baner low

سایت گرفتن گرید انفورماتیک

 سایت گرفتن گرید انفورماتیک

سایت گرفتن گرید انفورماتیک

سایت گرفتن گرید انفورماتیک و منظوراز گرید انفورماتیک درکشور و جهان یک سری روابط و قواعد علمی بوده و شرکتهای متقاضی بایدبه درستی رتبه انفورماتیک رادر فرایندهای کاری خودرعایت کرده باشندتا بتوانند گرید انفورماتیک رادریافت کنند. بنوعی میتوان گفت گرید و رتبه انفورماتیک تعیین سطح صلاحیت شرکتهای خواهان درداخل کشور بودست ومیخواهند گرید مورد نظررا دریافت کرده و طبق قوانین و اصول استانداردی اینموردبه فعالیتهای خودادامه دهند. گرید انفورماتیک براحتی میتواند سطح کمیت و کیفیت یک شرکتی رابخوبی نشان دهد و تواناییهای و قابلیتهای شرکت رابرخ شرکتهای رقیب خودبکشد. شرکتهای خواهان گرید انفورماتیک رابدین دلیل میخواهندکه بااستفاده ازان براحتی درون مناقصات و مزایدات شرکت کرده و براحتی بتوانند طرح ها و پروژههای پیشنهادی رااز شرکتهای موجودبا عقد قرار داد دریافت نموده و بررویش کار کنند. دغدغه اصلی سازمان این مورد بودست و همه تلاشها و فعالیتها بهمین دلیلست.

سایت گرفتن گرید انفورماتیک و گرید و رتبه انفورماتیک درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رابرای سازمانها نشان میدهد درداخل کشور سازمان صادر کننده رتبه انفورماتیک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ویا شورای عالی انفورماتیک میباشدکه براساس تواناییهای شرکتهای بدانها رتبه و گرید انفورماتیک صادر میکند محدوده و بازه دریافت گرید انفورماتیک از 1 تا 7 هست و شرکتهاییکه بهترین عملکر و قابلیت هارا داشته باشند رتبه رابدست میاورند و شرکتهاییکه بدترین عملکرد رادراین زمینه داشته باشند رتبه 7 رابخود اختصاص میدهد وباین صورت شرکتهایی هستندکه دربین همین رتبه هابرای خودشان رتبه دریافت میکنندبرای دریافت و اخذ گرید انفورماتیکی مانند دیگر استانداردهای شورای عالی انفورماتیک و معاونت برنامه ریزبرای شرکتهای مراجعه کننده خودشرایط و قوانینی راتصویب کردست که شرکتهابابت اینکه بتوانند گرید مورد نظررا دریافت کنندباید دراین راستا قدم بردارند و فعالیت داشته باشند عوامل موثرکه برروی گرید انفورماتیکی یک شرکت میتواند تاثیر گذار بوده باشد بصورت زیرست.

سایت گرفتن گرید انفورماتیک و میزان حقوق و دست مزد پرداختی سازمان به پرسنل کار خودکه هرشرکتی برای خودمیتواند یک چارت سازمانی داشته ودران چارت اینموارد بخوبی خودرا نشان میدهد.

سایت گرفتن گرید انفورماتیک و عامل دیگرکه میتوانددراین زمینه موثربوده باشد اظهارنامه مالیاتی شرکتست و میزان سود شرکت رابخوبی نمایان میکند عمل بعدی دراین فرایندهای کاری میزان رضایت مندی مشتریان ازپروژه های انجام شده میباشدکه هرچه قدر میزان عامل بیشتر بوده باشد گرید شرکت متقاضی بالاتر خواهد بود. بدست آوردن و دریافت کردن گرید انفوماتیک نیزدر داخل کشور یکسری شرایط و ضوابطی رانیز دارا میباشدکه درابتدا شرکتهای خواهان بایدموضوع فعالیت انفورماتیکی خودرا درون اساسنامه بدرستی ثبت کنند مدارک و اطلاعات دقیق اظهارنامه مالیاتی سال قبل رابه شرکتهای صادر کننده ارائه داده باشند مدیر عامل بابت شرکت متقاضی بکار گرفته میشودبایددر یکی رشتههای کامپیوتری ویا رشته های مهندسی عمران ویا مکانیک تحصیل کرده باشد. تابا اطمینان کامل درشرکت بکار گرفته شوداین مدیران بایددر داخل شرکت بصورت تمام وقت فعالیت داشته باشند همچنین نبایددر سازمانهای خصوصی و دولتی درون سازمانهای دیگر مشغول بکار بوده باشند. شرکتهای خواهان بایددو مدیر بصورت تمام وقت باداشتن مدرک کارشناسی درباره رشته های مربوطه رابرای فعالیت خودداشته باشد و ازقابلیتها و ظرفیت مهندسان بخوبی استفاده کند.
سایت گرفتن گرید انفورماتیک و اخد گرید انفورماتیکی نیزبا بررسی سه پارامتر اساسی بشرکتهای خواهان صادر میشودکه یکی ازاین پارامتر هابرای هرسازمانی نیروی انسانی بودست ودراین راستا 70 درصددر دریافت گرید انفورماتیک دخیلست و شرکت هابا بررسی میزان حقوق دریافتی بجهت آگاهی ازدرامد پرسنل بابکار گیری ازجداول تنظیم شده درون اظهار نامه مالیاتی اینموارد رابخوبی بررسی میکنند عامل ویا پارامتر بعد دراین زمینه پارامتر درامدست و حدود 30 درصد دراین مورد دخیلست ضریب کاهنده رضایت مشتری نیزدر اینمورد تاثیر گذار بودست و میتواند بطور کلی دراین زمینه موثر بوده باشد.

 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
  • 44810270- 021
  • 9691207- 0921
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا