baner low

استعلام CE

استعلام CE

استعلام CE

استعلام CE درایران نیزبرای ارگانهاکه قصد اخذ استاندارد CE رادارند با روشهای خاصی میتواند صورت بگیرد CE یکی ازانواع استانداردهای جهانی بودست و مورد نیاز نهادهای متعددی میتواند بوده باشد. باتوجه باطلاعات استعلام CE درسطح کشور بیان شده ست نشان میدهداین استاندارد نیزبصورت غیر قاونی بمراجعه کنندگان عرضه میشودکه هیچ اعتباری در نیا ندارد مراجعه کنندگان درکشور بایداین اعتبار رااز سازمانهای NB دریافت کنند تابا اطمینان و اعتماد کامل ازاین مدرک بدست اورده خوداستفاده کنند درایران شرکتهایی نیزهستندکه درباره مشاوره بابت ارگانهای مراجعه کننده خدمات میدهند و توصیه میشود تمامی مراکز مورد نظر بهترست ودر ابتدابدین مراکز مراجعه کرده و راهنماییها و اطلاعات لازم رادر خصوص مدرک CE بدست اورند.

استعلام CE توصیه میشودکه شرکتهای متقاضی مدرک CE رااز سازمانهای NB دریافت کنند تعداداین نهادها درکشور بتعداد انگشتان دست نیز نمیرسد و از سازمانهای جهانی IAF سازمان دهی میگردنداین مراکز دردنیا زیر نظر اتحادیه اروپا قرار دارند شرکتهای متقاضی بایداز طریق سایت اعتبار NB موجودرا بررسی کرده تااز اعتبار مدرک مورد نظر اطمینان لازم رابدست آورد. تمامی شرکتهای NB درداخل کشور بایک کد چهار رقمی قابل استعلام میباشندکه مدیران درصورت مایل بودن براحتی میتوانند شرکت مورد نظر خودرا رهگیری کننداین کد برروی CE بدست امده درج شدست و ازاین طریق میتوان اینمراحل مورد نظر راطی کرد استاندارد CE راسازمان NB بشرکت شما صادر کرده است بایددر سایت مربوطه نیزبراحتی قابل ردیابی بوده باشد.

استعلام CE و وجود استاندارد CE برروی هرمحصولی نشان دهنده اینست محصول تولید شده باقوانین استاندارد جهانی اتحادیه اروپا تولید شدست و مصرف کنندگان بااعتماد کامل میتواننداز محصول بدست امده خوداستفاده کننداین استاندارد درزمینه ایمنی مورد نظر اتحادیه اروپا درجهان فعالیت میکند اینمورد درباره دایرکتیو استاندارد CE هست و بااین عنوان سازمانها رادرگیر میکند. قسمتی دیگرکه دراین استاندارد وجود دارد تکنیکال ایزو CE بودست واین مورد درآزمونهای صورت گرفته درزمینه استاندارد CE درداخل سازمانست واین موردرا بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهددر ایران تمامی شرکتهاییکه استاندارد CE رابمراکز مراجعه کننده درسطح کشور صادر میکنند معمولااز کشورهای ترکیه و مجارستان سازمان دهی میشوند قیمت این کشورها نسبت بکشورهای دیگردنیا معقول بودست و باعث شده سازمانهای NB بسراغ این کشورها بروند تابا هزینههای مناسب مدرک مورد نظررا بشرکتهای خواهان ارائه دهند اگرهیچ قاعده خاصی بابت محصول شما وجود ندارد ، درصورتیکه محصول شمابه مصرف کنندگان فروخته شود ، قوانینی درمورد ایمنی عمومی محصول اعمال میشود. همچنین شمادرمورد مسئولیت محصول و مسئولیت گزارش دادن محصولات خطرناک فروخته شده دربازار مسئولیت دارید. بهمین دلیل درداخل نهاد مورد نظر بایدتمامی فرایندهای کار صورت گرفته طبق استاندارد CE صورت گیرد درغیر اینمورد ارگان مربوطه ممکنست مورد تعلیق چندین ساله قرار گیرد.

استعلام CE و استانداردهای اروپایی هماهنگ شده بابت شما بعنوان یک تولید کننده تعهدات نظارتی اتحادیه اروپا رادر مورد مارک CE آسانتر میکند. اگرهنگام تولید محصول خوداز چنین استانداردهایی موجود درسطح جهان پیرویهای لازم رااعمال کنید الزامات فنی اتحادیه اروپا درمورد مارک CE راباید رعایت کنیدتا کیفیت و مرغوبیت محصولات تولیدی خودرا باین صورت درسطح کشور توسعه دهید تمامی فعالیتها موجود جهت رسیدن بتوسعه پایدار میباشد و کشورهاییکه دراین فرایندهای کاری خوب عمل کنند دراسرع وقت باین شاخصها دسترسی پیدا کنند بعنوان یک قاعده ، استفاده استانداردهای هماهنگ داوطلبانه ست. بنابراین میتوانید راه حلهای دیگررا انتخاب کنید. اما شما همیشه مسئولیت کلیه الزامات قانونی راباید برآورده کنیدتا مصرف کنندگان و مراجعه کنندگان ازفعالیت شما درداخل کشور راضی بوده باشند و برروی قابلیتهای شما حساب کرده و درموارد لازم ازان استفاده لازم رانیز ببرند.

نظرات (1)

این نظر توسط مدیر کوچک شده

نحوه استعلام CE از چه مرکزی امکان پذیر هست

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا