baner low

سامان کاران | 44810270-021 گواهینامه ایزو ISO و CE - ISO

 • مراحل اخذ گواهینامه ISO

    مراحل اخذ گواهینامه ISO

  مراحل اخذ گواهینامه ISO

  فرآیند اخذ گواهینامه ISO

  واجد شرایط بودن برای گواهینامه ISO یک موفقیت برای یک سازمان است. برای بهره گیری از ایزو در یک شرکت دارای گواهی ISO ، تلاش قابل توجهی در هر سطحی لازم است. رویه ای که باید توسط یک شرکت برای اخذ گواهینامه ISO دنبال شود شامل موارد زیر است:

   

  مراحل اخذ گواهینامه ISO

  1. تعهد مدیریت به کیفیت

  انتصاب یک نماینده مدیریت مهمترین شرط برای دریافت گواهینامه ISOاست، زیرا او باید بین بخش های مختلف شرکت هماهنگی کند. این انتصاب با برنامه های آگاهی از کیفیت برای مدیریت عالی و متعاقباً برای همه کارکنان دنبال می شود.

   

  2. تشکیل کمیته راهبری

  گام بعدی در اخذ گواهینامه ISO ، تشکیل کمیته راهبری (شورای کیفیت) و کارگروه «کیفیت» به ریاست نماینده مدیریت است. خط مشی مربوط به کیفیت با مشورت مدیریت عالی تهیه می شود.

   

  3. تهیه کتابچه راهنمای کیفیت

  تهیه دفترچه راهنما برای سیستم های کیفیت پس از تدوین خط مشی انجام می شود و دقت می شود که کلیه فرآیندها ثبت شوند. بررسی داخلی این دستورالعمل ها و رویه ها به شناسایی نواقص موجود در سیستم موجود کمک می کند که سپس اصلاح می شوند.

   

  4. آموزش کارکنان

  آموزش کارکنان نیز مهم است، زیرا هر عضو سازمان خود را به نحوی نمایندگی می کند. هدف از آموزش ایجاد آگاهی از رویه های موجود و الزامات استانداردهای ISO است. هر کس نقش و مسئولیت خود را در سازمان درک می کند. آموزش مستلزم مشارکت همه از کارمند تا رئیس است.

   

  5. ممیزی داخلی (خود ارزیابی)

  یک تیم ممیزی داخلی برای ارزیابی و ارزیابی فرآیندهای سازمان تشکیل می شود. قبل از اینکه تیم مسئولیت را بر عهده بگیرد، باید یک برنامه آموزشی را طی کند تا با الزامات ISO آشنا شود. این روش برای ارزیابی/گواهی نامه شخص ثالث ارسال می شود.

   

  6. درخواست از اعتباربخش برای ارزیابی شخص ثالث

  این شرکت برای ارزیابی شخص ثالث و صدور گواهینامه شرکت به همراه داده های تهیه شده در طی ممیزی داخلی از آژانس گواهی ISO درخواست می کند. بسته به برداشتی که از شرکت از داده‌های موجود دارد، آژانس گواهی‌دهنده یک قیمت به شرکت ارائه می‌کند تا هزینه نظارت اولیه و ارزیابی‌های بعدی گواهی ISOرا پوشش دهد.

   

  7. ارسال نسخه کنترل شده

  تأمین‌کننده یک «نسخه کنترل‌شده» از کتابچه راهنمای موجود خود در مورد کیفیت را حداقل یک ماه و نیم قبل از بازدید مورد توافق برای ارزیابی اولیه ارسال می‌کند.

   

  8. بررسی و ارزیابی

  آژانس صدور گواهینامه ISO کتابچه راهنمای شرکت در مورد کیفیت را بررسی و ارزیابی می کند تا مطمئن شود که سیستم های موجود الزامات استانداردهای ISO را برآورده می کنند. بر اساس مدارک ارائه شده (با هرگونه الزامات تکمیلی لازم برای اخذ گواهینامه مورد نیاز) در مورد ارزیابی سیستم ها یادداشت موقت تهیه می کند و آن را برای تسهیل هرگونه اقدام اصلاحی لازم قبل از ارزیابی اولیه به شرکت ارسال می کند.

   

  9. ارزیابی اولیه

  ارزیابی اولیه توسط آژانس صدور گواهی، ممیزی سیستم کیفیت شرکت برای انطباق با استانداردهای ISOاست. ارزیابی اولیه شامل مراحل زیر است:

  تعامل ممیز با مدیریت ارشد شرکت برای روشن شدن دامنه گواهینامه ISO و نحوه گزارش دهی.

  بررسی دقیق سیستم موجود که طی آن هرگونه عدم انطباق افشا شده مورد بحث و گزارش قرار می گیرد.

  جلسه پایانی برای آماده سازی یافته های ممیز و ارائه آنها به مدیریت ارشد شرکت. در این جلسه، ارزیاب اصلی، هرگونه عدم انطباق مطرح شده علیه سیستم شرکت را جمع آوری و دسته بندی می کند و اقدامات اصلاحی را پیشنهاد می کند.

  در مواردی که عدم انطباق به مشکلات عمده در سیستم های کیفیت شرکت مربوط می شود، اقدامات اصلاحی توسط شرکت انجام می شود.

   

  10. ارزیابی نهایی و صدور گواهینامه ها

  پس از اتمام موفقیت آمیز ارزیابی نهایی، ممیز گواهی تاییدیه ای را برای شرکت صادر می کند که در آن استانداردهای کیفیتی که ارزیابی بر اساس آن انجام شده است را شرح می دهد و دامنه آنها را اعلام می کند. به طور کلی، گواهینامه به مدت سه سال از تاریخ صدور اعتبار دارد.

   

  11. نظارت

  پس از صدور گواهی، اعتباردهنده (آژانس صدور گواهی)، از طریق بازدیدهای نظارتی معمول، معمولاً دو بار در سال، انطباق را نظارت می کند. به غیر از بازدیدهای نظارتی، آژانس می تواند بازدیدهای غیر منتظره انجام دهد. آژانس گواهی‌دهنده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت عدم رعایت الزامات «کیفیت» کافی، گواهی را قبل از تاریخ انقضا واقعی خاتمه دهد.

  فرآیند دریافت گواهینامه ISO بسته به اندازه سازمان و تعهد آن به استانداردهای ISO از زمان می برد. سهولت یا دشواری در اخذ گواهینامه به فرآیندهای موجود مستندسازی شرکت، اجرای این فرآیندها و مجدداً تعهد مدیریت ارشد و کارکنان شرکت به کیفیت بستگی دارد.

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

 • IMS چیست؟

  IMS CER

  IMS چیست؟

  IMS سیستم مدیریت یکپارچه در واقعیت امر یک اصطلاح بیشتر نیست و نمی توان آن را در زمره گواهینامه های ایزو بیان کرد و تعریف نمود. سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001زمانی که در کنار هم طراحی و پیاده سازی می شوند یک سیستم مدیریت یکپارچه را ایجاد می کنند که به آن در اصطلاح IMS گفته می شود. IMS یک گواهینامه نیست و برایش گواهی صادر نمی شود و یک گواهی مستقل نیست اما به اشتباه برایش گواهی نامه صادر می گردد. در حقیقت IMS تلقی سیستم مدیریت یکپارچه برای یک سازمان هست به عبارتی زمانی که شرکتی سیستمهای مدیریتی کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست را به طور یکپارچه درون سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید می گویند که سازمان مربوطه دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست.

  تعریف سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

  یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل دو یا چند سیستم مدیریت رسمی سازگار است که در یک سیستم ترکیبی ادغام می شوند.

  سیستم های مدیریت مفاهیم و چارچوب های مشابهی را به اشتراک می گذارند، به عنوان مثال:

  مدیریت فرآیند و پروژه: اطمینان از اینکه فرآیندها و الزامات نتایج مورد نظر را ارائه می دهند

  برنامه‌ریزی-بررسی-عمل: رویکردی کلی برای مدیریت فرآیند برای تعیین اهداف، تعریف فرآیندها، نظارت بر پیشرفت و انجام اقدامات برای اطمینان از انطباق و ارائه بهبودها.

  مدیریت ریسک: ایجاد راه هایی برای شناسایی ریسک ها و اجرای کنترل ها برای به حداقل رساندن آنها. این باید شامل راه هایی برای شناسایی و به حداکثر رساندن فرصت ها و همچنین رویدادهای منفی باشد.

  یکی از متداول‌ترین سیستم‌های مدیریت کیفیت، ادغام استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 با استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) ISO 14001 و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) ISO 45001 است.

  هر سه استاندارد سیستم از ساختار سطح بالا یکسانی استفاده می کنند، یک الگوی عمومی برای سیستم های مدیریت ISO، که برای ایجاد سازگاری بین استانداردهای مختلف سیستم مدیریت طراحی شده است و پیاده سازی و ادغام چندین سیستم مدیریت ISO را بسیار آسان تر می کند.

  سادگی و راحتی اتخاذ یک ساختار سیستم مدیریت مشترک باعث شده است که تعداد فزاینده ای از سازمان ها این رویکرد یکپارچه را برای سیستم های مدیریت خود اتخاذ کنند.

   

  قالب بندی سیستم مدیریت یکپارچه

  سیستم های مدیریت معمولاً به چندین بخش یا زیر سیستم تقسیم می شوند که ممکن است به طور جداگانه و با استقلال نسبی مدیریت شوند. یکپارچه سازی سیستم های مجزا بستگی به نحوه چیدمان سیستم های پایه دارد. در برخی موارد، ساده‌تر و سریع‌تر است که یک سیستم یکپارچه را از ابتدا با استفاده از محتویات سیستم‌های موجود در یک سبک فرم‌بندی‌شده که بند‌های رایج را همسو می‌کند، ساختار دهید.

  بندهای استاندارد

  هر استاندارد سیستم مدیریت به بندها یا الزاماتی تقسیم می شود که می تواند متناسب با سازمان تنظیم شود. ISO 14001 ، ISO 9001 و ISO 45001 استانداردهای فرآیندی هستند

  سپس بندهای بازنویسی شده برای هر یک از سیستم های مدیریتی برای ایجاد یک خط مشی یکپارچه ادغام می شوند.

  دامنه - بیان می کند که سازمان ها باید الزامات قانونی و مقرراتی را برآورده کنند، به طور مستمر بهبود یابند، و همه الزامات عمومی هستند و برای همه مشاغل، صرف نظر از نوع، اندازه، یا محصول/خدمات ارائه شده قابل اجرا هستند.

  مراجع هنجاری - هیچ مرجع هنجاری وجود ندارد. گنجاندن صرفاً برای حفظ شماره گذاری در تراز با سایر استانداردهای مدیریت ISO است.

   اصطلاحات و تعاریف در چهار دسته تنظیم شده است.

  سازمان و رهبری - از جمله EMS، سیاست زیست محیطی، سازمان، مدیریت ارشد و طرف های ذینفع.

  برنامه ریزی - به محیط طبیعی، جنبه ها و اثرات زیست محیطی، اهداف، پیشگیری از آلودگی، الزامات، انطباق قانونی، ریسک و فرصت ها مربوط می شود.

  پشتیبانی و عملیات - شایستگی ها، اطلاعات اسناد، چرخه عمر، برون سپاری و فرآیند را تعریف می کند.

  ارزیابی و بهبود عملکرد - ممیزی ها، انطباق و عدم انطباق، بهبود مستمر، اثربخشی، شاخص ها، نظارت، اندازه گیری و عملکرد زیست محیطی مربوط به مدیریت جنبه های زیست

  زمینه سازمان - مسائل بیرونی و داخلی مربوط به یک سازمان و توانایی آن برای دستیابی به نتایج را با در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان توضیح می دهد.

  رهبری - مدیران ارشد را ملزم می کند که مسئولیت پذیر باشند، به ویژه در مورد سیاست ها، نقش ها و مسئولیت های سازمانی.

  برنامه ریزی - به اقداماتی مانند تعهدات و اهداف مطابقت و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها، از جمله خطرات و فرصت ها اشاره دارد.

  پشتیبانی - این به منابع، شایستگی ها، آگاهی، ارتباطات داخلی و خارجی و اطلاعات مستند اشاره دارد.

  عملیات - از جمله برنامه ریزی و کنترل عملیاتی و آمادگی و واکنش اضطراری نیز در این بخش پوشش داده شده است.

  ارزیابی عملکرد - نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد، با تاکید ویژه بر ارزیابی انطباق.

  بهبود - مواردی را پوشش می دهد که باید به آنها پرداخته شود، مانند عدم انطباق، اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر برای افزایش عملکرد.

   

  مزایای IMS

  یک IMS تعدادی از مزایای واضح را ارائه می دهد.

  یک کتابچه راهنمای IMSبرای یک سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست یکپارچه تنها تقریباً 20٪ بزرگتر از یک کتابچه راهنمای کیفیت یا محیطی است.

  اسناد رایج IMS، مانند فرم ها و سوابق، تقریباً 40٪ کمتر از مقدار اسناد مورد نیاز برای دو سیستم جداگانه است.

  به اشتراک گذاشتن وظایف مشترک مانند ممیزی داخلی، مدیریت سوابق، کنترل اسناد، اهداف و اهداف و غیره، زمان کارکنان و سایر منابع مورد نیاز برای حفظ یک سیستم مدیریت را کاهش می دهد.

  ممکن است بتوان IMS را به عنوان یک سیستم واحد تأیید و ارزیابی کرد که اغلب می تواند هزینه ارزیابی های خارجی را کاهش دهد.

  یک IMS مسئولیت و مالکیت سیستم‌های مدیریت را گسترده‌تر از سیستم‌های منفرد پخش می‌کند و به نزدیک‌تر شدن سیستم به فرآیندهای اصلی سازمان کمک می‌کند.

  یک IMS که به طور مؤثر پیاده‌سازی می‌شود، همکاری بیشتری را در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند و احساس مسئولیت مشترک بیشتری را برای کنترل کیفیت، سلامت و ایمنی و عملکرد زیست‌محیطی ایجاد می‌کند.

  سیستم های مدیریت، به عنوان اشکالی از مدیریت ریسک سیستماتیک، می توانند سود را افزایش داده و در هزینه ها صرفه جویی کنند.

  با استفاده از ادغام ISO 9001 و ISO 14001 به عنوان مثال، برخی از بندها دقیقاً با هم ترکیب نمی شوند، به عنوان مثال ISO 14001 دارای یک بند تحت عنوان "کنترل عملیاتی" است که مشخصاً بند متناظری در ISO 9001 ندارد. اما دومی دارای "برنامه ریزی" است. تحقق محصول» که عملکرد مشابهی را انجام می دهد. تعداد بسیار کمی از بندها، مانند «جنبه‌های زیست‌محیطی»، باید به تنهایی بایستند، اما بیشتر آن‌ها به طور منظم در یکدیگر قرار می‌گیرند.

  نمونه هایی از مواردی که بندهای ISO 14001 و ISO 9001 مطابقت دارند عبارتند از:

  خط مشی: هر دو الزامی برای یک خط مشی دارند

  مقدمه: توضیح کلی استاندارد

  محدوده: محدوده محصولات و فرآیندها و غیره تعریف شده در هر استاندارد

  الزامات عمومی: آنچه که هر سیستم باید پوشش دهد

  کنترل اسناد و مدارک

  کنترل سوابق (اسناد و سوابق ممکن است الکترونیکی، نسخه چاپی یا ترکیبی از ربات باشد

  پیاده سازی IMS

  سازمان ها ممکن است خط مشی های جداگانه ای برای هر MSS داشته باشند یا ممکن است همه الزامات خط مشی را در یک خط مشی IMS ادغام کنند. IMS چارچوبی را برای اجرای دو یا چند MSS یا مشخصات به صورت یکپارچه فراهم می کند و ممکن است به بهترین وجه از طریق یک کتابچه راهنمای IMS نگهداری و مستند شود.

  الزامات پیاده سازی IMS را به صورت زیر خلاصه می گردد:

  زمینه سازمان: خارجی - از جمله مسائل اجتماعی، حقوقی، مالی، فناوری و زیست محیطی و غیره. داخلی - از جمله حاکمیت، ساختارهای سازمانی، سیاست ها، اهداف و استراتژی ها و غیره.

  درک نیازهای ذینفعان و سایر طرف‌های ذینفع: از جمله، برای مثال، الزامات قانونی و سایر الزامات که باید به کارکنان کلیدی و سایر طرف‌های مرتبط، مانند آژانس محیط‌زیست، ابلاغ شود.

  دامنه: تعریف آنچه IMS با توجه به مرزهای عملیات و الزامات استانداردهای مدیریت پوشش می دهد.

  سیستم مدیریت: پوشش اجرا، بهره برداری و نگهداری، تعاملات فرآیند، نظارت بر کنترل عملیاتی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و همچنین منابع مورد نیاز برای نگهداری سیستم.

  رهبری: اطمینان از ایجاد سیاست ها و اهداف و در دسترس بودن منابع برای اجرا.

  خط مشی: شامل تعهدات برای برآوردن الزامات IMS و بهبود مستمر و چارچوب برای اشیاء IMS در راستای هدف سازمان است.

  سازمان و مسئولیت ها: اطمینان از تخصیص مسئولیت ها و اختیارات و انطباق IMS با الزامات استاندارد.

  برنامه ریزی: برای اطمینان از دستیابی IMS به نتایج مورد نظر و دستیابی به بهبود مستمر، از جمله یکپارچه سازی و اجرای اقدامات لازم برای دستیابی به این امر و جلوگیری از اثرات نامطلوب.

  اهداف: اینها باید با خط مشی IMS مطابقت داشته باشند و الزامات قابل اجرا را در نظر بگیرند و نظارت، اندازه گیری و در صورت لزوم ارتباط برقرار کنند.

  پشتیبانی: تامین منابع لازم و حصول اطمینان از شایستگی کارکنان برای رسیدن به

  آگاهی: از سیاست IMS و اثربخشی سیستم، از جمله پیامدهای عدم انطباق.

  ارتباطات: تعیین کنید که چه چیزی باید برای مخاطبان داخلی و خارجی ارتباط برقرار شود.

  مستندات: ایجاد، به روز رسانی و کنترل تمام اسناد مورد نیاز استاندارد، از جمله شرح محدوده IMS و کتابچه راهنمای سیستم که عناصر اصلی IMS را توصیف می کند.

  کنترل عملیاتی: شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل فرآیندها برای برآوردن الزامات IMS است.

  ارزیابی عملکرد: شامل نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیندها برای اطمینان از تحقق عملکرد و سایر اهداف.

  ممیزی داخلی: ممیزی ها را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده انجام دهید تا مطمئن شوید الزامات IMS به طور موثر مطابق با خط مشی IMS اجرا می شود.

  بررسی مدیریت: IMS را برای شناسایی عدم انطباق ها و فرصت های بهبود مستمر

  بهبود: اقدامات اصلاحی برای رسیدگی به موارد عدم انطباق و اطمینان از بهبود مستمر انجام دهید.

  آموزش

  ممیزی

  ممیزان باید برای انجام ممیزی های IMS صلاحیت داشته باشند و اگر این وظیفه به کارکنان محول شود، آموزش لازم است.

  اگر سازمان تحت استاندارد ISO 9001 ثبت شده باشد، برخی از ممیزان داخلی قبلاً آموزش دیده، در دسترس و صلاحیت برای ممیزی جنبه های سیستم یکپارچه ای که با آن آشنایی دارند، خواهند بود. تصمیم در مورد نیاز به آموزش رسمی بیشتر بر اساس شایستگی ممیزان است، اما آشنایی با عناصر مدیریت زیست محیطی سیستم مورد نیاز است.

  نمایندگان مدیریت

  توصیه می شود که نمایندگان مدیریت در مورد الزامات استانداردهای مدیریتی آموزش ببینند. این امر می تواند از طریق دوره های مناسب ممیز داخلی یا در صورت امکان از طریق دوره ممیز سرب حاصل شود.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • ISO

  ISO

  ایزو و سازمان ISO و انواع مدرک استاندارد آیزو انقدر تنوع و گستردگی داردکه درهرزمینه فعالیتی شرکتها وسازمانها استاندارد هامتفاوتی راتدوین کرده اند، بیشترین سوالیکه معمولا ازهر کارشناسی توسط متقاضیان آیزو پرسیده میشود اینستکه کدام گواهی IZO راما باید دریافت کنیم و دراین مقاله استاندارد IZO مهمترین آیزو هارا معرفی میکنیم تاحداقل با استاندارد ایزو هاکه عمومی هستند و شامل تمامی زمینه فعالیتها میشودرا بشناسید و اطلاعات مفیدی دراینمورد دریافت کنید، دراینجا ابتدا معرفی مختصری IZO انجام میدهیم سپس مسائل و مبحث انواع هسخ راباز میکنیم، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ISO یک سازمان جهانیست و داشتن استاندارد IZO نشان دهنده اینست مجموعه مورد نظر استاندارد هاتعیین شده توسط سازمان استاندارد  رااجرا و پیاده سازی کرده و سپس بابررسی توسط کارشناسان سازمان و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص جهت دریافت گواهینامه توانسته انرا دریافت کند.

  سازمان IZO منباب سهولت دسترسی افراد یا شرکتهابه این ارگان اقدام به تاسیس موسسه های صدور هسخ کردکه انرا CB مخفف موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته با توجه به تعداد بالای این موسسات درسطح جهان CB هاکه زیر نظر سازمان هسخ هستند برای نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید این سازمان راکه AB نام دارد فعالیت کنند، AB مخفف بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هادو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB هاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یاهمان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی و انجمن در هرکشور AB هارا تعیین کرده هست درایران AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام دارداز AB هامعتبر میتوان DAKKS موسسه اعتباردهی المان ، SAS موسسه اعتباردهی سوییس و غیره رانیز نام برد.

  ISO و اکنون مبحث اصلی مقاله مایعنی انواع استاندارد هسخ اکنون نام میبریم و توضیحاتی رانیز ارائه میکنیم، شناخت مختصر HDC,  مراجع صدور IZO راکه ارائه دادیم اکنون میتواند دردرک انواع الزامات گواهینامه HDC, بما کمک کند، دراینجا قادر نخواهیم بود تمام ISO  هارا معرفی کنیم زیرا تعداد انها بسیار زیاد ست، تمام استاندراد هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش هزاران موردميباشد توسط كارشناس سازمان استاندارد تدوين شده و باتوجه بتعداد زیاد استاندارد هسخ مادراینجا فقط میتوانیم مهمترین HDC, هارسیدگی کرده انهارا معرفی کنیم، اولین هسخ و پرکاربردترین HDC, جهان برای تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، هسخ پرکاربرد بعدی البته بیشتربرای مشاغل نیز مشترک بوده ISO 45001 هست، IZO 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه یست وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد و مهم برای کارخانه ها و شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعد IZO 14001  هست، ISO14001 نیز استاندارد پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، HDC, 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ الودگی های زیست محیطی مسئله بسیار مهمیست و ازاینرو داشتن آنبرای مجوعه توسط مدیر  یک وظیفه کاریست برای خدمت به نسلهای اینده، البته شاید درمیانHDC,  هاواستاندارد هانام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 میباشدکه ازسال 2018 جای خود رابه45001 IZO داد، استاندارد بعدی ، ISO 22000 یک استاندارد مربوط بصنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین HDC , دربخش استاندارد هاتخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذاییست، ایزو10002 ازدیگر استانداردهای پرکاربرد درمجموعه ویا شرکتهایی ستکه بطور مستقیم بامشتری خود ارتباط دارند، سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتری رامورد برسی قرار میدهد، ISO10002 استاندارد میباشدکه 3استانداردهم خانواده دیگر نیزداردکه درکنار یکدیگر معنای بیشتری پیدا میکنند، آیزو10001 سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری، ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتری، ایزو10003 سیستم مدیریت کیفیت حل اختلاف مشتریان، خانواده آیزو10000 بیشتر درکناریکدیگر معنا پیدا میکنند البته درکنار آیزو9001 این اتفاق میافتد، استاندارد بعدی یک استاندارد برای مجموعه ها یا  شرکنتهاییستکه بانفت وگاز سرکار دارند ، ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت، نفت و گاز پتروشیمی است وبسیاریHDC,  هادیگرکه نمیتوان همه انهارا باذکر جزیئات نام برد درضمن هنگامیکه سازمان یامجموعه سه استاندارد هسخ 45001 و ایزو140001 و ایزو9001 را یکجا باهم دریافت کند یک گواهی بشرکت داده میشودکه IMSنام دارد و سیستم مدیریت یکپارچه رادرآن شرکت نشان میدهد.

   

   

   ایزو ISOO

  گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو

   
   
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار و فعالیت های ثبت برند و موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن و انجام کلیه امور ازصفر تا صد اماده خدمت گذاری به شما بزرگواران است، جهت دریافت مشاوره ازکارشناسان سامان کاران میتواند درتمام ساعت شبانه روز و بصورت رایگان تماس بگیرید.
 • ISO 9001 - سیستم مدیریت کیفیت چیست؟

  ISO 9001:2015 - سیستم های مدیریت کیفیت چیست؟

  ISO 9001 - سیستم مدیریت کیفیت چیست؟

  تعریف واژه نامه کیفیت: ISO 9001

  ISO 9001 به عنوان استاندارد بین المللی تعریف شده است که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت ( QMS ) را مشخص می کند. سازمان ها از این استاندارد برای نشان دادن توانایی ارائه مداوم محصولات و خدماتی که نیازهای مشتری و مقررات را برآورده می کنند، استفاده می کنند. این استاندارد محبوب ترین استاندارد در سری ISO 9000 و تنها استاندارد در این سری است که سازمان ها می توانند به آن گواهی دهند.

  ISO 9001 اولین بار در سال 1987 توسط سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) منتشر شد که یک آژانس بین المللی متشکل از نهادهای ملی استاندارد بیش از 160 کشور جهان است. نسخه فعلی ISO 9001 در سپتامبر 2015 منتشر شد.

   

  چه کسی باید از ویرایش ISO 9001:2015 استفاده کند؟

  ISO 9001:2015 برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه یا صنعت اعمال می شود. بیش از یک میلیون سازمان از بیش از 160 کشور، الزامات استاندارد ISO 9001 را برای سیستم های مدیریت کیفیت خود اعمال کرده اند.

  سازمان ها در هر نوع و اندازه متوجه می شوند که استفاده از استاندارد ISO 9001 به آنها کمک می کند:

  سازماندهی فرآیندها

  بهبود کارایی فرآیندها

  به طور مداوم بهبود یابد

  تمام سازمان هایی که از ISO 9001 استفاده می کنند تشویق می شوند تا در اسرع وقت به ISO 9001:2015 منتقل شوند. این نه تنها شامل سازمان‌هایی می‌شود که گواهینامه ISO 9001:2008 را دریافت کرده‌اند، بلکه شامل هر سازمانی می‌شود که در آموزش یا صدور گواهینامه برای سایرین دخیل هستند.

  از 14 سپتامبر 2018، سازمان هایی که در حال حاضر در ISO 9001:2008 ثبت شده اند، باید به استاندارد 2015 منتقل می شدند.

  راهنمای انتقال از ISO 9001:2008 به ISO 9001:2015 را می توان از انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) دانلود کرد.

  ISO 9001:2015 را خریداری کنید

  نسخه چاپی منتشر شده است

  PDF استاندارد الکترونیکی

  کاتالوگ راه حل های استاندارد/ممیزی ایزو

   

  ISO 9001:2015 چه موضوعاتی را پوشش می دهد؟

  ISO 9001 بر اساس روش برنامه ریزی انجام-بررسی-عمل است و رویکردی فرآیند محور برای مستندسازی و بررسی ساختار، مسئولیت ها و رویه های مورد نیاز برای دستیابی به مدیریت کیفیت موثر در یک سازمان ارائه می دهد. بخش های خاصی از استاندارد حاوی اطلاعاتی در مورد بسیاری از موضوعات است، مانند:

   الزامات یک QMS، از جمله اطلاعات مستند، برنامه ریزی و تعیین تعاملات فرآیند

  مسئولیت های مدیریت

   مدیریت منابع، از جمله منابع انسانی و محیط کار یک سازمان

  تحقق محصول، شامل مراحل از طراحی تا تحویل

  اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود QMS از طریق فعالیت هایی مانند ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

  تغییرات ارائه شده در بازنگری ISO 9001 2015 برای اطمینان از تطبیق ISO 9001 با محیط های در حال تغییری که سازمان ها در آن فعالیت می کنند، در نظر گرفته شده است. برخی از به روز رسانی های کلیدی در ISO 9001:2015 عبارتند از:

   معرفی اصطلاحات جدید

  تجدید ساختار برخی از اطلاعات

  تاکید بر تفکر مبتنی بر ریسک برای افزایش کاربرد رویکرد فرآیند

  قابلیت اعمال بهبود یافته برای خدمات

  افزایش الزامات رهبری

   

  هفت اصل ISO 9001:2015

  چگونه می توانم با ISO 9001:2015 شروع کنم؟

  چه در حال آغاز سفر ISO 9001 خود باشید و چه در حال انتقال به ویرایش 2015 هستید، اولین قدم شما خرید یک نسخه از ISO 9001:2015 است.

  از 14 سپتامبر 2018، سازمان هایی که در حال حاضر در ISO 9001:2008 ثبت شده اند، باید به استاندارد 2015 منتقل می شدند.

   

  نسخه های قبلی ISO 9001

  ISO 9001 که در ابتدا در سال 1987 منتشر شد، در سال های 1994، 2000 و دوباره در سال 2008 مورد بازنگری قرار گرفت. آخرین ویرایش در سپتامبر 2015 منتشر شد.

   ISO 9001:1994 شامل تغییراتی برای بهبود کنترل بند طراحی و توسعه و همچنین ارائه توضیحات دیگر است. سری 1994 نیز نقش ISO 9002 و 9003 را کمی تغییر داد.

   بازنگری ISO 9001:2008 به دنبال شفاف سازی مسائل مطرح شده در هنگام اعمال ISO 9001:2000 بود.

  مزایای ISO 9001 چیست؟

  ISO 9001 به سازمان ها کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که مشتریان خود به طور مداوم محصولات و خدمات با کیفیت بالا را دریافت می کنند که به نوبه خود مزایای زیادی از جمله مشتریان، مدیریت و کارکنان راضی به همراه دارد.

  از آنجا که ISO 9001 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت موثر را مشخص می کند، سازمان ها متوجه می شوند که استفاده از استاندارد به آنها کمک می کند:

   

  یک QMS را سازماندهی کنید

  مشتریان، مدیریت و کارمندان راضی ایجاد کنید

  به طور مداوم فرآیندهای خود را بهبود بخشند

  صرفه جویی در هزینه ها

   

  گواهینامه ISO 9001

  ISO 9001 تنها استاندارد در سری ISO 9000 است که سازمان ها می توانند گواهینامه آن را صادر کنند. دستیابی به گواهینامه ISO 9001:2015 به این معنی است که یک سازمان موارد زیر را نشان داده است:

  از دستورالعمل های استاندارد ISO 9001 پیروی می کند

  الزامات خود را برآورده می کند

  الزامات مشتری و الزامات قانونی و نظارتی را برآورده می کند

  مستندات را حفظ می کند

  صدور گواهینامه استاندارد ISO 9001 می تواند اعتبار سازمان را با نشان دادن به مشتریان که محصولات و خدمات آن انتظارات را برآورده می کند، افزایش دهد. در برخی موارد یا در برخی صنایع، صدور گواهینامه مورد نیاز یا الزام قانونی است. فرآیند صدور گواهینامه شامل اجرای الزامات ISO 9001:2015 و سپس تکمیل ممیزی موفق ثبت کننده است که تأیید می کند سازمان آن الزامات را برآورده می کند.

  سازمان ها هنگام شروع آماده سازی برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

  هزینه های ثبت کننده برای ایزو 9001 ثبت، نظارت و ممیزی های تایید مجدد

  سطح فعلی انطباق با الزامات ISO 9001

  میزان منابعی که شرکت برای توسعه و اجرا به این پروژه اختصاص خواهد داد

  مقدار حمایتی که از مشاور مورد نیاز خواهد بود و هزینه های مربوطه

   

  آموزش استاندارد ISO 9001

  آموزش می تواند فرصتی برای بازنگری استاندارد ISO 9001:2015 و اعمال اصول مدیریت کیفیت در یک محیط عملی فراهم کند.

  متخصصان مسئول توسعه، پیاده سازی، ممیزی و مدیریت سیستم مدیریت کیفیت ISO یا متخصصان کیفیت که علاقه مند به به روز رسانی QMS مستند مبتنی بر ISO 9001 خود هستند، می توانند دوره های آموزشی ISO 9000 را که شامل دوره های متمرکز بر ISO 9001 و سیستم های مدیریت کیفیت است، بگذرانند. علاوه بر این، سازمان هایی که به دنبال بهبود عملکرد کارکنان هستند و کارکنانی که به دنبال بهبود مستمر هستند، آموزش ISO 9000 را نیز مرتبط خواهند یافت.

   

  ISO 9001:2015 - آموزش انتقال ممیز

  مستندات در ISO 9001:2015

   آموزش بیشتر ISO 9001

  منابع ISO 9001

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • ISO 9001 چیست؟

   

  ISO 9001 چیست؟

  ISO چیست؟

  ایزو ISO در فرهنگ لغت انگلیسی به معنای همسو شدن و هماهنگ شدن را می‌دهد. ولی در این مقاله منظور از ISO معرفی یک سازمان غیر‌دولتی و بسیار معتبر می‌باشد. ISO مخخف عبارت International Organisation for Standardiztion بمعنای سازمان استاندارد جهانی یا سازمان بین‌المللی استاندارد سازی می‌باشد. ابتدا مخفف عبارت سازمان استاندارد جهانی را به ترتیب حروف IOS نام بردند ولی با توجه معنی کلمه ISO و اهداف سازمان استاندارد جهانی که مبنی بر همسو کردن و هماهنگ کردن قوانین و الزامات و مقررات حرفه‌ها و مشاغل کشورهای مختلف دنیا می‌باشد نام اختصاصی سازمان استاندارد جهانی را با کلمه ISO نام‌گذاری کردند. کشور ایران هم یکی از اعضای سازمان ایزو می باشد. بعضی از کاربران و متقاضیان به هنگام سرچ کلمه ایزو ISO ، ،iso کلمه IZO ، izo را سرچ می‌نمایند.

   

  استانداردهای سازمان استاندارد جهانی

  سازمان ایزو همانطور که گفته شد متشکل است از کمیته‌ای که در ژنو سوئیس گرد هم جمع می شوند و با انجام تحقیقات و با در نظر گرفتن رعایت حقوق افراد جامعه مبنی بر استفاده از خدمات و محصولات و تولیدات انواع حرفه‌ها و مشاغل در تمام جهان، قوانین و دستورالعمل‌هایی را تنظیم می‌کنند و همراه با تدوین یک استاندارد به همراه کد اختصاصی، مستنداتش را هم منتشر می‌نماید و در قالب گواهینامه‌های ایزو به درخواست کنندگان ارائه می‌نماید. استاندارد‌های ایزو شامل دو نوع استاندارد سیستم‌های مدیریتی و استانداردهای مربوط به تولیدات و خدمات می‌باشند. استاندارد‌های سیستم‌های مدیریتی نیز به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم بندی می‌شوند. مهم‌ترین استاندارد در حوزه سیستم‌های مدیریتی که از نوع عمومی و بسیار پر کاربرد است استاندارد ISO 9001 می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت بجهت ارتقا سطح کیفیت فرآیندهای سازمان‌ها تدوین شده است.

   

  مهم‌ترین مزایای دریافت گواهینامهISO 9001

  سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در هر کسب و کاری می‌توانند با دریافت گواهینامه ISOمسئولیت تمامی افراد مجموعه خود را از شخص مدیرعامل گرفته تا تمام کارگران و کارکنان را مشخص و معین نمایند. ایزو ۹۰۰۱باعث می‌‌شود فرآیندهای تکراری حذف شوند و همین امر بازدهی قسمت‌های دیگر را افزایش می‌دهد. با افزایش بازدهی فرآیندها و بهینه سازی فرآیندها بالطبع عملکرد مثبت مجموعه افزایش پیدا می‌کند و سطح کیفیت خدمات و محصولات و تولیدات افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه میزان سودآوری افزایش پیدا می‌کند. طراحی و اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت احترام به شعار مشتری محوری و مشتری مداری می‌باشد. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ الزامات و قوانینی را بعنوان QMS برای ایجاد سیستم‌های مدیریت کیفیت ایجاد می‌نماید. QMS مخفف عبارت Quality Manegment systems می‌باشد. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یکی از قویترین سیستم‌های مدیریت کیفیت می‌باشد.

   

  هدف از اخذ گواهینامهISO 9001

  جهت حضور در مناقصات و ارائه آن به کارفرما

  جلب رضایت مشتریان و برند سازی

  برای انجام بازاریابی وسیع‌تر و تبلیغات گسترده‌تر

  حضور موفق در بازارهای داخلی

  ایجاد یک سیستم مدیریتی قوی و یکپارچه و بهبود شرایط فرآیندها

  ارتقا سطح کیفیت و ورود به بازارهای جهانی

  ورود به وندور لیست یا لیست تأمین کنندگان مجاز کارفرمایان

   

  مراجع صدور گواهینامهISO 9001

  مراجع صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به دو دسته مراجع صدور ایزو بین‌ المللی و مراجع صدور خصوصی ( داخلی ) ایزو تقسیم می‌شوند. سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ISO 9001 با توجه به اهدافشان می‌توانند مرجع صدور گواهینامه ایزو مناسبی را انتخاب نمایند. مراجع صدور گواهینامه ایزورا در اصطلاح CB می‌نامند. در هر کشوری تعداد زیادی مرجع صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند و در هر کشور یک نهاد یا مرکز اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو نیز وجود دارد. مرکز اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو را در اصطلاح AB می‌نامند. سازمان استاندارد جهانی ایزو برای اینکه بتواند بر روی مراکز اعتبار دهنده نظارت داشته باشد یک نهاد رسمی و قانونی بزرگی را بنام انجمن اعتبار دهندگان بین المللی که در اصطلاح IAF نامیده می‌شود را برای اعتبار سنجی مراکز اعتبار دهنده بنا نهاد. مراکز اعتبار دهنده معتبر و رسمی هر کشور عضو انجمن IAF می‌باشند. پس بطور خلاصه می‌توان گفت هنگامی که مرجع صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده با عضویت در انجمن اعتبار دهندگان بین المللی باشد بعنوان یک مرجع صدور گواهینامه ایزو بسیار و معتبر شناخته می‌شود. هنگامی که مراجع صدور گواهینامه ایزوبصورت مستقل فعالیت کنند و تحت اعتبار مراکز اعتبار دهنده نباشند یا زیر نظر مراکزی اعتبار دهی شوند که عضویت در انجمن IAF ندارند بعنوان مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی بدون اعتبار سطح بین‌المللی نامیده می‌شوند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • آموزش پیاده سازی موثر ISO

  آموزش پیاده سازی موثر ISO

  آموزش پیاده سازی موثر ISO

  آماده سازی برای فرآیند اجرای استاندارد ISO از سوی سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) برای سازمان ها با هر اندازه ای یک چالش باقی می ماند. اینکه چگونه یک سازمان برای فرآیند پیاده سازی ISO آماده می شود به تعهد و دانش و مهارت های فعلی کارکنان برای مشارکت در فرآیند اجرای آن بستگی دارد. این به اندازه و پیچیدگی هر سازمان نیز بستگی دارد.

  علیرغم ماهیت و پیچیدگی کسب و کارها، چند نکته فرآیند پیاده سازی ISO هر سیستم مدیریت ISO را تسهیل می کند، مانند کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی شغلی و ایمنی مواد غذایی. این با توسعه دانش و مهارت های تیم پروژه شما از طریق تسهیل آموزش برای ایجاد ظرفیت کارکنان / تیم شما آغاز می شود. در اینجا نقاط عطف آموزشی است که باید برای افزایش ظرفیت کارکنان خود در نظر بگیرید تا اجرای ISO خود را در مسیر سریع قرار دهید. اینها هستند:

   

  آموزش استاندارد آگاهی:

  هدف اصلی آموزش آگاهی، معرفی ISO است. زیرساخت ها، عضویت ها، فرآیند توسعه استانداردها و رویه ها. این یک ایده اولیه در مورد استانداردها، مزایای  ISO، رویه ها و غیره می دهد.

   

  آموزش بنیاد ISO:

  هدف از دوره پایه ارائه مدلی برای ایجاد و حفظ یک سیستم مدیریت موثر بر اساس چرخه و رویکرد فرآیند Plan-Do-Check-Act ) PDCA ) است.

   

  آموزش پیاده سازی ISO:

  دوره پیاده سازی ISO مفاهیم مورد نیاز برای درک، توسعه و پیاده سازی سیستم مدیریت ISO را معرفی می کند. این دوره عناصر کلیدی را پوشش می دهد که شامل اصول و راهنمایی های کلیدی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ISO است و نحوه ادغام خانواده استانداردها در حین اجرای سیستم، آماده شدن برای ممیزی و دستیابی به ثبت استاندارد ISO را توضیح می دهد.

  این کار کارکنان کلیدی شما را برای شناسایی الزامات کلیدی، ایجاد مستندات، توسعه طرح های پروژه و تهیه نقشه محدوده آماده می کند.

   

  آموزش ممیزی داخلی ISO :

  یک سیستم مدیریت مؤثر مستلزم بررسی و به روز رسانی مداوم است. این نقش حسابرس داخلی است. آنها باید بتوانند ممیزی های داخلی موفقی را برنامه ریزی و انجام دهند و یافته های خود را به مدیریت ارشد گزارش دهند. بنابراین، مهم است که کارکنان شما باید در مورد این مهارت ها آموزش ببینند.

  این دوره آموزشی ممیز داخلی به نمایندگان کمک می کند تا ممیزی های داخلی را به بهترین نحو برنامه ریزی و انجام دهند.

  آماده شدن برای فرآیند پیاده سازی ISO از هر استاندارد ISO می تواند برای سازمان ها در هر اندازه ای طاقت فرسا و استرس زا باشد. چگونگی آماده شدن یک سازمان برای فرآیند پیاده سازی ISO به عواملی مانند اندازه و پیچیدگی فرآیندهای آن، دانش و فرهنگ فعلی مرتبط با استاندارد بستگی دارد. یعنی کیفیت، محیط زیست، ایمنی و غیره؛ بلوغ هر سیستم موجود دیگر مرتبط با استانداردی که مایل به پیاده سازی است و بسیاری دیگر.

   

  6 نکته برای تسهیل فرآیند پیاده سازی ISO

  علیرغم تفاوت هایی که ممکن است بین سازمان ها وجود داشته باشد، چند نکته وجود دارد که فرآیند پیاده سازی ISOرا در هر سیستم مدیریتی تسهیل می کند.

   

  استاندارد را بشناسید

  ضروری است که برخی از پرسنل الزامات سیستم مدیریت را بدانند. لازم نیست همه در مورد الزامات استاندارد خاصی که اجرا می شود متخصص باشند، اما کارکنان کلیدی باید به طور کامل همه الزامات استاندارد را بدانند و درک کنند.

   

  همه را در جریان بگذارید

  فرآیند اجرا تنها وظیفه چند نفر برگزیده نیست. همه باید در این روند مشارکت داشته باشند. هر کارگری باید بداند که چه چیزی اجرا می شود، چرا اجرا می شود، چه مزایایی برای سازمان و برای خود دارد و چگونه در این فرآیند مشارکت خواهد داشت. وقتی مردم مطلع شوند، بازتر و مایل به همکاری در اجرا خواهند بود.

   

  تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سازمان

  قبل از شروع به پیاده سازی هر سیستم مدیریت ISO ، یک سازمان باید میزان انطباق خود با استاندارد را بداند. این به سازمان این امکان را می دهد که از قبل نقاط قوت و ضعف خود را در مورد سیستم مدیریت ISO که مایل به پیاده سازی و برآورد زمان لازم برای پیاده سازی است، درک کند.

   

  فرآیندهای خود را نقشه برداری کنید

  ایجاد و ثبت فرآیندهای جاری به منظور آگاهی از روابط بین بخش ها و چگونگی جریان فرآیندها در سازمان. این به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا اجرای خود را بر اساس فرآیندها و نه فقط بر اساس بخش‌ها و بخش‌ها برنامه‌ریزی کنند.

   

  رویه ها و دستورالعمل های کاری موجود را مرور کنید

  بسیاری از فرآیندها به اطلاعات مکتوب و مستندی نیاز دارند که تضمین کند فعالیت ها به روش صحیح انجام می شوند. سازمان ها باید بررسی کنند که کدام فرآیندها مستند شده اند و چه تعداد دستورالعمل کاری وجود دارد. توسعه چند سند و صرفاً مرور دستورالعمل های کاری به جای توسعه آنها از ابتدا یکسان نیست. سازمان ها باید تصوری از مدت زمان سرمایه گذاری در توسعه و بررسی اسناد داشته باشند.

   

  برنامه های آموزشی فعلی را مرور کنید

  برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی موجود را ارزیابی کنید. آموزش و آگاهی بخش مهمی در فرآیند اجراست و اگر سازمانی آموزش کارگران خود را در نظر نگرفته است، بهتر است این برنامه ها را بازتعریف کند تا اطمینان حاصل شود که درصد زیادی از کارگران آموزش دیده اند و از سیاست ها، رویه ها، مقررات و غیره که بخشی از فعالیت های روزانه آنها خواهد بود.

  اینها چند توصیه است که به سازمان شما کمک می کند تا برای فرآیند پیاده سازی ISO هر سیستم مدیریت ISO آماده شود.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • آموزش دریافت ايزو برایِ شركت

   

  آموزش دریافت ايزو برایِ شركت

  كسب اطلاعات ضروري درباره چگونگي اخذ گواهينامه هاي ايزو، دشوار نيست اما فوائد بسياري دارد و در طي اين مسير كمك شاياني بمتقاضيان خواهد كرد. با كمي تحقيق و بررسي ميتوان از ايجاد مشكلات مربوطه جلوگيري كرد. در اين مقاله مطالبي در اختيارتان قرار ميدهيم تا با دانش كافي در اين خصوص قدم بگذاريد. لازم بذكر است كه ميتوانيد از مراكز مشاوره موجود استفاده كرده و از راهنماييهايشان بهره بريد. آيزو نام سازماني بين المللي است كه متشكل از حدود 160 عضو از كشورهاي مختلف ميباشد و هر ساله با برگزاري گردهمايي، شاخص هايي را براي صنايع ومشاغل گوناگون تعريف ميكنند تا روش هاي بهينه انجام امور شغلي وصنعتي را، به شركتها و صاحبان كسب و كار معرفي نمايد. انجام اين اصول باعث پيشرفت جامعه شغلي خواهد شد، از اين رو طرفداران خود را پيدا كرده است و حتي عموم مردم نيز با برخي از آنها آشنا شده اند، تا جائي كه به محصولات و برندهايي كه از نشان هاي بين المللي برخوردار هستند، بيشتر بهره ميبرند و  توجه ويژه اي دارند.

  استانداردها توسط سازمان iso معرفي ميشوند، اما نمي توانند گواهينامه ها را براي شركت ها صادر نمايند. مسئوليت اصلي iso ، تهيه دستورالعمل ها جهت انواع شغلها ميباشد وانجمن iaf را به منظور هماهنگي و انتشار استانداردها و نيز معرفي نماينده (acridate body) هاي كشورها تاسيس كرده است. وظيفه ab ها تعيين واعتبار دهي به موسسات صدور گواهي ميباشد كه certifi body (cb) نام دارند. Cb ها مسئول ثبت مدارك آيزو هستندكه تحت نظارت انجمن iaf بوده و با دقت بسياري اين كار را انجام مي دهند. بنابراين كسب علائم تجاري تابع اجراي سلسله مراحل مشخصي است كه بايد انجام پذيرد. يكي ازمراحل ذكر شده پياده سازي كامل دستورالعمل ها مي باشد. براي اينكار ابتدا بايد شناخت كاملي از عملكردها و نظام اجرايي مجموعه داشت وبهمين دليل به شناسايي تمامي فعاليتهاي موسسه ميپردازيم. ارزيابي ساختار سازمان كمك ميكند تا در زمان كمتري پياده سازي انجام گيرد. گاهي اوقات متقاضيان تنها براي تبليغات نشان آيزو را دريافت ميكنند و از اين رو تمايلي به اجراي درست الزامات ندارند و همانطور كه توضيح داده شد، cb هاي تحت نظارت iaf اسنادشان را در صورت برپايي صحيح استاندارد ها اعطاء خواهند كرد. پس ميبايست سراغ موسساتي برويم كه مستقل از iaf فعاليت ميكنند و در برقراري مستندات، سخت گيري نشان نمي دهند. اسناد ذكر شده اعتبار چنداني نداشته وتنها در ايران و برخي كشورهاي همسايه مورد بهره وري قرار ميگيرد اما، براي تقاضا كنندگان اينچنيني مناسب است و شامل هزينه هاي بالاي پياده سازي هم نخواهد شد.

  رعايت مقررات و انجام الزامات، بسته به نوع سيستم مديريت متفاوت است. بعنوان مثال، iso 9001 يا سيستم مديريت كيفيت، بمنظور بالا بردن سطح كيفيت كالاها وخدمات تصويب شده و دستورالعمل هايش، درخصوص ميزان كيفيت فرايند هاي موسسات نقش خواهد داشت، ويا بخشنامه هاي Iso 14001 يا سيستم مديريت محيط زيست كه به منظور توجه به منابع طبيعي و محيط زيست تهيه شده است، بنابراين بر روي عملكردهاي بخصوصي اعمال ميشوند و موجب كاهش عوارض و آلودگيهاي زيست محيطي ميشود. همچنين مستندات iso 45001( سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلی ) كاملا متفاوت بوده و بر تمامي فرايند هاي مجموعه متقاضي لحاظ ميگردد. شاخصه هاي اين سيستم مربوط به امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري خواهد بود و باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد كه در افزايش انگيزه كارمندان و مديران نقش مهمي ايفاء ميكند. بدين ترتيب ساختار مجموعه را شناسايي كرده و بر اساس دستورالعمل هاي آيزو، طرحهايي تهيه و تدوين ميكنيم كه مطابق بامقررات استاندارد درخواست شده باشد. همچنين آموزش هايي در اين خصوص براي پرسنل و مديران و مسئولان ارائه ميدهيم تابطور كامل سيستم مديريت برپا شده باشد. گام بعدي ما، بررسي و ارزيابي اقدامات صورت گرفته است وپس از آن، مرجع صدور را مطلع مينماييم تا مميزي نهايي را انجام دهد. اينكار توسط كارشناس مرجع (افسر مميزي) انجام ميشود وچنانچه اشكالي در عملكرد شركت ديده نشود، گواهينامه ايزو مربوطه را دريافت مينماييم.

  بعضي از متقاضيان مانند پيمانكاران، فرصت زيادي براي دريافت گواهي ندارند. اغلب مناقصه گذاران مجوز ورود به مناقصات را، منوط به اخذ گواهي نامه بخصوصي را صادر ميكنند و ازآنجائي كه طي مراحل اجرايي، زمانبر است، بطور حتم مناقصه را از دست خواهند داد. به همين دليل به صادر كنندگاني مراجعه مي كنند كه زير نظر iaf نيستند. اين مراكز قادر خواهند بود اسناد مربوطه را در سريعترين زمان ثبت نمايند. از ديگر مزاياي مراجع نامبرده، هزينه هاي پايين آنهاست كه مورد توجه شركتهاي بسياري قرار مي گيرد، همچون موسساتي كه تازه تاسيس بوده و توان پرداخت مخارج بالا راندارند. بطور كل همكاري با مراكز مشاوره از جهات بسياري ميتواند تقاضا كننده ها را ياري دهد و آنها قادر خواهند بود در تمامي مقاطع به مراكز مورد نظر رجوع كرده و از راهنمايي هايشان بهره برند. همچنين طبق درخواست متقاضي ومتناسب با شرايط و وضعيت مجموعه، مشاوران مي توانند از صفر تا صد مراحل را انجام داده وگواهي نامه آيزو  را اخذ نمايند.

   

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزو صفحه  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • اخذ ISO برای صادرات

   اخذ ISO برای صادرات

  اخذ ISO برای صادرات

    اخذایزو برای صادرات

  چه دلايلي باعث مي شود كه شركت هاي صادراتي نسبت به اخذ ايزو براي صادرات اقدام كنند؟ همان طور كه مي دانيد شركت هاي صادركننده در سراسر دنيا با كشورهاي مختلفي سروكار دارند از اين رو به تاييد از سوي سازمان هاي تدوين كننده ي استانداردهاي بين المللي نياز دارند. همين امر باعث مي شود كه واحد هاي صادراتي براي اخذ گواهي نامه ايزو براي صادرات تلاش زيادي كنند. اخذ گواهي ايزو از سوي نهادهاي صادراتي به اين مفهوم است كه اين صادر كننده عملكردي  دارد كه مطابق با استاندارد هاي بين المللي است از اين رو اخذ گواهي ISOبراي شركت هاي صادراتي مختلف به عنوان امتياز و پرستيژ به شمار مي رود.

  هميشه حول محور موضوع اخذ گواهي نامه ايزو براي صادرات ابهاماتي وجود داشته است از قبيل اينكه براي انجام اين امور به چه نوع گواهينامه هايي نياز است كه در ادامه به بررسي آن ها خواهيم پرداخت.

  اخذ ايزو براي صادرات  توسط شرکت های صادراتی چه مزایایی دارد

   اخذ ایزو برای صادرات

  همان طور كه در ابتدا اشاره كرديم شركت های صادراتی برای اثبات عملكرد صحيح و رعايت استانداردها نيازمند انواع مختلف گواهي نامه ايزو هستند كه هر كدام كاربردهاي خاص خود را دارند.

  شركت ها براي اثبات سيستم مديريت كيفيت نيازمند اخذ گواهي ISO 9001هستند.اين گواهي نامه به عنوان اولين الزامات اخذ ويزا براي صادرات است به اين دليل كه بخش مهمي از استانداردها در آن موجود است و ثابت مي كند كه شركت مورد نظر از لحاظ رعايت مديريت كيفيت در سطح بالايي قرار دارد و خدمات ارائه شده توسط اين شركت ها از كيفيت لازم برخوردار هستند.

  یکی از موارد بسیار مهم که در دنیای صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است اخذ گواهی نامه ISO در زمینه سیستم مدیریت زیست محیطی است. این گواهی نامه با عنوان ISO 14001 شناخته می شود.

  یکی از گواهینامه های بسیار مهم در زمینه اخذ ایزو برای صادرات مربوط به حفظ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد که در سطح جهانی با عنوان گواهینامه ISO45001 مطرح می شود.

  گواهینامه HSE-MS در زمینه ی مدیریت سلامت ایمنی در راستای تامین ایمنی افراد در برابر آسیب ها صادر می شود.

   

  اخذ ایزو برای صادرات

  در مورد اخذ ایزو برای صادرات باید گفت شرکت های صادراتی که موفق به دریافت گواهی نامه ایزو9001 شده اند می توانند گواهی نامه ISO14001 را نیز دریافت کنند پس از اینکه گواهی ISO45001 صادر شد شرکت ها موفق به کسب گواهینامه IMS خواهند شد. حال این پرسش پیش خواهد آمد دریافت این گواهینامه ها برای شرکت های صادراتی چه مزیت هایی را به ارمغان می آورد. با اخذ ایزو برای صادرات این شرکت ها ثابت می کنند که از IMS یا سیستم مدیریت یکپارچه برخوردار هستند. مهم ترین نتایج اخذ گواهی نامه ایزو برای صادرات به شرح زیر است:

  دریافت گواهینامه ایزو به معنای این است که عملکردها و فرایندهایی که در این شرکت ها جریان دارد کاملا مطابق با استانداردهای جهانی و ملی انجام می پذیرد.

  دریافت برخی از گواهینامه ها در زمینه ی زیست محیطی با توجه به بحران این مسئله در دنیای امروز بیانگر تلاش این شرکت های صادراتی برای کاهش آلودگی محیط زیست است.

  یکی دیگر از مهم ترین مواردی که شرکت های صادراتی با اخذ ایزو برای صادرات به آن دست پیدا می کنند گواهینامه هایی است که اثبات می کند ایمنی و سلامت شغلی کارکنان این شرکت ها در زمان انجام فعالیت های کاری تامین شده است.

  ایمنی و سلامت محصولات از مهم ترین موارد است که با کسب گواهینامه ایزو در این زمینه شرکت ها ثابت می کنند که محصولات سالمی را صادر می کنند.

  موارد دیگری نیز وجود دارد که اخذ گواهینامه های ایزوبرای شرکت های صادراتی میسر می شود این موارد شامل بهبود بخشیدن به سطح کیفیت در خدمات، همچنین باعث می شود که توان رقابتی شرکت ها در بازارهای جهانی بیشتر شود.اخذ گواهینامه های ایزو به منزله ی رعایت استانداردهای جهانی است از این رو باعث اطمینان خاطر و رضایت مشتریان خواهد شد.

  شرکت در مناقصات داخلی و خارجی یکی از بزرگترین دغدغه های شرکت های صادراتی در دنیا است با اخذ ایزو برای صادرات شرکت ها می توانند با خیال راحت در این مناقصات حضور پیدا کنند.

  مهم ترین موضوع در زمینه صادرات دسترسی به امکان برند سازی برای مجموعه های صادراتی است که با اخذ ISO می توانید به این امر دست پیدا کنید. برای اخذ گواهینامه های ایزو نیاز به مشاوره و همفکری افراد متخصص در این زمینه خواهید داشت. مشاوران سیستم کاران می توانند اطلاعات مفیدی را در این زمینه در اختیار شما بگذارند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 • اخذ گواهینامه ISO از کشور آلمان

  ISO GERMANY

  اخذ گواهینامه ISO از کشور آلمان

  گواهینامه ایزو

  برای اخذ گواهینامه ایزو آلمان باید چه مراحلی را پشت سر گذاشت؟ ایزو یک سازمان در رابطه با استانداردها و الزامات قانونی است که محل اصلی آن در شهر ژنو واقع در کشور سوئیس قرار دارد. آلمان به عنوان یکی از اعضای ایزو به شمار می رود که در این سازمان عضویت دارد. نمایندگان ISO آلمان به عنوان اعضای نهاد بین المللی IAFقرار دارند و تحت عنوان این نهاد مثل دیگر کشورهای عضو به فعالیت مشغول هستند.

  چگونه برای اخذ گواهینامه ایزو آلمان باید اقدام کنیم

   

  ایزو آلمان

  همان طور که در ابتدا اشاره کردیم کلیه استاندارد ها و الزاماتی که برای اخذ گواهینامه ISO لازم است در درون این سازمان تدوین می گردد و پس از انجام بررسی های لازم آن را در یک جلسه ارائه می کنند در صورت دریافت رای اکثریت این موارد به عنوان استاندارد انتشار پیدا کرده و در عرصه ی جهانی ارائه می گردد. اخذ گواهی ایزو آلمانی نیز مانند سایر موارد باید تحت عنوان نهاد IAF انجام بگیرد. این نهاد به عنوان برترین مرکز اعتبار دهی شناخته می شود که همه ی استانداردهای تدوین شده ی ISO تحت نظر این نهاد تدوین شده و از اعتبار بالایی برخوردار هستند. آلمان به عنوان یکی از AB هایی است که به عنوان نمایندگان این سازمان به شمار می روند و از آن ها با عنوان مراجع اعتبار دهنده ی ایزو یاد می شود. همه ی AB ها از جمله آلمان ملزم به تابعیت از سازمان IAF می باشند. به این ترتیب اخذ گواهینامه ایزو آلمان با اصالت بایست براساس روال IAF صادر گردد. به این مفهوم که اخذ گواهی ISOتوسط هر کدام از اعضا که صورت بگیرد در انتها تحت اعتبار این سازمان قرار می گیرد. اخذ گواهینامه ایزو آلمان ، به عنوان یکی از ABهای فعال در این نهاد باید تحت نظارت سازمان IAF انجام گیرد وگرنه این گواهینامه فاقد ارزش می باشد. کشورهای زیادی در این نهاد به عنوان ABفعالیت دارند که هر کدام از آن ها دارای یک نماینده هستند به عنوان مثال نماینده ی کشور ایران در بنیاد ایزو با عنوان  NACI شناخته می شود، با این تفاسیر دقت کنید که تنها مرجع معتبر در کشور ما از سوی ایزو این نماینده است. برای اطلاع بیشتر متقاضیان اخذ ایزو از آلمان باید گفت که  نماینده کشور آلمان در این بنیاد نیز با عنوان DAKKS شناخته می شوند. نکته ی قابل توجه در ارتباط با اخذ ISO آلمانی این است که این کشور نیز مانند دیگر AB ها تنها امکان تعداد کمی از انواع مختلف گواهینامه های ایزو را دارد. نکته ی دیگری که باید در هنگام اخذ گواهینامه ایزو آلمان باید به آن توجه داشت این است که این کشور به عنوان یک AB امکان صدور همه ی مدل های گواهی ایزو را ندارد و در هنگام دریافت گواهی برای اینکه در دام سودجوها و افراد متقلب نیافتید باید به سایت http://www.iaf.nu/ مراجعه کرده و گواهینامه هایی را که این کشور مجاز به صدور آن است را مورد بررسی قرار دهید.

   

  نحوه اخذ گواهینامه ایزو آلمان

  با توجه به اهمیت اخذ گواهینامه ایزو آلمان برای برخی از شرکت ها امروزه شاهد حضور افراد سودجو و متقلب هستیم که اقدام به اخذ گواهی ISO از سوی کشور آلمان می کنند. این افراد ادعا دارند که مراحل اخذ گواهینامه ایزو را تحت نظر نهاد DAKKS طی کرده اند و اقدام به ارائه ی گواهی تقلبی به افراد می کنند. برای جلوگیری از ارائه ی گواهی های فیک و تقلبی از ابتدای آوریل سال 2021 بنیاد ایزو امکان صدور لوگو AB و IAF را از تمام مراجع خود سلب کرده است و متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو آلمان باید عملیات رجیستری را انجام دهند به این ترتیب که پس از اقدام برای دریافت و اخذ گواهی نامه ISO باید وارد سایت https://www.dakks.de/ و مشخصاتی را که سایت از آن ها درخواست می کند را وارد نموده و برای مشاهده اعتبار گواهینامه ایزو آلمانی خود از طریق همین سایت اقدام نمایند.

  برای اطمینان از اصل بودن گواهی ایزو آلمانی بهتر است با مشاورین و موسساتی که در این زمینه فعالیت می کنند تماس بگیرید و از آن ها یاری بخواهید. این افراد به شکل حرفه ای با همه ی AB هایی که مجاز به صدور گواهینامه ی ایزو هستند آشنایی داشته و متقاضیان را در این زمینه راهنمایی می کنند. افراد می توانند با کمک این کارشناسان خبره از مواردی مانند میزان اعتبار سنجی، روش استعلام و رجیستری و دیگر موارد مربوط به اخذ گواهینامه ایزو آگاه شوند.

 • اخذ گواهینامه ایزو

  GIVE ISO CER2 

  اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهی نامه ISO دغدغه ی مهم نهادها و سازمانهای متقاضی اخذ گواهی ISO بنابر هر گونه دلیلی شده است. سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو وقتی که به دنبال اخذ ایزو می روند اصولا در ابتدای امر اصلا نمی دانند که گواهی نامه ISO چیست؟ ایزو چیست؟ غالبا سازمانهای متقاضی ایزو وقتی که می خواهند جهت مناقصه اقدامی کنند بیشتر با مبحث ISO مواجه شوند و جتی تا آن زمان احتمالا فقط آرم ایزو را دیده اند و فقط درحد یک نام و اسم از ایزو شنیده اند و وقتی از آنها گواهی نامه ISO خواسته می شود با سوالات متعددی روبرو خواهند شد. البته شرکتها به جز مناقصات با اهداف دیگری نیز به دنبال اخذ و دریافت گواهی ایزو هستند، مثلا برای صادرات ، رقابت ، تبلیغات ، مطرح شدن در بازارهای داخلی و خارجی و یا پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو و هر منظور دیگری که تنها خودشان می دانند و در اینجا لازم هست که اصلا از صفر شروع کنیم و توضیحاتی در خصوص ایزو گواهی نامه ایزو و مراحل اخذ ISO و مراجع صادر کننده ایزو ارائه بدهیم.

  ISO ایزو سازمانی هست که کلیه ی استانداردها درون آن سازمان تهیه و تدوین می شوند و گرد آوری می گردند. مقر سازمان جهانی ایزو ISO درون ژنو سوئیس واقع گردیده است. تمامی استانداردهای ایزو ISO قبل از اینکه منتشر گردند، درون سازمان ایزو تهیه و تدوین شده و گردآوری و سپس  منتشر خواهند شد. کلیه ی استانداردهای ایزو ، شامل استانداردهای عمومی و استانداردهای تخصصی می شود که با یک مشخصه ی 4 الی 5 رقمی تهیه می گردند و درون این سازمان تهیه و تدوین می شوند و سپس منتشر خواهند شد. ایزو ها همانطوری که گفته شد به وسیله ی یک مشخصه ی 4 الی 5 رقمی از هم تمیز داده می شوند، در اینجا برای آگاهی بیشتر چند نمونه از معروفترین انواع گواهی ISO را معرفی می کنیم.

  ایزو9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین و اساسی ترین و اصولی ترین انواع ISO مطرح هست و به عنوان مادر تمامی استانداردها مصطلح شده است که شرکتها ورای نوع فعالیت خودشان به آن نیاز دارند. تمامی نهادها ، فارغ از اینکه چه نوعی از گواهی نامه ایزو را دریافت کنند که متناسب نیاز و متناسب زمینه فعالیتشان باشد به ایزو9001 نیاز دارند. حتی به جرات می توان گفت که چنانچه شرکتی بخواهد تنها یک گواهی ایزو بگیرد، اخذ گواهی ایزو9001 می تواند بسیار کمک کننده باشد. طراحی و پیاده سازی ایزو9001 به تنهایی باعث نظم سازمانی و بهبود سطح کیفی سازمانها می شود.

  ایزو14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی از دیگر انواع عمومی گواهی نامه های ایزو ISO هست که مورد نیاز تمامی شرکتها با هر نوع فعالیت هست و الزامات زیست محیطی تمامی سازمانها را بیان می کند که اصولا در کنار ایزو 45001 به نوعی مکمل یکدیگر هستند و به تمامی شرکتها با هر فعالیتی توصیه می شود که ایزو 14001 را نیز مانند ایزو9001 دریافت کنند اما همچنان ایزو9001 مهمتر از باقی گواهی نامه ها هست و تاکید بر روی ISO9001 بیشترست.

  ایزو 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از دیگر انواع و اقسام گواهی نامه های مهم و عمومی ایزو برای شرکتهاست که بهداشت شغلی سازمانها را در بر میگیرد. ایزو 45001 الزاماتی را برای سازمانها و شرکتها تعریف کرده و بیان می کند که به واسطه آن الزامات محیط کاری ایمن داشته باشند و این الزامات باعث جلوگیری از خطرات و ریسکهای احتمالی و محیط کار و جلوگیری از خسارتهای احتمالی جانی و مالی می شود که می تواند حتی غیر قابل جبران باشد.

  لازم به ذکر هست هنگامی که یک سازمان به طور همزمان و یکپارچه سه استاندارد ایزو9001 ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد ایزو14001ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001 ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در درون سازمان خود طراحی و پیاده سازی کند می گویند که اصطلاحا یک سیستم مدیریت یکپارچه را داخل سازمان خود طراحی و پیاده سازی کرده و درون سازمانش دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست که اصطلاحا به آن IMS گفته می شود.

  ایزو22000 ISO22000 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی یکی از انواع تخصصی گواهی ISO هست که عمومیت بیشتری دارد و تمامی شرکتهای فعال مرتبط در زمینه مواد و صنایع غذایی به هر نحوی به آن نیاز دارند. صنایع و مواد غذایی قسمت عمده ای از صنعت را در برمی گیرد به همین جهت و به همین دلیل بسیار حائز اهمیت هست.

  ایزو29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست که یکی از مهمترین انواع گواهینامه های ایزو ISO تخصصی هست که در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مطرح هست.

  و بسیاری انواع ایزو ISO هایی که به قدری تعدادشان زیادست که نمی توان آنها را در اینجا نام برد. انواع استانداردهای ایزو درون سازمان جهانی ISO تهیه و تدوین می شوند و درون سایت ISO به آدرس WWW.ISO.ORG قابل مشاهده می باشند.

   

  گواهینامه ایزو چیست؟

  گواهی نامه ایزو هنگامی که پیاده سازی و استقرار ایزوها در سازمانی انجام شد، به عنوان منتشر خواهد شد، یعنی به عبارتی دیگر هنگامی که هر نوع استاندارد ایزو درون سازمانی پیاده سازی گردید، در قالب گواهی نامه ایزو منتشر خواهد شد.

   

  مراجع اخذ گواهی ایزو

  مراجع اخذ گواهی نامه ISO در اینجا مهمترین سوالی هست که برای متقاضیان دریافت و اخذ گواهی ISO پیش میاید که جهت اخذ گواهینامه ایزو چگونه باید اقدام کنند و از طریق چه نهاد و شرکت و سازمانی بایستی اقدام نمایند. مراجع صادر کننده ایزو ISO به طور کل دو گروه و دو نوع و تیپ می شوند که یا اینکه از نوع مراجع IAF هستند و یا اینکه از نوع مراجع غیر IAF می باشند. مراجع صادر کننده ISO را اصطلاحا CB می نامند که خود این CB ها تحت اعتبار و زیر نظر یک نهاد دولتی با عنوان AB مدیریت می گردند و اعتبار می گیرند. در نهایت امر نهاد بین المللی IAF بر روی کار این AB ها نظارت می کند و به آنها مجوز فعالیت می دهد. AB خودش گواهی نامه ایزو را صادر نمی کند بلکه نماینده IAF هست و وظیفه ثبت و صدور ایزو را بر عهده نهاد دیگری می گذارد که CB های مراجع صادر کننده ایزو هستند و در حقیقت AB به CB مجوز فعالیت بابت صدور گواهی ISO می دهد. نکته مهم دیگر اینکه AB ها بایستی از IAF و قوانین IAF تبعیت کنند. حالا یکسری مراجع هستند که زیر نظر IAF نیستند و دارای اعتبار IAF نیستند و از این قانون تبعیت نمی کنند و بعبارتی ساده تر CB و AB داخلی و ساختگی هستند و IAF نقشی در آن ندارد و زیر نظر نهاد IAF نیستند و به این تیپ و این نوع گواهی نامه های ISO غیر IAF گفته می شود.

   

  مراحل اخذ گواهی نامه ISO

  مراحل اخذ گواهی نامه ایزو ISO مورد و موضوع مهم دیگری هست که در خصوص اخذ گواهی نامه ISO پیش خواهد آمد که به طور کلی می توان این مراحل را اینچنین طبقه بندی کرد:

  انتخاب هدف از دریافت گواهی نامه ISO ( اخذ ایزو جهت مناقصات ، دریافت ISO جهت صادرات ، اخذ ایزو برای رقابت با رقبا ، دریافت ایزو جهت تبلیغات ، اخذ ایزو برای مطرح شدن در بازارهای داخلی و خارجی ، دریافت ایزو جهت پیاده سازی واقعی و بسیاری اهداف دیگر ).
  انتخاب نوع گواهی نامه ایزو ISO ( ایزو 9001 ، ایزو14001 ، ایزو45001 ، ایزو22000 ، ایزو29001 ، ایزو 13485 ، ایزو 15001 ، ایزو 50001 ، ایزو 27001 و انواع گواهی های ایزو دیگر )
  انتخاب مرجع ثبت و صدور ایزو ISO ( مراجع تحت اعتبار IAF ، مراجع غیر IAF )
  مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO
  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو ( بررسی انطباقها و عدم انطباقها )
  ممیزی نهایی ISO
  ثبت و صدور گواهی نامه ISO

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران به عنوان یکی از مراکز بزرگ و عام المنفعه و از اولین مراکز جهت صدور انواع ایزو ، پاسخگوی تمامی سوالات متقاضیان محترم در جهت گرفتن و اخذ گواهی نامه ISO می باشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز رایگان می باشد.

   

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزو صفحه  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  سازمان بین المللی استاندارد جهانی بیش از ۲۵۰۰۰ استاندارد بین المللی و اصلی را تهیه و تدوین نموده است و آنها را در سایت سازمان جهانی منتشر نموده است. استانداردهای ایزو ارتباطات و همکاری و همچنین رویه رشد و تجارت را بهبود می‌بخشند. سازمان ISOگواهینامه‌های ایزو اصلی را برای همه بخش‌ها دیکته کرده است. گواهینامه‌های ایزو باعث می‌شوند مصرف کنندگان از ثبات محصول اطمینان پیدا کنند. از بهبود ایمنی خیالشان راحت شود و همچنین سازمان‌ها می‌توانند در تجارت منصفانه جهانی شرکت کنند. البته بر خلاف تصور که شاید چون گواهینامه‌های ایزو بین المللی هستند و نتوان براحتی آنها را دریافت نمود، اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصلی براحتی انجام می‌پذیرد. متقاضیان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصلی میتواند با مرکز  سامان کاران ارتباط برقرار نمایند و فرم ثبت نام گواهینامه ISO با سطح اعتبار بین‌المللی و اصلی را درخواست نمایند.

   

  فواید و مزایای اجرا و صدور گواهینامه ایزو اصلی

  دریافت گواهینامه ایزو اصلی یعنی طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌باشد. سازمانها و شرکت‌هایی که گواهینامه ایزو اصلی را می‌گیرند مسلماً مزایا و فواید بسیاری را برای مجموعه خود به ارمغان می‌آورند. افزایش رضایت مشتری با برآوردن نیازهای آنها، بهبود کارایی فرآیندهای داخلی در سازمان، بهبود مستمر، فرآیندهای سازمان را شناسایی و زبان را حذف می‌کنند و بهبود در ارتباطات داخلی ایجاد می‌شود. برنامه ریزی و توزیع منابع مادی و افزایش انگیزه کارکنان به دلیل شفافیت و مشخص بودن مسئولیت های عملکردی گسترش پیدا می‌کند. دانش پرسنل در زمینه کیفیت و بهبود مستمر می‌شود. عملکرد سازمان از طریق اجرای ابزارهای مدیریت کیفیت مدرنیزه می‌شود. صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و در نهایت بهبود در رقابت پذیری سازمان در بازارهای جهانی از مزایا و فواید اخذ گواهینامه ایزو اصلی هستند.

   

  مهم‌ترین و اصلی‌ترین گواهینامه‌های ایزو اصلی

  سازمان هایی که قصد دارند سیستم مدیریت کیفیت خود را به رسمیت بشناسند می‌توانند از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱برای ارزیابی مستقل و برای نشان‌دادن انطباق و الزامات استفاده کنند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استاندارد عمومی هست و برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه مالکیت و موقعیت جغرافیایی قابل اجرا می باشد. ISO 9001 دستورالعملهای را بر اساس اصل مدیریت کیفیت به مدیران ارائه می دهد تا توانایی سازمان را برای دستیابی به موفقیت پایدار و برآورده کردن نیاز همه ذینفعان افزایش دهند. ایزو ۹۰۰۱ از سری استانداردهایی هست که کیفیت را توصیف می کند و برای کمک به شرکت‌ها طراحی شده است تا به طور پیوسته محصولات و یا خدماتی را به مشتریان و سایر ذینفعان ارائه دهند تا نیازها و انتظارات آنها را برآورده سازند.

   ایزو ۱۴۰۰۱ خانواده‌ای از استانداردهای مرتبط با مدیریت زیست محیطی است که به سازمان‌ها کمک می کند تا بر محیط زیست اثر مخرب نگذارند. یعنی تغییرات نامطلوب در آب هوا و خاک به وجود نیاورند. استفاده از ایزو ۱۴۰۰۱ به عنوان یک استاندارد ایزو اصلی مزایای بسیار زیادی را برای سازمان به دست می آورد. بهبود بهره‌وری منابع و کاهش ضایعات و کاهش هزینه ها و اطمینان حاصل کردن از اینکه اثرات زیست محیطی در حال اندازه گیری هستند و کسب وضعیت رقابتی در طراحی زنجیره تامين، افزایش فرصت‌های تجاری جدید، انجام تعهدات قانونی، افزایش اعتماد ذینفعان و مشتریان، تأثیر کلی بهبود بر محیط زیست و ثبات مدیریت در تعهدات زیست محیطی از مزایای دریافت گواهینامه ISO 14001 می‌باشند.

  ایزو ۴۵۰۰۱ یک استاندارد بین المللی برای سلامت و ایمنی در کار است که توسط استانداردهای سازمان ایزو تهیه شده است. این استاندارد جایگزین OHSAS 18001 شده است. مزایای ایزو ۴۵۰۰۱ باعث شده است که اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها مخصوصاً شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌هایی که فعالیت های پرخطر دارند، این استاندارد و گواهینامه ایزوی اصلی را دریافت کنند. ارائه حمایت از مصرف‌کننده و کارگر، امکان تجارت بهتر، ایمنی و بهداشت شغلی و کاهش آسیب‌ها و بیماری‌ها، ارتقاء حفاظت از سلامت جسمی و روحی، توسعه و اجرای یک خط مشی و اطمینان از نقش فعال کارگران در مسائل بهداشت و سلامت، ایجاد یک محیط کاری خوب و امن. همکاری بین مدیریت و کارکنان و کاهش حوادث در حین کار و مراقبت از کارکنان و ایجاد بهترین محیط کاری ممکن با آب و هوای مناسب برای نیروی انسانی از مزایای رقص گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۰ است.

  پس از ادغام ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ باعث می شوند، کمک بسیار زیادی به سازمانها برای تحقق یافتن اهداف شان شود.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

   از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO ارزان و فوری

  امروزه بخاطر مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اکثر سازمانها و شرکتها با دغدغه‌ها و استرسهای شدید مالی مواجه شده‌اند و ازطرفی نگران شکستن پایه و چارچوب حرفه و کسب و کارشان هستند و دوست دارند با طراحی و پیاده سازی استانداردهای جهانی بهبود و پیشرفت مجموعه و کسب و کارشان را افزایش دهند ولی متأسفانه از نظر اقتصادی ضعیف هستند. همچنین اکثر مواقع شرکت‌های پیمانکاری برای ازدست ندادن مناقصات، متقاضی گواهینامه ایزو با هزینه کم و بسیار فوری هستندبه همین خاطر روزانه تعداد زیادی کاربر و متقاضی گواهینامه ایزو ISO هستندکه با سؤالاتی از قبیل: آسانترین و ارزانترین راه برای دریافت گواهینامه ایزو چجوری است؟ اخذ ارزان و سریع گواهینامه ایزو چگونه است؟ چطوری میتونم گواهی ایزو را سریع و آسان بگیرم؟ چجوری میشه مدرک ایزو را فوری و کم هزینه بگیرم؟ گواهینامه ایزو را از کجا میشه ارزان و فوری گرفت؟ بدنبال دریافت استانداردها و‌ گواهینامه‌های ایزو ISO هستند.

   

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزوISO ارزان و فوری چطوری انجام می‌شود؟

  ارتباط با مرکز مشاوره ایزو

  اولین مرحله ازدریافت گواهی ایزو ارزان و فوری ارتباط گرفتن با یک مرکز مشاوره مرتبط با صدور انواع گواهینامه‌های ایزومی‌باشد. مدیران و مسئولان کسب و کارهای کوچک و بزرگ با استفاده از جستجو در گوگل و کروم یا حتی گاهی اوقات با جستجودر اینستاگرام بدنبال مراکز و شرکت‌هایی هستند که بتوانند براحتی کار صدر گواهی نامه ایزو رابا روشی سریع و هزینه‌ای ارزان برایشان انجام دهند.

   

   مرکز مشاوره ایزو

  آیا تمام مراکز مشاوره ایزو معتبر هستند؟

  مراکز مشاوره فعال در حوزه صدور انواع گواهینامه‌های ایزو بسیار زیادی هستند که در کشور ایران فعالیت می‌کنند ولی مراکز مشاوره ایزو که بصورت معتبر کار صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند بسیار کم هستند و متأسفانه با صدور گواهینامه‌های جعلی و فتوشاپ ایزو از مشتریان و متقاضیان گواهینامه ایزو سودجویی و کلاهبرداری می‌کنند. مرکز سامان کاران یکی از مراکز معتبر و فعال در حوزه انواع گواهینامه‌های ملی و بین المللی ایزو می‌باشد که با مجوز ازمرکز ملی استاندارد ایران و جوازهای معتبر دیگر که در رزومه کاری خود قید کرده است فعالیت میکند. حتی مرکز سامان کاران بعلت اعتبار و دانش و تخصص بالا به یک مرجع صدور گواهینامه ایزو یعنی CB تبدیل شده است.

   

  مشخص نمودن اهداف سازمان متقاضی گواهینامه ایزو

  دومین مرحله از دریافت گواهی ایزو ارزان و فوری تعیین اهداف سازمان‌ها و شرکت‌ها از گرفتن گواهی ایزو می‌باشد. اهدافی همچون حضور در مناقصات، برندسازی و تبلیغات و بازاریابی و حضور موفق در بازارهای داخلی و جلب اعتماد و رضایت مشتریان ازجمله برنامه‌ها و چشم اندازهای یک‌ مجموعه می‌باشند. چنانچه سازمانی قصد صادرات کالا و‌محصولاتش راداشته باشد نمی‌توانداز گواهینامه‌های ارزان و فوری استفاده کند.

   

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری

  انواع مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو صورت بین المللی و داخلی فعالیت می کنند. گواهینامه‌های ایزو یی که ازطرف مراجع بین المللی صادر می‌شوند به زمان و هزینه بیشتری احتیاج دارند. گواهینامه‌های ایزویی که از طرف مراجع داخلی صادر می‌شوند به زمان و هزینه کم‌تری احتیاج دارند. بنابراین مراجع صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری همان مراجع داخلی هستند که صدور گواهینامه ایزو را انجام میدهند. به مراجع بین المللی صدور گواهینامه ایزو مراجع تحت اعتبار IAF میگویند و به مراجع داخلی صدور گواهینامه ایزو مراجع بدون اعتبار IAF میگویند. به مراجع صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری در واقع همان مراجع بدون اعتبار IAF یا در اصطلاح غیر IAF میگویند.

  سومین مرحله از دریافت گواهی ایزو انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. این قسمت از مرحله گرفتن گواهینامه ایزو بسته به نوع اهداف و چشم اندازهای سازمان تعیین می‌شود. مشاوران و کارشناسان مرکز سامان کاران بعد از صحبت با شما کاربر و متقاضی محترم به صورت رایگان مشاوره‌های لازم راانجام می دهند و با صبر و تأمل خواسته‌های شما را بررسی می‌کنند تا یک انتخاب مطلوب و موثر راداشته باشید. انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو جزء یکی ازمراحل بسیار مهم گرفتن گواهینامه ایزو می‌باشد. مثلاً اگر سازمانی قصد صادرات کالا و خدماتشان راداشته باشد اگر از مراجع داخلی بدون اعتبار بین‌المللی گواهینامه ایزو بگیردبا مشکل مواجه می شود و نمی تواند درامور صادرات کاری را ازپیش ببرد و یا مثلا اگر سازمان شما قصد شرکت در مناقصات را داشته باشد اگر بخواهد از مراجع رسمی و بین‌المللی، گواهینامه ایزو بگیرد چون سطح سخت‌گیری مراجع بین‌ المللی بالاست و سازمان رامقید به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌کند مسلما وقت زیادی می برد و سازمان بموقع نمی‌تواند در مناقصات شرکت کند و مناقصات را از دست میدهد.

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  تشخیص مراجع تحت اعتبارIAF و مراجع بدون اعتبارIAF

  IAF مخفف عبارت International Accreditation Forum به‌عنوان انجمن اعتباردهندگان بین المللی از طرف سازمان ایزوبه عنوان یک نهاد رسمی و قانونی بسیار معتبر وظیفه اعتباردهی به نهادها و نمایندگان کشورهای مختلف عضو سازمان ایزو را برعهده دارد. هرکشور دارای یک نماینده معتبر و رسمی بنام Accerdiation Body یا در اصطلاح AB می باشد. کار اصلی نهاد AB نظارت بر روی مراکزی است که کار صدور گواهینامه ایزو را انجام میدهند. به مراکز صدور گواهینامه ایزو Certification Body یا در اصطلاح CB‌ مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌گویند.

  مراجع صدوری که توسط نهادهایی اعتبار دهنده عضو رسمی انجمن اعتباردهندگان بین المللی اعتبار دهی می‌شوند و فعالیت می کنند به مراجع صدور گواهینامه ایزوIAF‌‌ دار مشهور هستند.‌ مراجع صدوری که توسط نهادهای اعتبار دهنده بدون عضویت در انجمن اعتبار دهندگان بین المللی فعالیت می کنند به مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF مشهور هستند.

  مرکز سامان کاران با توجه به علم و آگاهی نسبت به این مسائل با انجام مشاوره درست و راهبردی مرجع مناسب و اهداف سازمان رابه شما متقاضی محترم معرفی می‌کند. مرکز سامان کاران با مراجع بین المللی و مراجع داخلی معتبر زیادی کار می‌کند که‌ اعتبار و اصالت همگی آنها قابل ریجستر و پیگیری هست.

   

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب با فعالیت سازمان

  چهارمین مرحله انتخاب مناسب گواهینامه ایزو است که بستگی به مشخص کردن زمینه فعالیت سازمان دارد. سازمان بین المللی استاندارد حدود ۲۴ هزار استاندارد را برای انواع و اقسام شغل‌ها و حرفه‌ها تهیه و تدوین نموده است. گواهینامه‌های ایزو چگونه به دست می‌آیند؟ دسترسی به لیست کامل گواهینامه‌های ایزو چگونه است؟

  سازمان بین المللی استاندارد International Organisation for Standardiztion با نام مخفف ISO لیست کامل استانداردهای ایزو را در سایت رسمی خود به آدرس www.iso.org منتشر کرده است. شما کاربر و متقاضی محترم می توانید وارد سایت ایزو شوید و با تکمیل مشخصات در سایت با پرداخت هزینه ثبت‌نام کنید و عضو سایت سازمان ایزو شوید و هم لیست استانداردهای ایزو را مشاهده کنید و هم به متن استانداردها قوانین و دستورالعمل‌های هرنوع کسب و کار دسترسی پیدا کنید. البته مرکز سامان کاران جهت رفاه حال مشتریان و متقاضیان ایزو برای این که نخواهند هزینه پرداخت کنند و به راحتی اطلاعات لازم را دریافت نمایند لیست کاملی از مهمترین و پرکاربردترین استانداردهای ایزو را تهیه کرده و در سایت رسمی خود منتشر نموده است و به صورت رایگان در اختیار همگان قرار داده است.

  سازمان بین المللی استاندارد با تدوین انواع قوانین و ملزومات با توجه به مشاغل و انواع حرفه‌ها استانداردهای ایزو را به سه دسته سیستم های مدیریتی خدمات و محصولات تقسیم کرده است. استانداردهای مرتبط با سیستم‌های مدیریتی نیز در دو حوزه عمومی و تخصصی تدوین شده‌اند.

   

  انواع گواهینامه ایزو

  لیست استانداردهای عمومی و تخصصی سیستم های مدیریتی سازمان ایزو

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱به نام استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به عنوان یک گواهینامه مرجع، پرمصرف‌ترین و مهمترین گواهینامه ایزو مورد تقاضای تمام مشاغل و حرفه‌ها می‌باشد. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات به کار برده می‌شود.

  گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ به نام استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

  استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ به عنوان یک گواهینامه عمومی مورد درخواست اکثر سازمان‌ها و شرکت‌هایی هست که در حوزه رعایت الزامات و پایبند بودن به اصول حفاظت از محیط زیست میخواهند خود را اثبات کنند. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱معمولاً با دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ تقاضا می‌شود.

  گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

  استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ به عنوان یک گواهینامه عمومی مورد درخواست اکثر سازمان‌ها و شرکت‌هایی هست که در حوزه رعایت الزامات و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کارکنان می‌خواهند خود راثابت کنند. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱معمولاً با دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ تقاضا می شود.

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - رسیدگی به شکایات مشتریان

  استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ مورد استفاده و کاربرد در شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که به طور مستقیم با مشتریان خود سر و کار دارند و برای اثبات استانداردهای مشتری مداری به دنبال اخذ این استاندارد میباشند. گواهینامه‌ها و استانداردهای مرتبط با حوزه مشتری مداری با چند مدل کد تدوین شده‌اند ولی گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ از مهمترین آنها می‌باشد و حتماً باید با گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ درخواست شود چرا که معنا و مفهومی به تنهایی در یک سازمان نمی‌دهد.

  گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ یک گواهینامه تخصصی برای تمامی سازمانها و مجموعه‌هایی است که در حوزه صنایع غذایی یا زنجیره تامین صنایع غذایی فعالیت می‌کنند. بطور اصولی گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ همراه با گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ درخواست می گردد.

  گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی

  استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ گواهینامه تخصصی برای تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. معمولاً گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱با گواهینامه های عمومی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ با همدیگر درخواست می‌شود.

   

  طراحی مستندات و ممیزی داخلی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  شما متقاضی محترم گواهینامه ایزو ارزان و فوری با توجه به توضیحات مفصلی که از مراجع صدور گواهینامه ایزو داده شد به این نتیجه می‌رسید که مسلماً برای اخذ گواهینامه ایزو به صورت فوری و ارزان باید مراجع صدور غیر IAF را انتخاب نمایید. با انتخاب مراجع غیر IAF سازمان شما دیگر ملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو نیست و مرحله ممیزی نهایی توسط بازرس مرجع حذف می‌گردد. بنابراین شما به راحتی با کمک مشاوران و کارشناسان مرکز سامان کاران و دریافت نمونه مستندات رایگان از مرکز و انجام یک ممیزی داخلی ساده می‌‌توانید گواهینامه ایزوی مورد نظر خود را در مدت زمان کوتاهی با هزینه کم از مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو داخلی دریافت نمایید.

 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

   ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  ISO چیست؟ ایزو چیست؟ گواهی ایزو چیست؟ گواهی ISO چیست؟ گواهینامه ایزو چیست؟ گواهینامه ISO چیست؟ سازمان بین المللی استاندارد یا سازمان جهانی استاندارد باعبارت لاتین International Organisation for Standardiztion و باکلمه مخفف ISO عنوان می‌شود. سازمان بین المللی استاندارد ازاتحاد دو سازمان بین المللی انجمن‌های استاندارد ملی و کمیته هماهنگ سازی استاندارد سازمان ملل متحد ایجاد شده است. مجموعه‌ای ازتوسعه دهنده‌های استاندارد‌های مرتبط باانواع مشاغل درسازمان بین المللی ایزو گرد هم جمع شده‌اند و بصورت اعضای اصلی و فرعی عضو سازمان بین المللی استاندارد مشارکت و فعالیت می‌کنند. سازمان ایزو قوانین و دستورالعمل رادر زمینه‌ها و حرفه‌های مختلفی تهیه و تدوین نموده است و بعداز گرفتن تأییدیه ازهمه اعضای سازمان درسامانه و سایت ایزو به آدرس WWW.ISO.ORG منتشر می‌شود. نام تمام استانداردها و گواهینامه‌های ایزو همراه با متن کامل مستنداتشان در سایت ایزو قرار دارد.‌

   

  ایزوISO ، مشاغل و حرفه‌ها

  قوانین و استاندارد سازمان جهانی ایزو برای تمام مشاغل و حرفه‌ها تهیه و تدوین شده است. گواهینامه‌های ایزوشامل شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های خدماتی، مجموعه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، مجموعه‌ها و صنایع غذایی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، صنعت خودرو سازی، شرکت‌های ساختمانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدن، فرش بافی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، هتل‌ها و رستوران‌ها، شرکت‌های کامپیوتری و نرم افزاری، نشریات و شرکت‌های تبلیغاتی می‌شود.

   

  سایت ایزوISO ( سازمان بین‌المللی استاندارد )

  سایت ایزو ISO یک سایت غیر دولتی اما کاملا معتبراست که درسطح بین المللی همه استانداردهای جزئی و کلی عمومی و تخصصی رااطلاع رسانی می کند. سایت ایزو منبعی غنی ازانتشار انواع گواهینامه‌های ایزو بهمراه قوانین و دستورالعمل‌هایشان می‌باشد.

  گواهی ایزو ۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

  گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهی‌ ایزو ۲۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - نفت، گاز و پتروشیمی

  گواهی ایزو ۲۰۸۱۵ استاندارد سیستم مدیریت قابلیت اطمینان در صنعت نفت گاز و پتروشیمی

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتریان

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان

  گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتریان و منشور سازمان

  گواهی ایزو 10003 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و حل اختلاف مشتریان

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش

  گواهینامه ایزو ۲۹۹۹۰ سیستم مدیریت کیفیت خدمات آموزش برای موسسات غیر رسمی

  گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ استاندارد سیستم مدیریت پروژه

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶ سیستم مدیریت کیفیت مدیریت پروژه

  گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ سیستم مدیریت خدمات IT

  گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی

  گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی

  گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت در خودروسازی

  گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸ استاندارد ارزش گذاری برند

  گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ استاندارد مسئولیت اجتماعی

  گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ استاندارد الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

  ازجمله مهم‌ترین گواهینامه‌های اساسی و پرکاربرد ایزو می‌باشند.

   

  سایت ایزو ( مرکز سامان کاران )

  سایت ایزو سامان کاران جهت اطلاع رسانی و انواع مشاوره‌های مرتبط‌‌ اخذ گواهینامه‌های ملی و بین المللی توسط کادر مجرب و حرفه‌ای مرکز سامان کاران ایجاد شده است. آگاهی گرفتن و افزایش اطلاعات درباره هرموضوع و هرنوع گواهینامه حق مسلم و طبیعی متقاضیان انواع گواهینامه‌های جهانی و داخلی می‌باشد. مرکز سامان کاران باتوجه به این موضوع سعی کرده است تا باارائه اطلاعات کامل و تولید محتوای مناسب بهترین اطلاع رسانی‌ها و خدمات رابه کاربران و متقاضیان ارائه دهد. مهم‌ترین و پرکاربردترین استانداردهای جهانی اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو می‌باشد. سایت ایزو مرکز سامان کاران ازمشاوره ابتدایی تامراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، ذکر نام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و سطح اعتبار مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و هزینه و مدت زمان اخذ انواع استانداردهای ایزو رابیان نموده است. سایت ایزو مرکز سامان کاران هرروز توسط متخصصین و کارشناسان و محتوا نویسان آگاه اطلاعاتش را به روز رسانی می‌کندتا جای هیچ گونه سوال و ابهامی درذهن متقاضیان گواهینامه‌های ایزو باقی نماند.

   

  مدارک مورد نیاز ایزو ISO

  مدارک مورد نیاز ایزوISO‌

  هرسازمان و مجموعه‌ای که درخواست گواهینامه ایزو داشته باشد باید باتوجه بنوع گواهینامه و استانداردی که مشخص می‌کند الزامات و قوانین مربوطه را برای فرآیندهای مجموعه‌اش مستند سازی کند. مستندات گواهینامه‌های ایزو بصورت عمومی و تخصصی متناسب با زمینه فعالیت شرکت ایجاد شده‌اند. مدارک و مستندات عمومی گواهینامه‌های ایزو شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، اهداف کیفیت، چارت سازمانی، شرح وظایف و دستورالعمل‌های کاری، فرم‌ها و گزارش‌ها و نمونه روش‌های اجرایی آموزش کارکنان و روش اجرایی بازنگری مدیریت و غیره می‌باشد. کلیه مستندات عمومی توسط مرکز سامان کاران درقالب فرمت WORD بطور کاملا رایگان دراختیار متقاضیان محترم در سایت ایزو ISO سامان کاران و تلگرام رسمی مرکز سامان کاران بارگذاری شده است. مستندات تخصصی گواهینامه‌های ایزو نیز باتوجه بنوع فعالیت شرکت و مجموعه‌ها تهیه و تدوین می‌شوند. مستندات تخصصی ایزو نیز درقالب فرمت WORD توسط کارشناسان و مشاوران مجرب مرکز سامان کاران تهیه شده‌اند.

   

  مدارک و فرم ثبت نام ایزوISO

  هرسازمان و مجموعه‌ای باید فرم درخواست گواهینامه ایزو راازطرف سایت ایزو سامان کاران دانلود و دریافت نماید و تمامی آیتم‌های فارسی و انگلیسی گواهینامه ایزو راتکمیل نماید. مشخصات داخل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو ISO شامل مشخصات مدیر عامل و مشخصات سازمان مربوطه می‌شود. همچنین درقسمت دیگر فرم نوع گواهینامه ایزو ، نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو بهمراه هزینه و مدت زمان صدور گواهینامه ایزو و یکسری دستورالعمل قید شده‌که باانجام مشاوره و صحبت بعداز توافق طرفین بصورت رسمی کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو آغاز می‌شود.

   

  متقاضیان ایزوISO

  متقاضیان و درخواست کنندگان گواهینامه‌های ایزو شامل سازمان‌ها و مجموعه‌های متفاوتی می‌شوند. شرکت‌های پیمانکاری جهت حضور موفق درمناقصات و شرکت‌های جوان و تازه تاسیس برای معرفی برند و انجام تبلیغات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که‌صرفا جهت شهرت درمیان رقبا متقاضی گواهینامه ایزو هستند. برخی شرکتها و مجموعه‌ها جهت افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات در بازارهای داخلی و جلب اعتماد و رضایت مشتریان و صادرات محصولات و تولیدات درجوامع بین المللی متقاضی گواهینامه ایزو میباشند.برخی ازمجموعه‌ها نیز جهت انجام بازاریابی گسترده‌تر و امروزه نیز برخی ازسازمان‌ها و شرکت‌ها جهت حضور درلیست وندور لیست سازمان تامین کنندگان مجاز کارفرمایان متقاضی ایزو می‌شوند.

   

  فواید اخذ گواهینامه ایزو

  مزایا و فواید ایزوISO

  تمامی استانداردها و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان بین المللی استاندارد هرکدام مزایا و فواید بسیاری رابرای هرسازمان متقاضی بهمراه می‌آورد. گواهینامه‌های ایزو موجب عملکرد بهتر سازمان و بهبود مستمر و بهره‌وری بیشتر و سودآوری بالاتر و صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشی ازفرآیندهای تکراری و بیهوده می‌شود. همچنین جلب رضایت و اعتماد مشتریان و موفقیت درمناقصه‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و انجام بازاریابی بهتر و ارائه محصولات و خدمات به نحوی مطلوب تر و شایسته تر و همچنین افزایش مسئولیت‌پذیری و توانمندی‌ کارکنان و پرسنل و درنتیجه تجارت بهتر و پررونق‌تر و حفظ و صیانت ازمحیط زیست و کاهش الزامات منفی و مخرب با‌کاهش آلاینده‌ها و پسماندها ازمزایا و فواید دریافت گواهینامه‌های ایزو هستند و درنهایت استفاده‌از استانداردهای ایزو موجب سلامت جسم و روح روان افراد جامعه و کسب امتیاز برتر در جهان می شود.

   

  از کجا گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  چجوری گواهینامه ایزو بگیرم؟ ازکجا گواهینامه ایزو بگیریم؟ مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو کجاست؟ وظیفه اصلی سازمان بین المللی استاندارد تهیه و تدوین قوانین و الزامات مرتبط باانواع مشاغل و حرفه‌ها درسطح جهان است و وظیفه ثبت و صدور گواهینامه های ایزو رابرعهده مرکزی معتبر و رسمی بانام انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF گذاشته است. البته انجمن IAF بصورت مستقیم ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام نمی‌دهد بلکه برروی نهادها و مراکزی که به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو اعتباردهی می کنند نظارت و بازرسی می‌کند. نهادهای اعتبار دهنده‌به مراجع صدور گواهینامه ایزو دراصطلاح AB نام دارند. وظیفه AB اعتباردهی به مراجع صدور گواهینامه ایزو یا همان CB‌ می‌باشد. البته متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو بصورت مستقیم و حضوری نمی‌توانند به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو مراجعه کنند و باید ازطریق رابطهای معتبر بانام مراکز مشاوره ایزو جهت اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو اقدام کنند. بنابراین انتخاب درست و صحیح یک مرکز مشاوره فعال در حوزه ایزو بسیار مهم می‌باشد. مرکز سامان کاران یکی ازمعتبرترین و باسابقه ترین مراکز مشاوره فعال در حوزه ایزو و انواع استانداردهای ملی و بین المللی می‌باشد. مرکز سامان کاران عصو رسمی مرکز ملی استاندارد ایران می‌باشد. متقاضیان محترم انواع گواهینامه‌های ایزو می توانند بصورت رایگان استعلام و ریجستری اعتبار و عدم اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو و گواهینامه‌های ایزو راازمشاوران و کارشناسان مرکز سامان کاران دریافت نمایند.

   

   انواع مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO و نحوه استعلام اعتبار و اصالتCB

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دردو نوع مراجع صدور تحت اعتبار IAF و مراجع صدور بدون اعتبار IAF فعالیت می‌کنند. هنگامی که مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت یک مرکز اعتبار دهنده عضو انجمن اعتباردهندگان بین المللی کار ثبت و صدور گواهینامه های ایزو را انجام دهد در اصطلاح گفته می شود مرجع صدور IAF است. جهت استعلام ابتدا وارد سایت رسمی IAF به آدرس WWW.IAF.NU شوید و نام AB مورد نظررا درلیست نهادهای اعتبار دهنده سرچ کنید. بعداز پیدا کردن AB وارد سایت مربوطه شوید و درقسمت جستجو نام CB مورد نظررا جستجو نمایید. بنابراین ازطریق این مدل استعلام می‌توانید ازاعتبار و اصالت CB اطمینان حاصل کنید. همچنین می‌توانید ازراهنمایی و مشاوره رایگان کارشناسان مرکز سامان کاران بهره بگیرید. چنانچه اسم مرجع صدور گواهینامه ایزو CB درلیست مراکز اعتبار دهنده AB عضو انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF مشاهده نشد مشخص می‌شود CB مربوطه غیر IAF است.

  نکته: متقاضیان و مشتریان محترم انواع گواهینامه‌های ایزو حواسشان جمع باشدکه چنانچه گواهینامه‌ ایزویی توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بغیراز مراجع ثبت و صدور IAF و مراجع ثبت و صدور غیر IAF صادر شد فیک و تقلبی می‌باشد. تنها نهاد رسمی و اعتبار دهنده و مورد تأیید سازمان ایزو ISO انجمن IAF می‌باشد. انجمن ASCB یک انجمن ساختگی و بدون معتبر می‌باشد که توسط یک سری مراکز مشاوره سودجو بصورت انگلیسی تنظیم شده و کاربران و مشتریان متقاضی گواهینامه ایزو راگمراه می‌کنند.

   

 • استانداردهای مربوط به رستوران و تهیه و پخت غذا

   ایزو ISOO 

  استانداردهای مربوط به رستوران و تهیه و پخت غذا

  سازمان جهانی استاندارد ( ISO ) یکسری قوانین و دستورالعمل‌هایی را هم بصورت عمومی و هم بصورت خصوصی تهیه، تنظیم و تدوین کرده است. بطور کلی میتوان گفت اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها با هر نوع زمینه فعالیتی می‌توانند استانداردهای سازمان ایزو را اخذ نمایند و سطح کیفیت محصولات، خدمات و تولیدات خود را ارتقا بخشند.  استانداردهای مربوط به رستوران و تهیه و پخت غذا شامل چند گواهینامه عمومی و چند گواهی تخصصی می‌شوند.

   

  استانداردهای عمومی مربوط به رستوران و تهیه و پخت غذا

  ایزو ۹۰۰۱ با نام سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ با نام سیستم مدیریت زیست محیطی ،  ایزو ۴۵۰۰۱ با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌توانند بعنوان سه گواهی عمومی، یک سیستم مدیریتی یکپارچه را در سطح مجموعه، رستوران‌ها و مراکز تهیه و پخت غذا ایفا نمایند. هنگامی که مراکز تهیه و پخت غذا بتوانند محیطی سالم، بهداشتی و ایمن را فراهم آورند می‌توانند با استانداردهای جهانی همراه و مچ شوند.

   ایزو 22000

  استانداردهای تخصصی مربوط به رستوران

  گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ با نام سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی یکی از استاندارهای تخصصی برای سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه صنایع غذایی و تولید کنندگان مواد غذایی می‌باشد. مراجع صادر کننده گواهینامه ISO 22000 اگر تحت اعتبار AB  های دولتی و رسمی  باشند گواهینامه صادر شده بین المللی خواهد بود ولی اگرمؤسسات اعتبار دهنده  مراجع صادر کننده گواهینامه ISO 22000عضو انجمن بین المللی IAF  نباشند گواهینامه صادر شده داخلی می‌باشد.

  گواهینامهHACCP

  گواهینامه HACCP  مخفف Hazard Analysis Critical Control Point  بمعنای تجزیه و تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی می‌باشد.  یک استاندارد در صنایع غذایی است که مربوط به کشور آمریکا می‌باشد. استاندارد HACCP با گذشت زمان پایه و اساس تدوین گواهینامه ISO 22000 شد و بهمین خاطر گواهینامه haccp  تبدیل به یک گواهی بین المللی گردید و هم اکنون بسیاری از سازمان‌ها و حوزه های فعال در زمینه محصولات و تولیدات مواد غذایی درخواست اخذ این گواهینامه را دارند. این استاندارد کلیه فرآیند تولید مواد غذایی از کاشت تا برداشت مواد اولیه و تبدیل آن به محصول نهایی را مدیریت می‌کند.

  گواهینامهHALAL

  گواهینامه HALAL  همان طور که از اسمش مشخص است بدنبال اثبات حلال بودن مواد غذایی برای مصرف کشورهای مسلمان می‌باشد. این گواهینامه توسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پایه گذاری شده ولی برای ثبت و صدور گواهینامه HALAL  ( حلال ) بین بنیاد مؤسسه جهانی حلال و سازمان غذا و دارو اختلاف می‌باشد و هر دو سازمان خود را بعنوان مرجع ثبت و صدور گواهینامه halal  می‌دانند. مراجع صدوری ( CB  ) که تحت اعتبار AB  های غیر دولتی هستند نیز می‌توانند گواهی حلال را صادر نمایند.

  گواهینامهSFBB 

  گواهینامه SFBB  مخفف عبارت Safer Food Better Business  بمعنای غذایی سالمتر، تجارت بهتر می‌باشد. آژانس استاندارد غذای انگلستان بصورت مجزا و فارغ از استانداردهای جهانی محصولات غذایی استانداردهایی را تهیه و تدوین نموده است. گواهینامه SFBB  یکی از آن استانداردها می‌باشد. از آنجاییکه گواهینامه غذایی سالمتر، تجارت بهتر بصورت یک استاندارد جهانی مطرح شده است CB  اکثر کشورها بدنبال گرفتن امتیاز صدور این گواهینامه هستند. مراجع صدور گواهینامه SFBB  آژانس استاندارد غذای انگلستان و CB  های غیر IAF هستند.

  امروزه بخاطر تنوع زیاد در صنایع غذایی و تولید مواد اولیه مرغوب و تولید انواع محصولات غذایی و تأسیس رستوران‌های مدرن و پیشرفته و آشپزخانه‌های مجهز جهت تولید انواع مواد غذایی با بهترین کیفیت  رقابت بسیار زیادی بین سازمان‌ها جهت ارائه خدمات و‌محصولاتشان بوجود آمده است. بهمین خاطر یکی از روش‌هایی که سازمان‌ها می‌توانند در این رقابت پیروز شوند اخذ گواهینامه‌های مربوط به رستوران و تهیه و پخت می‌باشد. اگر مجموعه‌های مذکور قوانین و‌ دستورالعمل‌ها را به خوبی اجرا و پیاده سازی نمایند می‌توانند جهت اثبات ارتقا کیفیت خود گواهینامه ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان را دریافت نمایند.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی... با چندین سال سابقه درخشان در زمینه مشاوره و اطلاع رسانی و معرفی سیستم‌های مدیریتی قوی  با اخذ گواهینامه‌های ایزو و دیگر گواهینامه‌های بین المللی و داخلی توانسته است رضایت صد‌ها سازمان و شرکت را جلب نماید. شما متقاضیان محترم انواع استاندارد‌ها می‌توانید با بهره گیری از مشاوره و راهنمایی رایگان مشاوران و کارشناسان مرکز بهره مند شوید. از خصوصیات برجسته مرکز... ارائه اطلاعات دقیق بدون هیچ کم و کاستی می‌باشد و همین امر باعث شده است تا مشتریان و متقاضیان محترم با شناخت و دید مناسبی آن چیزی را که می‌خواهند دنبال کنند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 • اصول ایزو ISO چیست؟

  اصول ایزو ISO چیست؟

   

  اصول ایزو چیست ؟

  ابتدا به تیتر ISO چیست می پردازیم در تعریف استاندارد ایزو ( ISO) خاطر نشان میگردد که استاندارد ایزوگواهینامه‌ای است که از سوی یک مرجع به شرکت‌ درخواست کننده داده می‌شود و بیانگر تطابق محصول یا خدمت  های ارائه شده توسط شرکت‌ متقاضی این گواهینامه با یکی از مراجع بین‌المللی مدیریت کیفیت است. افزایش اعتبار شرکت‌ها در مناقصات منوط به دریافت استاندارد ایزو می‌ باشد و بالطبع در جذب اعتماد مشتریان هم کم تاثیر نیست . شرکت‌های دارنده این گواهینامه به کسانی که از آن نفع می برند که از آنها می توان به سهامداران، کارکنان و مدیران ارشد اشاره کرد یادآوری می کند که برای تحقق اهداف آن که از این اهداف می توان به مشتری‌مداری اشاره کرد باید در یک قاب  مشخص پیش بروند. دریافت کنندگان این گواهینامه اعتبار بالایی نزد مشتری ها دارند، به طوری که مشتری با اعتماد خیلی بیشتری نسبت به دریافت خدمات‌ از آنها اقدام خواهد کرد.

  بطور مثال، شرکت‌ها می‌توانند برای آنکه سطح رضایت مشتریان دچار مخاطره نگردد با اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مراحل و فرآیند های مرتبط در ارائه خدمات یا تولید محصول کنترل و نظارت داشته باشند واین اطمینان را حاصل نمایند که هر ایراد و مشکل در اولین فرصت برطرف خواهد شد .لازم به ذکر است اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت، موجب ایجاد یک ارتباط  موثر و دائمی فی ما بین کارکنان، کارپردازان و مشتریان می‌گردد.

  در بسیاری از مناقصات بخش عمومی و خصوصی برای ورود شرکت‌ها به مراحل بعدی مناقصه، استاندارد ایزو، شرط لازم می باشد. گواهینامه ایزو ( ISO ) تاثیر مثبت در اقبال شرکت‌ها جهت پیروزی در مناقصه را دارا می باشد. و درصورتیکه صلاحیت شرکت دارای استاندارد ایزو برای ورود به میدان رقابت با سایر شرکت‌های حریف برابر باشد، میزان بهره‌وری داخلی شرکت‌هایی که توانسته اند این گواهینامه را دریافت نمایند، به میزان قابل توجهی ارتقا می یابد و در پی ارتقای بهره‌وری داخلی، فرصت خوبی این شرکت‌ها در ظرفیت‌های عملیاتی و فروش تضمین یابد.

  به طور کلی، دلایل اصلی که شرکت‌ها متقاضی دریافت استاندارد ایزو هستند شامل:

  1.       ارتقا شانس پیروزی در مناقصه‌های خصوصی و عمومی؛ بوجود ِمی آید تا پیشرفت

  2.      کاهش هزینه‌ها و  ارتقا بهره‌وری داخلی

  3.      جلب اعتماد مشتری از طریق لگوی استاندارد ایزو ( بازاریابی پنهان )

   

  اصول استانداردایزو (اصولISO):

  استاندارد ایزو دارای 6 اصل می باشد که عبارتند از:

  کنترل مدارک، کنترل سوابق، بازنگری داخلی، عدم انطباق، اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه که در ادامه به شرح هر یک بصورت جداگانه می پردازیم.

   

  1.کنترل مدارک

  اولین اصل برای برای دستیابی به استاندارد ایزو، سهولت دسترسی مدارک، هر مدرک با یک شماره‌ی مرجع و نیز یک شماره‌ی نسخه کدگذاری و بایگانی می‌شود.

   

  ۲.کنترل سوابق

   مدارکی که طبق دستورالعمل اصل اول کدگذاری و بایگانی شده‌ باشند سوابق نامیده می شوند. کنترل سوابق یک روش کارا در جست‌وجوی سابقه های کیفی است. همچنین این اصل به فرایند بایگانی، نگه‌داری و حذف سوابق در اتمام زمان نگه‌داری اشاره دارد.

   

  ۳.بازنگری داخلی

   بر طبق اصل بازنگری داخلی، سیستم مدیریتی به طور کامل و دقیق  برای اطمینان از این که شرکت در پایان یک سال قادر است از ممیزی اعتبار سنجی حکم تایید صلاحیت دریافت کند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین طی این ارزیابی اطمینان حاصل می گردد که فعالیت‌های شرکت با الزامات ممیزی داخلی که در مفاد استاندارد ایزوتعریف شده‌اند، منطبق می باشد.

   

  ۴.عدم انطباق

  زمانی عدم انطباق اتفاق می‌افتد که شرکت با مشکلات پیش‌بینی نشده مواجه گردد. ممکن است این مشکلات و مسائل داخلی باشند، بطور مثال منسوخ شدن فرایندها و مراحل یا بروز خطاهای انسانی،  البته گاهی هم  مشکلات از خارج شرکت ناشی می‌شوند، مثل نارضایتی مشتریان ویا مسائل مربوط به کارپردازان.

   

  ۵.اقدامات اصلاحی

  به محض بروز عدم انطباق، اقدامات اصلاحی از سوی سیستم مدیریتی تنظیم می گردند تا در صورت نیاز اِعمال شوند و از ایجاد مجدد عدم انطباق ها  جلوگیری شود.

   

  ۶.اقدامات پیشگیرانه

  یکی دیگر از اصول ISO انجام  اقدامات با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی است این اقدامات در پیش گرفته می‌شوند تا از ایجاد عدم انطباق ها در آینده کاسته شود.

   

  از زمانی که یک سازمان یا شرکت تصمیمی مبنی بر گرفتن گواهینامه ایزو می‌گیرد، در حدود 3 الی ۱۲ ماه زمان می برد تا الزامات و استانداردهای ایزو در سازمان انجام شده و اسناد مورد نیاز تهیه شود. در این مدت باید تمام موارد و اصول ایزوبه دقت مورد مطالعه قرار گرفته  و در سازمان پیاده‌سازی شود. همچنین استفاده از یک پشتیبان خارجی و استفاده از راهنمایی و تجربیات او می‌تواند فرایند اخذ گواهینامه را تسریع نماید.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 • ایزو

  ایزو

  ایزو عبارتیست میباشدکه بسیار درگوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران درگوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل اخذ استاندارد ایزو راشروع کنند ولی البته کسانی هم هرچند اندک جهت شناخت ایزو و تاریخچه ایزو کلمه ایزو رادر گوگل جستجو میکنند، ما دراین مقاله سعی میکنیم بامعرفی استاندارد ایزو و مختصری ازتاریخچه استاندارد ایزو منباب اشناییت بااستاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو دراختیار شما قرار دهیم.

   

   

  ISO ایزو

  ایزو ارزان و فوری و معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  تاریخچه ایزو بسالها قبل و کشور سوییس بازمیگردد و سازمان ایزو اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استاندارد هادر جهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاری ISO درژنو تاسیس شد و دفتر اصلی سازمان ایزو همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی مانند ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ،تجارتی، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت تنها 25 كشور تاسيس گردید. سپس بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان خوب وکارامد بنظر امد منباب عضویت درسازمان استاندارد ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164عضو میباشد و کشور ایران نیزبواسطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمان NACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده وباعضویت درکمیته فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی نیزبا سازمان جهانی ایزو داشت استاندارد تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده تمامی استانداردهای ایزو راکه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر 40000 كارشناس تنظیم گردیده کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل میشوند البته امروزه تفکرها و انتظارات ازکلمه ISO فراتر رفته و باتمایل بجهت مدرک گرایی بکلمه و عنوان گواهینامه ISO نمیتوان باخیال اسوده اطمینان کرد و مطمئن بودکه مجموعه ویا شرکتی باداشتن استاندارد ایزو قطعا الزامات رابدرستی رعایت کرده و قطعا مجموعه باانواع استاندارد کامل میباشد، چونکه درگذشته دریافت ایزو بمراتب پروسه سختتری بودکه باعث میشد اهرمی قوی باشد جهت اثبات بزرگی مجموعه بمردم و مصرف کنندگان بود.

   

   

   ISO

  ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  ایزو ویا همان استاندارد ایزو انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی دارد و مدرک ایزو گوناگونی وجود دارداما دربین تمامی استاندارد ایزو ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بیشترین محبوبیت رادرمیان مدیران وصاحبان برندها دارد. بهمین علت است،که ISO 9001 یک استاندارد عمومی میباشد و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی و غیره باشد مانند، تولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند انرا دریافت وپیاده سازی کنند، ایزو 9001 کاربردهای فراوانی داردکه البته ازآن درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد استفاده میشود مدیران دریافتند برای پیشرفت کار خود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي بين المللي و حضور ورقابت با رقیبان بزرگ دراین عرصه نتیجه رقابت همواره به2 عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد. گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی دارد به همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند منباب پیشبرد موارد ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. ازدیگر استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوان به ISO14001 ،ISO 45001  و غیره اشاره کرد استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 نیزکاربردهای متفاوتی دارندبه طور مثال ISO14001 یکی ازالزامیتری استانداردهای ایزو لازم جهت تمام کارخانه های صنعتی میباشد، سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادر یک شرکت یاکارخانه بررسی میکند، ISO 45001هم استاندارد اصلاح شده OHSAS میباشد و درسال 2018 تحت عنوان ISO 45001 مطرح شد، استانداردرایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانشان میدهد و همچنین اگر شرکتی هرسه ایزوی مطرح شده ایزو 14001 ایزو 9001 ایزو 45001 رادریافت کند گواهی تحت عنوان IMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوقالعاده ریاست برمجموعه یاشرکت دارد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی بهترین انتخاب هرسازمان و شرکتی میباشد که قصد پیشرفت وبرند شدن رادارد و تمامی مراحل ازصفر تا صد باکارشناسان مجموعه سامان کاران میباشد، مشاوره تلفنی با کارشناسان مرکز سامان کاران کاملا رایگانست.
 • ایزو 10004

   ایزو 10004

  ایزو 10004

  ایزو 10004 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، یک راهنما بخاطر مدیریت صحیح برروی فرایند سنجش رضایت مشتریانست. معمولا ًکسانیکه بدنبال گواهینامه ایزو 10004 هستند نیازمند پیاده سازی چنین استانداردی میباشند. ایزو 10004 خوددر استاندارد ایزو 9001 بدان اشاره مختصری شده و دارای الزامات خاص خودست. قبل اینکه بدانیم ایزو 10004 دررابطه باچه چیزی موضوعیت دارد باید دانست مجموعه ایی بخواهد نسبت پیاده سازی راهنما قدم بردارد ابتدا بایستی استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی کرده باشد. درواقع پیاده سازی ایزو 10004 پس از ایزو 9001 کاربردیتر و عملیاتی میباشد. ایزو 10004 کلیات ایزو 10004 مبتنی کسب نظرات مشتری بطرق مختلف نظر سنجی ، درمورد محصول ویاخدمت ارائه شده و مدیریت چنین نظریات جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات ویا خدمات میباشد. البته طرز تفکر و فرهنگ مجموعه بمفاد استاندارد ایزو 10004 بصورت بیطرفانه، درک و پذیرفته باشد. اکثر مواقع مشتری بادیدن یک عدم انطباق زبان بشکایت بازنمیکند بدین موضوع بابت مجموعه همچون یک خطر جدیست. چنین موضوع راباید پذیرفت و ساکت بودن مشتری نظر بررضایت ویانداشتن شکایت نیست. لذا بااستفاده ازراهنمای ایزو 10004میتوان نظرات واقعی مشتریان رادریافت و مدیریت کرد. ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان،راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد

  ایزو 10004 باشناسایی انتظارات و داده های رضایت مشتری جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت برروی رضایت مستمر و بازخورد بجهت بهبود رضایت مشتری ارائه میدهد. اطلاعات مربوطه انتظار جدید بدست آورید ، حل و فصل شکایات رضایت شاکی و سازمان، روندهارا مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید، رویکرد مشتری محورمنباب حل شکایات، کارکنان راتشویق و ترغیب کنید مهارتهای خودرا درکار بامشتریان بهبود بخشند ، انتظارات و توقعات مشتری رامشخص کنید. رضایت مشتری بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود بجهت دستیابی رضایت مشتری، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری رادرک کند، انتظارات ممکنست صریح باشند ، ویاکاملاً بیان نشده باشند. انتظارات مشتری، همانطورکه توسط سازمان قابل درک و فهمست، پایه اصلی کالایی راتشکیل میدهدکه متعاقباً برنامه ریزی و تحویل داده میشود. میزان درک محصول تحویل شده توسط مشتری جهت برآورده کردن ویافراتر ازانتظارات، میزان رضایت مشتری راتعیین میکند. مهمست بین دیدگاه سازمان بخاطر کیفیت محصول تحویل داده شده و درک درباره استاندارد ایزو بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

  ایزو 10004 سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو 10004پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های بالای مالی، نیروی انسانی و اتمام پروژه پرسشهایی درون ذهنشان پدید میاید.گواهینامه ایزو 10004 سریع معمولا متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 10004 نیازمند فوری بجهت اخذ و گرفتن استاندارد ایزو دارند. شرکتها و همچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت داخل مناقصه مبادرت میکنند وبه گرفتن گواهینامه ایزو مشخصا افراد فوق، زمان رسیدن گواهی نامه ایزو برایشان اهمیت چندان بالایی دارد متقاضی اخذ گواهینامه فوری نیازی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ندارد همچنین نمیخواهند درگیر مستندات همچنین پیاده سازی حتی تغییر درون سازمان خویش باشند صرفا میخواهند گواهینامه ایزو 10004 سریع  و ارزان دریافت نمایند.

  اخذ ایزو ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو 10004 بگیرند واغلب نیاز فوری دارند گواهی ایزو 10004 و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو 10004 برسند و متقاضی ایزو ارزان نیز هستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهینامه ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهمست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
 • ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 چیست؟

  ایزو 10004 بجهت تعریف و اجرای فرایندهای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری راهنمایی میکند. رضایت مشتری ازطریق شناسایی انتظارات مشتری ، تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده هادر مورد رضایت مشتری ، بهبود و نظارت برروی رضایت مشتری حاصل میشود. ایزو 10004 بجهت کلیه سازمانها درهر اندازه و صنایع هدف گذاری شدست. ازجمله مزایای فراوان اجرای استاندارد 10004 میتوان بحل شکایات ، رضایت مشتری ، مشتری مداری ، ترغیب پرسنل دربهبود روابط مشتریان اشاره کرد.

  ایزو 10004 صرف نظراز نوع ، اندازه ویا کالای ارائه شده توسط سازمان هابرای استفاده درنظر گرفته شدست. تمرکز ایزو 10004 روی مشتریان خارجی سازمانست. بابت دستیابی بدین هدف، سازمان بایدانتظارات مشتری رامشخص کنید. جمع آوری دادههای رضایت مشتری ، تجزیه و تحلیل دادههای رضایت مشتری، بازخوردبرای بهبود رضایت مشتری ، نظارت بررضایت مشتری درحال انجام است.

  ایزو 10004 بجهت هر سازمانیکه مایل بفراتراز انتظارات مشتریست ، الزامی اساسی بابت مشاغل ازانواع و اندازهها خواه دربخش خصوصی و دولتی یاداوطلبانه باشد مربوط میشود.رضایت مشتری باشکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری ازمحصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود. بجهت دستیابی رضایت مشتری ابتدا سازمان بایدانتظارات مشتری رادرک کند. مهمست بین دیدگاه سازمان ازنظر کیفیت کالای تحویل گرفته و درک مشتری ازکالای تحویل شده ، تفکیک قائل شود، زیرااین دومیست وبر رضایت مشتری حاکم است.

  ایزو 10004 و مزایای دریافت کردن میتوان ازان برخوردار شد. در مورد انتظار جدید مصرف کنندگان محصولات ارائه شده اطلاعات کسب کنید. حل و فصل شکایات و رضایت شکایات و سازمان واین مورد بایدبدرستی توسط مدیرعامل شرکت مربوطه صورت میگیرد. روندها را مشخص کنید و ازاین طریق دلایل شکایت رااز بین ببرید مدیر مورد نظر درسازمان مربوطه بایدتمامی عوامل مشکل ساز رابا روشهای خاص خودشناسایی کرده ودر پی رفع کردن اینموارد بوده باشد. رویکرد مشتری محوربرای حل شکایات پرسنل رابرای بهبود مهارتهای خوددر کاربا مشتریان تشویق کنید. مبانی بررسی و تحلیل مداوم، مطالعات صورت گرفته درسطح دنیا نشان دادست مشتری مداری تاحدودی میتواند میزان جذب مشتریان رابرای فروش محصولات تولیدی براحتی افزایش دهداین دو استانداردهای مورد نظر نیزدر سطح کشورها باین موارد میپردازد و ازشرکتها و سازمانهای مربوطه میخواهد طبق همین ملزومات توجه مشتریان راجلب کرده تاخریدار ویا مراجعه کننده ازحضور خودراضی بوده باشد. دراینجا میزان تدابیر مدیر عامل مهم بودست واین مورد نیزبه میزان تحصیلات و تجربه مدیر بستگی دارد استانداردهای مورد نظر ساختار و فرایندهای شرکتهای موجودرا بگونه ای سازمان دهی میکندتا تولید کننده محصولات با کیفیت راتولید کرده و بمشتریان خودعرضه دهد.
  ایزو 10004 میزان رضایت مندی مشتریان رادرسطح جهان ارزیابی میکند وبه فاکتورهای مربوط دراین زمینه میپردازد. یک راهنمای عمومی و ازخانواده ایزو 9000 میباشدکه بجهت طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند، پایش و اندازه گیری و رضایت مشتريان تدوین شدست. ارگانهاکه ادعا دارنداین گواهی نامه هارا دارا هستند بایدمحصولاتی تولید کنندکه درجهت خواسته مصرف کنندگان بوده باشد. بررسی کردن شاخصهای رضایت مصرف کننده درفروش محصول بسیار مهم و حائض اهمیت میباشد.

  ایزو 10004 دردنیا دارای 8 بند میباشدکه همه ساله این بندها نیزدست خوش برخی تغییرات قرار میگیرندتا میزان رضایت مندی مصرف کننده دربازار افزایش پیدا کند هردو استاندارد مورد نظر بنوعی مرتبط بامدیریت سازمانهای مربوطست ودر سطح جهان شرکتهای متعددی هستندکه بایددر تولیدات خوداین دو شاخص رامد نظر خودقرار داده و درتولیدات خوداین معیارها رادخیل میکنند هرخریداری درسطح بازار همیشه براساس نیازها و فرایندهای کاری خودیک کالایی راانتخاب کرده و انرا سفارش میدهداین ارگانهاباید نحوه فروش محصول مورد نظرخودرا نیزبراحتی بدست مشتری برسانندتا خریدار درکمترین زمان ممکن بتواند کالای مورد نظر خودرا بدست اورده و ازان درجهت نیازهای خاص خوداستفاده نماید.

 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست

  ایزو چیست سوالی پرتکرار درمیان مدیران و روسای شرکتها درجوامع مختلف میباشد بخصوص درجامع و کشورهایی مانند ایران بدلیل اینکه شرایط و روابط بین المللی قوی باکشورهای مطرح دنیا ندارد شرکتها بازار رقابتی قوی راتجربه نمیکنند و رقبای مطرحی نیز بازار ارائه محصولات شرکتهارا بخطر نمیاندازند بهمین دلیل تلاش خاصی هم منباب اخذ استاندارد ایزو ازسمت شرکتها صورت نمیگیرد و مگر درمواردی اقدام دریافت ایزو صورت میگیردکه مجموعه قصد شرکت توی مناقصه راداشته باشد و یابخواهد بادریافت ایزو و استفاده ازنام و لوگو ایزو درتبلیغات و تیزرها اسم شرکت خودرا متمایز کرده و شرکت خودرا برند مطرح کند.

   

   

   ISO

  ایزو چیست سوال غالب شرکتها جهت اخذ گواهینامه ایزو هست

   

   

  ایزو چیست ، زمانی توسط مدیران چنین قبیل سوالاتی مطرح میشودکه مدیر مجموعه بجهت اولین بار قصد دریافت استاندارد ایزو رادارد و باسوالاتی مانند ازکجا ایزو بگیرم نیزمواجه میشود، هرمدیر ویا مسئولی بایدحتی فقط جهت بالابردن سطح مجموعه خود و بدون اعمال فشار استاندارد ایزو راشناخته و باالزامات ایزو آشنا شود و قطعا شناخت و رعایت الزامات ایزو سطح مجموعه رابسیار بالا برده و باعث پیشرفت سازمان میشود، اولین قدم جهت شناخت الزامات و بطور کلی قوانین استاندارد ایزو میتواند شناخت سازمان ایزو ، استاندارد ایزو و سپس شناخت و رعایت اصول قوانین و الزامات استاندارد ایزو درمجموعه خود میباشد، دراینجا مابطور خیلی سطحی استاندارد ایزو رامعرفی میکنیم تامدیران و مسئولانی راکه منباب شناخت ایزو درگوگل جستجو کرده اندرا راهنمایی کوچکی کرده باشیم اما درصورت قصد منباب اخذ ایزو بهترست بایکی ازمراکز و موسسات مشاور استاندارد ایزو تماس گرفته وباکارشناسان مربوط صحبت کرده و ازراهنمایی آنهااستفاده کنید.

  ایزو چیست ، ایزو نام یک سازمان بین المللی میباشد و همیشه بصورت ISO راکه مخفف کلمهINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  میباشد و مانند همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد، مهمترین وظیفه سازمان غیر دولتی ایزو رااگر بخواهیم بصورت عامیانه و ساده بیان کنیم میتوان گفت یکسان سازی استاندارد درسطح جهانی میباشد، درکنار بحث شناخت استاندارد ایزو بحث مراجع صدور استاندارد ایزو نیزمطرح میباشد و ازاینرو دراینجا مراجع صدور گواهینامه ایزو رانیز مطرح میکنیم تامدیران باخواندن مطلب پیش زمینه ذهنی نسبی ازمبحث ایزو داشته و جهت تکمیل اطلاعات باموسسات و مراکز مشاور ایزو تماس گیرند، ازاینرو توضیحات سطحی میباشد و درصورت نیازبه اطلاعات بیشتر میتوانید باموسسه مشاور ایزوتماس بگیرید، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند و بانام CERTIFICATTION BODY شناخته میشوند بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، البته میتوان گفت بنوعی تمامی موسسات مشاور ایزو نیزیکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته مراکزی رامیتوان جزوی ازمجموعه بزرگ CB هادردنیا دانست و صلاحیت صدور گواهی ایزو راداشته باشند البته منظور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع خصوصی میباشد، منظوراز مراجع خصوصی صدور ایزو رانیز اگربخواهم بصورت عامیانه توضیح دهیم اینگونه میشود گفت.

   

   ISO بگیریم

  اخذ ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، موسساتی راکه AB نام دارند و البته مخفف بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هست و درهر کشور تنها فقط یک AB وجود دارد و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ست و تمامی AB های کشورهای مختلف راتنها انجمن IAF درآن کشور تعیین میکنند و انجمن IAF درهرکشور یک AB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته و بجز کشور امریکاکه دارای 5 عدد AB میباشد بقیه کشورها تنها 1 عدد AB دارند و انجمن IAF یک AB نیزبرای ایران درنظر گرفته، NACI تنها AB تعیین شده توسط انجمن IAF درایران میباشد.

  ایزو چیست درایران همانطورکه گفته شد اینگونه پاسخ داده میشود، گواهینامه ایزو ، گواهینامه مورد نیاز مناقصات میباشد و یا گواهینامه برتری دربازار تبلیغات مجموعه و دربسیاری ازمواردکه گواهینامه ایزو دریافت کرده اندتنها اخذ گواهینامه ایزو برایشان اهمیت داشته و اقدامی منباب عملی کردم الزامات ایزو صورت نمیگیرد و البته مراحل دریافت ایزو نیز بسیار اسان میباشد و هرشرکتی یامجموعه متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو فقط کافیست بایکی ازچندین مرکز مشاور ایزو درکشور تماس گیرد تاتنها طی 2 تا 3 روز گواهینامه استاندارد ایزو مراجع خصوصی رابا حداقلیترین هزینه دریافت کنند.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران یکی ازقوی ترین مراکز مشاوره ایزو و تمامی گواهینامه هاو مجوزهای بین المللی درکشور میباشد. فقط کافیست بایک تماس ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سامان کاران بهرمند شوید.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا