baner low

شرایط گرفتن مدرک HSE

 HSE

شرایط گرفتن مدرک HSE

شرایط گرفتن مدرک HSE درسطح کشور ازدغدغه های بسیاری ازسازمانهای متقاصی بودست و قصد دریافت مدرک HSE را دارند. مدرک HSE درحال حاضر ازمعتبر ترین نوع مجوزها درجهان هست و بادریافت کردن گواهی نامه HSE میتوان براحتی درون مناقصات و مزایدات شرکت کرد و طرحهای پیشنهادی رابا بستن قرار داد دریافت کرد وبه فعالیت خوددر کشور پرداخت مدرک HSE درزمینه بهداشت و ایمنی شغلی و مدیریت سیستم زیست محیطی فعالیت میکنداین مدرک بطور معمول ازسه شاخص اساسی دربدنه خودتشکیل شدست و با عنوانهای ایمنی، سلامتی و زیست محیطی پایه ریزی شده و شرکتهای متقاضی بابت اینکه بتواننداین مدرک رادریافت کنندباید دراین زمینه ازاطلاعات کافی برخوردار بوده باشند و شاخصها و ضوابط مهم گواهینامه رادرک کرده باشنداگر فرهنگ HSE دریک جامعه وجود داشته باشد بسیاری ازمشکلات کشورها بخودی خودحل میشود شرکتهای متقاضی درابتدا بایدفرهنگ گواهینامه HSE رادر کادر مشغول شرکت خودرا بوجود آورد.

شرایط گرفتن مدرک HSE و داشتن گواهینامه HSE باعث توسعه خواهد شداگر زیرساختهای کشوررا درست کرداز طریق سازمانهای HSE براحتی میتواندبه توسعه پایدار دست یافت ازعوامل اساسی درزمینه اخذ و دریافت گواهینامه HSE درابتدا بایدزمینه فعالیت شرکت راواسنجی و اعتبار سنجی کردتا بدین وسیله مراحل دریافت HSE رابراحتی طی کرد. مدیرانیکه دراین شرکتهای بکار گرفته میشوند بایداز میزان انعطاف پذیر بالایی نیزبرخودار بوده باشند چون دراین صورت نارساییهای سازمان بجهت سازمانها بفرصت تبدیل خواهد گردیداز شرایط اخذ مدرک HSE بابت تمامی شرکتهای خواهان بکار گیری مدیرانی تحصیل کرده بامدرک کارشناسی بودست و بایداز سابقه کاری 12 ساله نیزاین مدیران برخوردار بوده باشداین موارد ازطریق اظهارنامه مالیاتی ازسوی شرکتهای صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

شرایط گرفتن مدرک HSE و عامل دیگردر فرایند اخذ مدرک HSE میزان حجم کاری شرکتهای صادر کننده نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد شرکتهای متقاضی بایداز اطلاعات و آگاهی کافی دراین زمینه برخودار بوده باشندتا بخوبی بتواننداز وظایف کاری خودمطلع بوده باشند عامل دیگردر این حوزه بایدمورد توجه قرار گیرد طراحی کردن یک چارت سازمانی بجهت سازمان بوده و بکمک چارت وظایف شغلی درشرکت اشنا میشوند و کارهای محوله خودرا بخوبی انجام میدهند شرکتهاییکه دراین ارتباط فعالیت میکنند نشان دهنده اینمسئله ست وان سازمان از سیستم مدیریتی همه جانبه و یکپارچه برخوردار میباشند داشتن یک مدیر کارآمد براحتی وظایف شرکت رابخوبی مدیریت میکنداین مدیران بایدبصورت تمام وقت درشرکت حضور داشته باشنداین مورد براساس صلاحیت و توان کاربردی سازمانی بشرکتهای عرضه میشوداین سازمانهای بایستی بهداشت و ایمنی شغلی درکارهای خو اعمال کنند و بافعالیت خودباعث اسیب رسانی فرایندهای زیست محیطی نگردند.

شرایط گرفتن مدرک HSE و مدرک HSE مخفف بهداشت HEALTH ایمنی SAFETY همچنین محیط زیست Environment میباشد مدیریت HSE مسئول برنامه ریزی، اجرا ، نظارت همچنین بهینه سازی فرآیند عملیاتی درزمینه مدیریت زیست محیطی حفاظت ازسلامت همچنین ایمنی شغلی میباشد همچنین نشان QHSE اختصار کیفیت ، بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست میباشدکه بایددر سازمانهای متقاضی این شاخص های بخوبی رعایت گردند ازاین مدرک شرکتهای اکتشافی نیزدر برایندهای کاری خودنیز استفاده میکننداین شرکتهای بایددر فرایندهای زیست محیطی مدیریت بهینه وهمه جانبه راداشته باشندازاین مدرک شرکتهای حفاری دریایی درحوزه خلیج فارش نیزاستفاده میکنند تابتوانند براحتی دراین منطقه ازکشور فعالیت داشته باشند.

شرایط گرفتن مدرک HSE و باتوجه بمواردیکه گفته شد گواهینامه HSE مهمتر ازان چیزیست بنظر میرسد میزان حقوق دریافتی درشرکتهای متقاضی نیزتوسط شرکتهای صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرنداین مورد رانیز بخوبی میتوان ازطریق چارت سازمانی بررسی نمود عامل بعدی دراین گواهینامه هزینه های دریافتی شرکتهای صادر کننده این مدرک بودست و شرکتهای معتبر معمولااز هزینه های بالایی دراین زمینه برخوردار هستند و ازشرکتهای خواهان این هزینه های رادریافت میکنند عامل بعدی دراین فرایند ارزش و اعتبار شرکتهای بودست و مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا