baner low

مهندسی HSE

  مهندسی HSE

مهندسی HSE

مهندسی HSE درسطح دنیا همان طورکه مشخصست ازسه شاخص مهم تشکیل شدست واین سه عامل بابت ارگانهای متقاضی شامل ایمنی شغلی، سلامتی فردی و فرایندهای زیست محیط بودست واین سه عامل ازنیازهای بدست اوردن استاندارد درسطح کشورست و باید ملزوماتش رعایت گردد. شرکتهای زیادی درداخل هستندکه درپی بدست اوردنش استاندارد میباشند.

مهندسی HSE متقاضیان زیادی رادارا میباشد تمامی ارگانهای موجود دردنیا بایداین گواهینامه رادر فرایندهای کاری خوداعمال کنندتا بتوانند مدرک مورد نظررا بدست اورده و فعالیت کننددر سطح منطقه هستند مراکزکه مدرک مهندسی HSE راطی یک سری دورهها بمراجعه کنندگان اموزش داده و دراخراین مدرک راصادر میکنند افرادی بسراغ اخد مدرک hse میروندکه قصد دارنددر شرکتهای خاصی درکشور فعالیت داشته باشندکه یکی ازملزومات استخدام درسازمانهای مربوطه بایستی مدرک مورد نظر راداشته باشندتا مورد پذیرش مرکز مورد نظر قرار گیرند مدیرانیکه دراین مراکز مورد استفاده قرار میگیرندباید دارای مدرک مورد نظر دریکی ازرشتههای مربوطه بوده و ازتجربه کاری خاصی نیزبرخوردار بوده باشند دراین صورت همین افراد براحتی بکار گرفته میشوند البته کارفرمایان تمامی مدارک اطلاعاتی سازمان مراجعه کننده رابخوبی مورد و اسنجی و اعتبار سنجی قرار میدهندتا اشکالات مورد نظر بحداقل خودرسیده باشد مدیرانیکه منتخب میشوند بایستی بصورت تمام وقت درشرکت فعالیت داشته باشند و حق ندارند درخارج ازمرکز مورد نظر خودفعالیتی داشته باشد.

مهندسی HSE دردنیا تلاش میکندکه نیازهای بشر تامین شده و انسان دربهترین شرایط ممکن بجهت خودزندگی کند همه تلاشها بدین دلیل هست دراین زمینه میزان شاخصهای آلودگی شرکتهاکه ازطریق فعالیتهای خودوارد جو میکنندنیز بخوبی مورد بررسی قرار میگیرد و نباید میزان آلودگی بیشتراز حد مقرر بوده باشند. شرکتهای خواهان بایدتمامی پرسنل خودرا باتمامی اطلاعات کامل بیمه کند و اطلاعات اینمورد رانیز بکارفرمایان خودارائه بدهند مدارک بدست امده نیزبا چندین سال اعتبار بمراکز مورد نظر صادر میگردد و بعداز چندین سال بایددوباره ارگانها اعتبار شرکت خودرا تمدید کنندتا بتواننددر منطقه خودفعالیت کننداین فرایند نیزبا ارائه دادن مدارک مورد نظر امکان پذیرست وباید شرکت متقاضی اطلاعات راارائه دهدتا بتواند استاندارد مورد نظر خودرا دریافت کند ملزومات استاندارد جهانی نیزطی چندین سال مورد تغییر و تحول قرار میگیرند و تاحدودی بروز رسانی میشونداین تغییر بدین منظورست نواقصات استاندارد بحداقل ممکن خودبرسد شرکتهای خواهان درصورت مایل بودن اخذ مدرک hse میتوانند بسازمانها مشاوره دهنده نیزمراجعه کرده و راهنماییهای لازم رادر خصوص مهندسی HSE دریافت کنند.

مهندسی HSE و البته همین مشاورهها بصورت رایگان میباشد و هیچ هزینه رابرای شرکت مراجعه کننده بدنبال نخواهد داشت. شرکتها جهت دریافت دراولین قدم بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص و میزان حجم کاری شرکت رانیز بخوبی شفاف سازی کنندتا نهادهای صادر کننده ملزومات مورد نیازرا ابلاغ کنندتا مرکز مورد نظر وارد عمل شده و بدنبال مدارک و فعالیتها مورد نیاز خودبرایند مرحله بعدی دراین فرایندها تاسیس کردن سازمان مورد نظر بودست وباید آدرس دقیق انرا نیز بکارفرمایان خودابلاغ کنند مرحله بعدی دراین فرایندها طراحی کردن یک وب سایت درقالب یک سامانه هست واین مورد نیزبرای بارگذاری مدارک و اطلاعات شرکت مراجعه کننده هست واین مورد نیزباید بخوبی صورت گیرد شرکتهای بهترست درابتدا چارت سازمانی خودرانیز طراحی کنند تابا استفاده کردن ازاین چارت بتوانند تمامی فعالیتهای صورت گرفته درنهاد رابخوبی بتوانند بررسی و واسنجی کنند دراین صورت پرسنل مربوطه کارهای خودرا بهترین شکل ممکن انجام میدهند بکمک چارت حجم کاری شرکت نیزبخوبی خود ر نیز نشان می دهد و میزان پرداختی سازمان نی بکارکنان خودبراحتی قابل محاسبه بودست. واین موارد توسط کارفرمایان مورد نظر بررسی میشود. تااشکالاتی درکار نبوده باشد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا