعتبار دهنده CB هانیز هستند، AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، انجمن IAF جهت اعتبار بخشیدن هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یا همان IAFست، خب منظور ازاینکه میخواهم ایزو اصلی بگیرم دربیشتر موارد اخذ گواهی ایزو مراجع عضو انجمن IAF میباشد، مدرک گواهینامه ایزو صادر شده توسط CB های زیرنظر AB هاراکه انجمن جهانی IAF معتبر میداند معتبرترین گواهینامه ایزو صادر شده هستند، ازنظر زمان و هزینه نیز گواهینامه ایزو صادر شده مراجع تحت نظر IAF با گواهینامه صادرشده مراجع خصوصی یاهمان مراجع غیر IAF کاملا متفاوت میباشد اخذ گواهی ایزو مراجع عضو IAF حداقل یکماه زمان نیاز دارد و هزینه تقریبا 3 برابری بنسبت گواهی ایزو مراجع غیر IAF نیزدارد ولی گواهی ایزو صادر شده مراجع غیر IAF 2 تا 3 روز زمان نیاز دارد و هزینه بسیار کمتری نیزدارد.

   

   دریافت ایزو ارزان و فوری

  ایزو اصلی راازکجا میتوان دریافت کردرا فقط کافیست بایک تماس بامراکز مشاوره ایزو بجواب این سوالتان برسید

   

  ایزو اصلی از کجا بگیرم راتقریبا توضیح دادیم ولی اینکه استاندارد ایزو حتما اعتبار داشته باشد و تنها یک کاغذ بدون اعتبار نباشد نیازبه استعلام ازسایت و مرجع صادر کننده ایزو دارد و همانطورکه ازگستردگی دامنه فعالیت سازمان ایزو گفتیم ایزو و سازمان جهانی ایزو وظیفه داردتادرتمام شاخه ها، الزامات و استانداردهای مرتبط استاندارد ایزو راشناسایی وتعریف کرده وبامرور زمان بهبود دهد، همینطور یکسان سازی استاندارد ایزو درسطح جهان ازدیگر فعالیتهای مهم سازمان ایزو میباشد،  مثلا ایزو 9001 بعنوان استاندارد مهم مدیریت کیفیت رادریک سازمان مورد بررسی قرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت بدین معنا میباشدکه مدیریت کیفیت یعنی تمامی فرایندها طوری برنامه ریزی شود تادرنهایت کیفیت کالا ومحصولات وخدمات پیشرفت داشته باشد. کیفیت فقط درموارد مرتبط باکالا استفاده نمیشود. بلکه جهت خدمات یاهر مورد دیگری نیز کیفیت بسیارمطرح هست. ایزو 14001 مسائل مربوط درزمینه زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد وبراین اساس تهیه وتدوین شده وبا پیاده سازی استاندارد 14001 سازمان قصد داردکه اثبات کند. تمامی فعالیتهای مجموعه همگان بامحیط زیست میباشد و تمامی قوانین مربوطه براساس حفظ سلامت محیط زیست میباشد وحتی المقدور سعی میکند محیط زیست وسه عنصر اصلی محیط زیست، آب ، خاک و هوا راتخریب نکنند. استاندارد بعدی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی مییاشد ایزو 45001بیشتربه مسائل مرتبط بامسایل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان سازمان اشاره دارد.

   

   

   ایزو ارزان

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی حرفه ای و تجریه درخشان درزمینه اخذ استاندارد ایزو و گواهینامه های بین الملی ایزو ISO , CE, IMS، HSE-MS وغیره و انواع مجوز طرح طبقه بندی مشاغل ، رتبه و گرید ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره ازصفر تا صد اخذ استانداردها توسط  بهترین کارشناسان انجام میشود، مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهند و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص استاندارد ایزو چگونگی اخذ معتبر و فوری وبسیار ارزان ایزو رابصورت کاملا رایگان کسب نمایید.

 • ایزو چیست چرا باید ایزو دریافت کرد؟

   ایزو چیست چراباید ایزو دریافت کرد؟

  ایزو چیست چراباید ایزو دریافت کرد؟

  استاندارد ISO9001  یک استاندارد جهانی میباشد. نزدیک یک قرن گواهینامه ISO9001 ایجاد شده طی سالیان متمادی ویرایش گواهینامه ISO9001 تغییر کرده بندهایی به این استاندارد اضافه شده کاستی این استاندارد وجود داشته  برطرف شده. چاپ استاندارد ایزو به جهانیان معرفی میشود. کشورهای مختلفی استاندارد جهانی ISO9001 صادرمیکنند. این استاندارد کاربرد همگانی برای تمام مشاغل داشته مشاغل تولیدی، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی، تولید وسایل پزشکی، مشاغلی که صادرات انجام میدهند. لزوما باید گواهینامه ISO9001 داشته باشند. گواهینامه های ایزو انواع مختلف داشته گواهینامهISO9001 ، ISO14001  ISO45001، ISO22000 همچنین گواهینامه های دیگر استاندارد کیفیت موجود میباشد. هرشرکت یامشاغل کاری بنا به کارایی خود گواهینامه ایزو دریافت میکنند. گواهینامه ISO9001 یک برگه پرینت گرفته شده بهمراه کد رجیستری، تاریخ صدور سه ساله تحویل مشتری داده میشود. علاوه بر کد رجیستری وتاریخ بارکد جهت رجیستری سایت درج گواهینامه خواهد شد. همچنین نام مرجع صادرکننده بهمراه نام شرکت متقاضی درج گواهینامه خواهد شد. برگه پرینت گرفته شده تحویل مشتری داده شده، مرحله بعد تحویل گواهینامه ایزو همچنین تمدید ممیزی میباشد این تمدید ممیزی سالی یکبار بمشتری اطلاع رسانی خواهد شد.

  مطالب جمع آوری شده گواهینامه ISO9001 بدلیل مشکلات ونواقص داخل سازمان بوجود آمده همچنین مطالب گواهینامه ISO9001 جهت برطرف کردن کاستی های سازمان موثر بوده سازمانها جهت رفع این مشکلات باکمک گرفتن مطالب گواهینامه ISO9001 میتوانند راهگشای مشکلات سازمان باشند.

  معمولا یک نفر مسئول آموزش ایزو خواهد بود این مسئول آموزش کاملا درزمینه گواهینامه ISO9001 حرفه ایی بوده می تواند مسائل پیش آمده سازمان باتوجه راهنمای مطالب ایزو کارگشای سازمان باشد. البته هرسازمانی یک مسئول آموزش کنترل کیفیت باید داشته باشد لزوم آموزش کنترل کیفیت درسازمان باتوجه گستردگی سازمانها همچنین جذب کارمندان مختلف لازم بوده این مسئول کنترل کیفیت جهت رسیدگی کنترل کیفیت تمام قسمتهای مختلف سازمان باید حضور داشته باشد. تبعیت کارمندان مشغول کار ازمسئول کنترل کیفیت  اجباری بوده بدلیل اطلاعات کامل وجامع  این مسئول درزمینه کنترل کیفیت ایزو.

  اما لزوم دریافت گواهینامه ISO : اولین مورد رجیستری بمشتریان متقاضی سازمان جهت همکاری بیشتر. بدلیل اطمینان بیشتر باید مدارکی مستند ارائه کنند این مدرک مستند بادریافت گواهینامه ISO9001 همچنین ارائه رجیستری باعث همکاری مشتری و سازمان شده استارت کار باهم آغاز میشود.
  علاوه بر همکاری شرکت دارنده گواهینامه ISO9001 باکارفرما مطالب مندرج کتاب ایزو میتواند راهگشای سازمان جهت رفع مشکلات بوجود آمده باشد. سازمان باید مناسب بودن کفایت، اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بطور مداوم بهبود بخشد. نیازها یافرصتهایی وجود دارندکه بعنوان بخشی ازبهبود مداوم پرداخت میشود. سازمان باید نتایج تحلیل ارزیابی خروجیهای بازنگری مدیریت درنظر بگیرد.
  ISO9001 محصول برای تمام گروه های خروجی استفاده این استاندارد بین المللی میباشد. استفاده خاص خدمات جهت مشخص کردن تفاوت میان محصولات، خدمات دربکارگیری برخی الزامات میباشد. بیشتر موارد محصولات خدمات بهمراه هم مورد استفاده قرار میگیرد. بیشترین خروجی سازمان بمشتری توسط تامین کنندگان برون سازمانی تامین میشود.
  استاندارد بین المللی نیاز تعیین مدیریت دانش نگهداری شده توسط سازمان می پردازد. سازمان اجرای فرآیندهای خود واینکه می تواند انطباق محصولات، خدمات دست یابد، همچنین اطمینان حاصل نماید الزامات مرتبط بادانش سازمانی بااهداف زیر آورده شده.   
  مراقبت سازمان درمقابل ازدست دادن دانش بعنوان مثال: ازطریق تغییر کارکنان
  ناکامی دربدست آوردن وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات
  ISO9001 الزاماتی مشخص میکند هدف اصلی آن ایجاد اطمینان به محصولات، خدمات ارائه شده توسط سازمان درنیجه افزایش رضایت مشتری میباشد. استقرار مناسب این استاندارد میتوان منافع سازمانی دیگری همچون ارتباطات داخلی بهبود یافته درک وکنترل بهتر فرآیندهای سازمان نیز انتظار داشت.  
 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست

  ایزو چیست سوالی پرتکرار درمیان مدیران و روسای شرکتها درجوامع مختلف میباشد بخصوص درجامع و کشورهایی مانند ایران بدلیل اینکه شرایط و روابط بین المللی قوی باکشورهای مطرح دنیا ندارد شرکتها بازار رقابتی قوی راتجربه نمیکنند و رقبای مطرحی نیز بازار ارائه محصولات شرکتهارا بخطر نمیاندازند بهمین دلیل تلاش خاصی هم منباب اخذ استاندارد ایزو ازسمت شرکتها صورت نمیگیرد و مگر درمواردی اقدام دریافت ایزو صورت میگیردکه مجموعه قصد شرکت توی مناقصه راداشته باشد و یابخواهد بادریافت ایزو و استفاده ازنام و لوگو ایزو درتبلیغات و تیزرها اسم شرکت خودرا متمایز کرده و شرکت خودرا برند مطرح کند.

   

   

   ISO

  ایزو چیست سوال غالب شرکتها جهت اخذ گواهینامه ایزو هست

   

   

  ایزو چیست ، زمانی توسط مدیران چنین قبیل سوالاتی مطرح میشودکه مدیر مجموعه بجهت اولین بار قصد دریافت استاندارد ایزو رادارد و باسوالاتی مانند ازکجا ایزو بگیرم نیزمواجه میشود، هرمدیر ویا مسئولی بایدحتی فقط جهت بالابردن سطح مجموعه خود و بدون اعمال فشار استاندارد ایزو راشناخته و باالزامات ایزو آشنا شود و قطعا شناخت و رعایت الزامات ایزو سطح مجموعه رابسیار بالا برده و باعث پیشرفت سازمان میشود، اولین قدم جهت شناخت الزامات و بطور کلی قوانین استاندارد ایزو میتواند شناخت سازمان ایزو ، استاندارد ایزو و سپس شناخت و رعایت اصول قوانین و الزامات استاندارد ایزو درمجموعه خود میباشد، دراینجا مابطور خیلی سطحی استاندارد ایزو رامعرفی میکنیم تامدیران و مسئولانی راکه منباب شناخت ایزو درگوگل جستجو کرده اندرا راهنمایی کوچکی کرده باشیم اما درصورت قصد منباب اخذ ایزو بهترست بایکی ازمراکز و موسسات مشاور استاندارد ایزو تماس گرفته وباکارشناسان مربوط صحبت کرده و ازراهنمایی آنهااستفاده کنید.

  ایزو چیست ، ایزو نام یک سازمان بین المللی میباشد و همیشه بصورت ISO راکه مخفف کلمهINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  میباشد و مانند همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد، مهمترین وظیفه سازمان غیر دولتی ایزو رااگر بخواهیم بصورت عامیانه و ساده بیان کنیم میتوان گفت یکسان سازی استاندارد درسطح جهانی میباشد، درکنار بحث شناخت استاندارد ایزو بحث مراجع صدور استاندارد ایزو نیزمطرح میباشد و ازاینرو دراینجا مراجع صدور گواهینامه ایزو رانیز مطرح میکنیم تامدیران باخواندن مطلب پیش زمینه ذهنی نسبی ازمبحث ایزو داشته و جهت تکمیل اطلاعات باموسسات و مراکز مشاور ایزو تماس گیرند، ازاینرو توضیحات سطحی میباشد و درصورت نیازبه اطلاعات بیشتر میتوانید باموسسه مشاور ایزوتماس بگیرید، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند و بانام CERTIFICATTION BODY شناخته میشوند بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، البته میتوان گفت بنوعی تمامی موسسات مشاور ایزو نیزیکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته مراکزی رامیتوان جزوی ازمجموعه بزرگ CB هادردنیا دانست و صلاحیت صدور گواهی ایزو راداشته باشند البته منظور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع خصوصی میباشد، منظوراز مراجع خصوصی صدور ایزو رانیز اگربخواهم بصورت عامیانه توضیح دهیم اینگونه میشود گفت.

   

   ISO بگیریم

  اخذ ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، موسساتی راکه AB نام دارند و البته مخفف بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هست و درهر کشور تنها فقط یک AB وجود دارد و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست و تمامی AB های کشورهای مختلف راتنها انجمن IAF درآن کشور تعیین میکنند و انجمن IAF درهرکشور یک AB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته و بجز کشور امریکاکه دارای 5 عدد AB میباشد بقیه کشورها تنها 1 عدد AB دارند و انجمن IAF یک AB نیزبرای ایران درنظر گرفته، NACI تنها AB تعیین شده توسط انجمن IAF درایران میباشد.

  ایزو چیست درایران همانطورکه گفته شد اینگونه پاسخ داده میشود، گواهینامه ایزو ، گواهینامه مورد نیاز مناقصات میباشد و یا گواهینامه برتری دربازار تبلیغات مجموعه و دربسیاری ازمواردکه گواهینامه ایزو دریافت کرده اندتنها اخذ گواهینامه ایزو برایشان اهمیت داشته و اقدامی منباب عملی کردم الزامات ایزو صورت نمیگیرد و البته مراحل دریافت ایزو نیز بسیار اسان میباشد و هرشرکتی یامجموعه متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو فقط کافیست بایکی ازچندین مرکز مشاور ایزو درکشور تماس گیرد تاتنها طی 2 تا 3 روز گواهینامه استاندارد ایزو مراجع خصوصی رابا حداقلیترین هزینه دریافت کنند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازقوی ترین مراکز مشاوره ایزو و تمامی گواهینامه هاو مجوزهای بین المللی درکشور میباشد. فقط کافیست بایک تماس ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سامان کاران بهرمند شوید.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا